Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Riigikogu Sotsiaalkomisjoni Nõunik- Sekretariaadijuhataja Ja Riigikogu Maaelukomisjoni Nõunik- Sekretariaadijuhataja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Riigikogu sotsiaalkomisjoni nõunik- sekretariaadijuhataja ja Riigikogu maaelukomisjoni nõunik- sekretariaadijuhataja

Empleo de Profesionales en operaciones financieras y administrativas en Estonia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Nõunik-sekretariaadijuhataja korraldab komisjoni teenindamist ning komisjoni ja tema liikmete nõustamist õigusaktide eelnõude arutamisel, komisjoni raportite koostamisel, parlamentaarse kontrolli teostamisel, Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta arvamuse andmisel ning muude Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ja teistest seadustest tulenevate komisjoni tööga seotud ülesannete täitmisel ning tagab sekretariaadi ladusa töökorralduse.

Omalt poolt pakume: Pakume vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd ainulaadses organisatsioonis ja võimalust koostööks toetavas meeskonna oma valdkonna asjatundjatega.

Muud nõuded: Ametikohale kandideerimise eeldused on

• õigusalane kõrgharidus ning varasem töökogemus õigusloome või komisjoni töövaldkonnas;

• tõsine huvi parlamendi tegevuse ja tööprotseduuride vastu ning soov toetada Riigikogu tema igapäevatöös;

• väga head teadmised õigusloome protsessist;

• põhiseaduse ja Riigikogu tegevuspõhimõtete tundmine;

• teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja õigussüsteemist;

• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus vilunud keelekasutaja tasemel ametialase sõnavara valdamisega;

• oskus kavandada ja korraldada alluvate tööd.

Valikul eelistame tasakaalukaid ja otsusekindlaid kandidaate, kes hindavad koostööd, suudavad määratleda oma töövaldkonna prioriteete ning on võimelised esitama ja kaitsma oma seisukohti nii kirjalikult kui suuliselt

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Riigikogu Kantselei.

Idiomas: inglés (Intermedio alto); estonio (Avanzado).

Instrucciones para solicitar:

Ametikohtadele kandideerimiseks palume esitada motiveeritud avaldus ja ametikäigukirjeldus (cv) hiljemalt 1. märtsil 2019 kantselei personaliosakonna e- posti aadressil personal.konkurssriigikogu.ee.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV
  • motivatsioonikiri

Forma de contacto:

  • Teléfono: 6316329
  • Correo electrónico: helen.ilissonriigikogu.ee

Identificador de la vacante:1374679.

Ver las 318 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: