Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Sotsiaalhoolekande Osakonna Spetsialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist. Estonia

Ofertas en Estonia de Profesionales en operaciones financieras y administrativas

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: - lapse turvalisuse jälgimine abivajavas peres;

- pere juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;

- puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine;

- lastega perede täiendavaid sotsiaaltoetusi määramine;

- lapse ja perekonna toetamine probleemide lahendamisel erinevate sotsiaaltöö meetodite kasutamisega vastavalt probleemide olemusele;

- pere toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;

- valdkonna peaspetsialisti informeerimine peres toimuvatest muutustest;

- perekonna ja lapse informeerimine, motiveerimine ja juhendamine, olemasolevatest teenustest teabe edastamine;

- koostöö asutustega pere toimetuleku toetamisel;

- vajaliku teabe kogumine lapse ja pere olukorra ning vajaduste väljaselgitamiseks, lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks ja laste arengut toetava keskkonna loomiseks;

- abivajava lapse kohta teadete vastuvõtmine ja nende lahendamine;

- lapse abivajaduse hindamise läbiviimine;

- hädaohus oleva lapse viivitamatu abistamine;

- perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;

- kodukülastuste teostamine pere toimetuleku, lapse ja pere abivajaduse hindamiseks, pereliikmete ja lapsega vestluse läbiviimiseks;

- vajalike dokumendivormide täitmine;

- riskiperede kaardistamine ja dünaamika jälgimine;

- elanike nõustamine laste kasvatamisel pereküsimustes, organisatsioonide nõustamine laste hoolekande küsimustes;

- STAR süsteemi andmete kandmine

Omalt poolt pakume: • huvitavat ja arendavat tööd,

• koolitusvõimalusi

Muud nõuded: - sotsiaaltöö alane kõrgharidus või lõpetamisel õpingud selle omandamiseks;

- teadmised lastekaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;

- teadmised perekonna toimimisest ja pere eelarve planeerimisest;

- oskus hinnata lapse arenguvajadusi, läheneda probleemile pere- ja lapsekeskselt;

- hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime ja arusaamine seostest;

- oskus edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet;

- oskus planeerida tööd ja määratleda prioriteete, töötada iseseisvalt;

- oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;

- hea stressitaluvus, sallivus, avatus ja koostöövalmidus, algatusvõime ja loovus, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus;

- kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Sillamäe Linnavalitsus.

Instrucciones para solicitar:

Kandideerimiseks palume esitada avalduse, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja väljavõte karistusregistrist hiljemalt 30. novembriks 2019 Sillamäe Linnavalitsuse aadressil Kesk 27, Sillamäe, 40231 või digiallkirjastatult e-posti aadressile linnavalitsussillamae.ee, märgusõna „SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKONNA SPETSIALIST “.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

Forma de contacto:

  • Correo electrónico: bolsakovasillamae.ee

Identificador de la vacante:1397904.

Ver las 254 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: