Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Inspectores de policía y detectives > Politibetjent 3-1, Saksbehandler

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Politibetjent 3-1, saksbehandler. Noruega

Contratación de Inspectores de policía y detectives en Noruega

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4295840218 Presentasjon av stillingen:

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- etterretningstjenesten. PST sitt primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak, og rådgivning. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse.

PST har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter. Ved PST Trøndelag er det ledig fast stilling som saksbehandler/Politibetjent 1 -3 ved Seksjon for forebygging. Stillingen er for tiden stedsplassert ved PST - enheten i Trondheim.

Som saksbehandler ved PST Trøndelag vil du inngå i et team som håndterer de alvorligste truslene mot landets sikkerhet lokalt og regionalt. Du vil som en del av kjernevirksomheten bidra direkte med å trygge Norge gjennom å forebygge og etterforske politisk motivert vold, trusler mot myndighetspersoner og ulovlig etterretning. Du vil bli en del av et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger med variert utdannings- og fagbakgrunn.

Rollen som saksbehandler krever at du på en effektiv og grundig måte bidrar til å avklare bekymringer i våre forebyggende saker, innkomne tips og øvrige bekymringer blant ikke-statlige og statlige aktører.

Vi er opptatt av å utvikle oss for å løse samfunnsoppdraget vårt best mulig. Personlig engasjement, struktur og utholdenhet er egenskaper som verdsettes høyt. Du må ha god evne til samhandling og være bevisst på PST sitt ansvarsområde. Gode samarbeidsevner med interne og eksterne aktører vektlegges.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgave er å drive forebyggende saksarbeid og etterretning innenfor PSTs ansvarsområde
 • Avklaring av innkomne tips
 • Foreslå og gjennomføre forebyggende tiltak og operative mottiltak
 • Bidra til å utarbeide informasjonsbehov
 • Andre oppgaver innenfor PSTs ansvarsområder
 • Inngå i enhetens vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Bestått Politi(høg)skolen
 • Erfaring og interesse for etterretning, etterforskning eller forebyggende arbeid i politiet
 • IP4 godkjenning, eller mulighet for å bli IP4 godkjent

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevante kurs innen etterretning, etterforskning eller forebyggende tjeneste
 • Kompetanse innen sosiale medier
 • Kulturforståelse
 • Erfaring med analyseverktøy og politiets datasystemer
 • Kjennskap til politiets og PSTs arbeidsprosesser og fagområder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også muntlig engelsk

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

For å bli sikkerhetsklarert, må kandidatene være villig til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste. Søkeren må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • God vurderings- og beslutningsevne
 • Initiativrik og strukturert
 • God på å bygge relasjoner og oppnå tillit
 • God etisk integritet og god evne til refleksjon
 • Tilpasningsdyktig og lærevillig

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass i et spisset fagmiljø, med høyt kompetente kolleger og et godt arbeidsmiljø. PST håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet
 • Stillingen lønnes som politibetjent 3-1, stillingskode 1461/1459/1457. Lønnsplassering vil være avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet:

Politibetjent 3 (sko. 1461), lønnsramme 43, alternativ 11, ltr. 58-62, per tiden fra kr. 513 600 - 552 800,- brutto per år

Politibetjent 2 (sko. 1459), lønnsramme 42, alternativ 6-8, ltr. 41-53, per tiden fra kr. 391 300 - 472 000,- brutto per år

Politibetjent 1 (sko. 1457), lønnsramme 41, alternativ 6-8, ltr. 41-53, per tiden fra kr. 391 300 - 472 000,- brutto per år

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no / for mer info)

 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette

 • Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden. Relevante vitnemål og attester vedlegges søknaden. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må fremlegges ved intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. Mer informasjon om dette blir gitt i løpet av søknadsprosessen.

  Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

  Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Kontaktinformasjon

Tore Brenne, Seksjonsleder, seksjon for forebygging, 73899939/46511128

Arbeidssted

7010 Trondheim/ Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag politidistrikt

Referansenr.:4295840218

Stillingsprosent: 100%

Fast stilling

Søknadsfrist: 27.10.2020

Om arbeidsgiveren:

Trøndelag politidistrikt dekker fylket Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 38 kommuner med et folketall på 465 000. Trøndelag politidistrikt er i overkant av 1000 ansatte og politimesteren og hans administrasjon har hovedsete i Trondheim sentrum - politihuset.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:64a6483a-2e7b-448f-ae1e-de1be70f2545.

Ver las 54 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: