Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Empleados de contabilidad y cálculo de costos > Referent/referentica Financijskog Poslovanja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

REFERENT/REFERENTICA FINANCIJSKOG POSLOVANJA. Croacia

Oferta de trabajo en Croacia de Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos.

Clerical support workers : Numerical and material recording clerks : Numerical clerks : Accounting and bookkeeping clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

                          Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97., 107/07. i 94/13)  i 55. Statuta  Dječjeg vrtića Kutina Upravno vijeće  dana 14.06.2019.g. dalo je suglasnost za raspisivanje  javnog

 

N A T J E Č A J A

za popunu radnog mjesta

 

REFERENT FINANCIJSKOG POSLOVANJA  -  1 izvršitelj (m/ž)  na određeno puno radno vrijeme                                                

                     zbog povećanog opsega posla

            Uvjeti:

             - Završena škola ekonomskog smjera-smjer računovodstvo ili završena ekonomska škola

             - 1 godina iskustva na srodnim polovima

             -  poznavanje rada na računalu

             - hrvatsko državljanstvo

             - zdravstvena sposobnost

             - radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke

             definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju     

            Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • svjedodžba – presliku
 • dokaz o stažiranju
 • domovnicu - presliku
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) - original
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO)

  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat nakon dostavljene obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

              Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

   

  Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg  vrtića Kutina ( od 18.06.2019. do 26.06.2019.g.)

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

             

  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

             Dječji vrtić Kutina, 44320 K U T I N A, Augusta Cesarca 4a s naznakom:

             «natječaj za referenta financijskog poslovanja»

   

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: 'DJEČJI VRTIĆ KUTINA'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: A. Cesarca 4 a, 44320 Kutina

Identificador de la vacante:1768900.

Ver las 461 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: