Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Sotsiaalhoolekande Osakonna Spetsialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist. Estonia

Ofertas de Profesionales en operaciones financieras y administrativas en Estonia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: - Eakate, täisealiste puuetega inimeste ja teiste täisealiste erivajadustega isikute õiguste ja huvide kaitsmine.

- Sotsiaalteenuste korraldamine eakatele ja puuetega inimestele.

- Erivajadustega inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamine, nende arengu toetamine ja ühiskonnas kohanemise aitamine.

- Puudega inimestele hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise korraldamine

- Elanikele vajalike sotsiaalteenuste tellimine ning teenuse osutamise lepingute täitmise kontroll.

- Psüühilise erivajadusega inimeste kinnisesse asutusse paigutamise menetluse korraldamine.

- Kohtule dokumentide kogumine ja ettevalmistamine, kirjaliku seisukoha esitamine, kohtuistungitel osalemine oma haldusala küsimustes.

- Täisealiste isikute perevägivalla juhtumite menetlemine, vajadusel koos politseiga kodude külastamine, politseile vastuskirjade koostamine.

- Puuetega isikutele parkimiskaartide väljastamine ja arvestuse pidamine.

- STAR süsteemi andmete kandmine.

Omalt poolt pakume: • huvitavat ja arendavat tööd,

• koolitusvõimalusi

Muud nõuded: - Kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö valdkonnas.

- Eesti keele oskus vastavalt seadusele ja vene keele oskus suhtlustasemel.

- Hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime ja arusaamine seostest.

- Oskus edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet.

- Oskus planeerida tööd ja määratleda prioriteete, töötada iseseisvalt.

- Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus.

- Hea stressitaluvus, sallivus, avatus ja koostöövalmidus, algatusvõime ja loovus, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus.

- Kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Sillamäe Linnavalitsus.

Instrucciones para solicitar:

Kandideerimiseks palume esitada avalduse, haridust tõendava dokumendi koopiad, elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja väljavõte karistusregistrist hiljemalt 31. oktoobriks 2019 Sillamäe Linnavalitsuse aadressil Kesk 27, Sillamäe, 40231 või digiallkirjastatult e-posti aadressile linnavalitsussillamae.ee, märgusõna „SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKONNA SPETSIALIST “.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV
  • motivatsioonikiri
  • kaaskiri

Forma de contacto:

  • Correo electrónico: bolsakovasillamae.ee

Identificador de la vacante:1399293.

Ver las 200 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: