Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovenia > Oficinistas generales > Pravosodni Sodelavec - Vodja Vpisnika - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PRAVOSODNI SODELAVEC - VODJA VPISNIKA - M/Ž. Eslovenia

Contratación de Oficinistas generales en Eslovenia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Uradniki/uradnice za pisarniško poslovanje : Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanje, strojepisci/strojepiske, tajniki/tajnice ipd : Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanje : Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanje

Descripción de la oferta de trabajo:

VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA,

DELO S STRANKAMI V ČASU URADNIH UR ZARADI IZDAJANJA FOTOKOPIJ RAZNIH LISTIN IZ SPISA IN POSREDOVANJA INFORMACIJ O STANJU POSTOPKA,

VODENJE VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV TER ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA, REDNEGA IN PRAVOČASNEGA POSLOVANJA S SPISI SKLADNO S SODNIM REDOM,

VODENJE PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC,

ZBIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV, PRIPRAVLJANJE STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL TER OBVESTIL,

IZDELOVANJE ENOSTAVNIH SKLEPOV, DOPISOV, ZAGOTAVLJANJE OBJAV V URADNIH LISTIH,

IZTERJEVANJE SODNIH TAKS,

UGOTAVLJANJE PRAVNOMOČNOSTI SODNIH ODLOČB, DOSTAVA SPISOV IN DRUGIH PISANJ OSEBNO SODNIKU,

OPRAVLJANJE DRUGIH OPRAVIL, DOLOČENIH S SODNIM REDOM, IN VSEH POTREBNIH STROJEPISNIH DEL., Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

najmanj srednja splošna ali strokovna izobrazba,

najmanj 1 leto delovnih izkušenj,

opravljen izpit iz poznavanja določil Sodnega reda,

opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,  

državljanstvo Republike Slovenije,  

da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.Prijava na prosto delovno mesto mora biti prijavljena na obrazcu Su KS 63/2021, ki je priloga tega javnega natečaja. Izpolnjene morajo biti vse rubrike in izjave. Ostali pogoji in prijavni obrazec so objavljeni na spletni strani Okrajnega sodišča v Ljubljani.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: JAKOMIN ACCETTO MATEJA
Contact Email: kadrovska.ojljsodisce.si

Identificador de la vacante:OB60062.

Ver las 845 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: