Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovenia > director de escuela primaria/directora de escuela primaria > Ravnatelj - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo de director de escuela primaria/directora de escuela primaria en Primorsko-notranjska (Eslovenia)

Ravnatelj - M/ž

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de educación › director de centro educativo/directora de centro educativo › director de escuela primaria/directora de escuela primaria.

Traducción de la profesión: Menedžerji › Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo in operativo › Menedžerji/menedžerke za strokovne storitve v zdravstvu, šolstvu, socialnem varstvu, financah ipd › Menedžerji/menedžerke na področju izobraževanja.

Descripción de la oferta de trabajo:

RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. od 8.9.2024 za mandatno dobo petih let, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO ZAVODA; ODGOVARJA ZA STROKOVNO VODENJE ZAVODA; SPREJEMA SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA; PO NORMATIVIH IN STANDARDIH IMENUJE POMOČNIKA RAVNATELJA; PRIPRAVLJA PROGRAM RAZVOJA ZAVODA IN JE ODGOVOREN ZA NJEGOVO URESNIČEVANJE; PRIPRAVLJA PREDLOG LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN JE ODGOVOREN ZA NJEGOVO IZVEDBO; SKRBI ZA UKREPE, KI ZAGOTAVLJAJO URESNIČEVANJE PRAVIC UČENCEV, KI SE IZBORAŽUJEJO PO POSAMEZNEM PROGRAMU; VODI DELO UČITELJSKEGA ZBORA; PODPISUJE JAVNE LISTINE ZAVODA; ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ZAVOD IN JE ODGOVOREN ZA ZAKONITOST DELA V OKVIRU SVOJIH POOBLASTIL; OBLIKUJE PREDLOG NADSTANDARDNIH PROGRAMOV IN SKRBI ZA NJIHOVO IZVEDBO; ODGOVARJA ZA NAMENSKO PORABO SREDSTEV ZAVODA; SPODBUJA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV; ORGANIZIRA MENTORSTVO ZA PRIPRAVNIKE; JE NAVZOČ PRI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM DELU UČITELJEV, SPREMLJA NJIHOVO DELO IN JIM SVETUJE; PREDLAGA NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V NAZIVE PO PREDHODNEM POSVETOVANJU STROKOVNIH DELAVCEV; PRELAGA NAPREDOVANJE DELAVCEV V PLAČILNE RAZREDE; SKLEPA DELOVNA RAZMERJA; SKRBI ZA SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI IN DRUGIMI UPORABNIKI; OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO ZAKONIH IN DRUGIH PREDPISIH, KOLEKTIVNI POGODBI, USTANOVITVENEM AKTU ZAVODA TER SPLOŠNIH AKTIH ŠOLE., Dokazila o izobrazbi; najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju; naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor; opravljen ravnateljski izpit;potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidati naj k prijavi priložijo program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis in pošljejo priporočeno v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet šole Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, z oznako "Prijava na razpis za ravnatelja".,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Primorsko-notranjska.

Ver 80 ofertas de trabajo en "Primorsko-notranjska" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA, CESTA 4. MAJA 92 , 1380 CERKNICA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: OŽBOLT INES
Contact Phone: 01 70 50 520
Contact Email: os.no-cerknicaos-cerknica.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:PE13249.

Ver las 8 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de educación › director de centro educativo/directora de centro educativo › director de escuela primaria/directora de escuela primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: