Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Noruega (Oslo)

Professor I Medisin (leder For Autorisasjonseksamen For Leger Utenfor Eøs Og Sveits)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Jobbnorge ID: 143385

 Ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor i medisin. Stillingen er nyopprettet i forbindelse med at Helsedirektoratet og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har inn gått avtale om gjennomføring av fagprøve for leger utdannet utenfor EØS og Sveits (autorisasjonseksamen). Den som ansettes skal være medisinsk ansvarlig leder for fagprøven (autorisasjonseksamen). Stillingen har som formål å lede utvikling, gjennomføring og administrasjon av fagprøven.

  

Den som ansettes må ha bred bakgrunn i et av fagområdene i fagkretsen under Institutt for klinisk medisin, fortrinnsvis innen indremedisinske eller kirurgiske fag. Det kreves professor-kompetanse og utstrakt erfaring innen planlegging og gjennomføring av avsluttende eksamener for medisinstudiet. Den som ansettes må ha bred undervisningserfaring innen ett eller flere fag i fagkretsen under Institutt for klinisk medisin og generell interesse for medisinsk utdanning.

 

Forskningsdelen i stillingen forutsettes benyttet til egen forskningsaktivitet, fortrinnsvis innen det forskningsområdet der søker allerede er etablert. Det forventes at forskningen drives på et høyt vitenskapelig nivå.

  

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og fakultetets bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen. Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

 

Den som ansettes må ha medisinsk embetseksamen. Administrativ erfaring og ledererfaring fra sykehus og akademisk virksomhet vektlegges. Den som ansettes må være fleksibel, ha evne til å være en pådriver i prosesser og ha gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

 

Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.

  

Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne m

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1040 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 16/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Oslo.

Dirección: Boks 1072 Blindern 0316 OSLO.

Ver las 429 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Professor i medisin (leder for autorisasjonseksamen for leger utenfor EØS og Sveits). Noruega, 16 Oct. 2017.

Vitenskapelig assistent. Noruega, 14 Oct. 2017.

Førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi. Noruega, 14 Oct. 2017.

Førstelektor/førsteamanuensis/professorn. Noruega, 14 Oct. 2017.

Universitetslektor (20 % bistilling) i farmasi (farmasøytisk praksis). Noruega, 09 Oct. 2017.

Stipendiat ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Noruega, 09 Oct. 2017.

Universitetslektor i naturfagdidaktikk - ref.nr. 17/04247. Noruega, 07 Oct. 2017.

Vitskapleg assistent ved HEMIL-senteret. Noruega, 05 Oct. 2017.