Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Sjukepleiar/vernepleiar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo en Noruega

Sjukepleiar/vernepleiar

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4311337043 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledige stillingar for sjukepleiarar/vernepleiarar hos oss på Aure Rebabiliteringssenter med tilsetting frå snarast:

1x 80% stilling

2x 75% stilling

Aure rehabiliteringssenter er ein del av det spesialiserte rehabiliteringstilbodet i Helse Møre og Romsdal, og gjev tilbod om tverrfagleg rehabilitering til brukarar med komplekse utfordringar.

Aktuelle diagnoser er hjerneslag, parkinson, nevropati, MS, kompleks ortopedi, sammensette smertelidingar mm.

Interne omrokkeringar kan gje andre ledige stillingar.

Arbeidsoppgåver

 • Bidra med fagleg kartlegging, observasjon, tiltak og oppfølging gjennom hele rehabiliteringsprosessen.
 • Vere aktiv deltakar i det tverrfagleg teamet omkring pasientane.
 • Følge opp medisinske forordningar.
 • Motivere og tilrettelegge for at pasienten skal auke sin mestrings- og funksjonsevne.
 • Delta i rehabiliteringstilbodet generelt med gruppeaktivitetar og samtaler.
 • Sikre god samhandling med kommunane og andre samarbeidande instansar
 • Halde seg fagleg oppdatert, samt vere aktiv i utviklingsarbeid både fagleg og arbeidsmiljømessig.

Kvalifikasjonar

 • Sjukepleiar eller vernepleiar med norsk autorisasjon.
 • Arbeidserfaring og/eller vidareutdanninig innan rehabilitering eller nevrologi er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Må beherske norsk muntleg og skriftleg godt.

Personlege eigenskapar

 • Vere løysningsorientert og ha gode evner til å arbeide sjølvstendig og kunnskapsbasert
 • Vere trygg på og trivst med å samarbeide tett med andre.
 • Personleg eignaheit blir vektlagd

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr faglege utfordringar, spanande og varierte arbeidsoppgåver, i eit godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldande tariff
 • Medlemskap i pensjonsordningog forsikringsordningar
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande verksemd

Kontaktinformasjon

Aud Bente Skar, Seksjonsleiar, 71217202, Aud.Bente.Skarhelse-mr.no

Hanne Hagen, Vernepleiar, 71217200, Hanne.Hagenhelse-mr.no

Arbeidsstad

Bergsvegen 38

6690 Aure

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:4311337043

Stillingsprosent: 80%

Fast

Startdato: 14.12.2020

Søknadsfrist: 02.12.2020

Om arbeidsgiveren:

Helse Møre og Romsdal HF gir

spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom

pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere

‘’På lag med deg for helsa di‘’. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om

lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og

Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk

helsevern og rusbehandling. «Kontinuerleg forbetring» er valt til hovudstrategi

for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur

til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting.

Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi

ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i

søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der

det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest.

Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste.

Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom

oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer

ikkje kontakt med annonseseljarar.

For

meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 3.

Empleador: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR REHABILITERING AURE REHABILITERINGSSENTER.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:a749aac7-12df-4ec7-b95b-a054e7c0b032.