Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Inspectores de policía y detectives > Pb3/pb2/pb1 Etterforsker

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PB3/PB2/PB1 Etterforsker. Noruega

Trabajo en Noruega de Inspectores de policía y detectives

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4310769187 Presentasjon av stillingen:

Ledig fast stilling som etterforsker ved avsnitt for taktisk etterforskning, under seksjon felles etterforskning, FEFE. Avlønnet som PB2/PB3 i SKO 1459/1461 min altertnativ 7/9. Ved mangel på søkere som PB2/PB3 kan tilsetting som PB1 vurderes. En del reiseviskomhet må påregnes.

Stillingen er stedsplassert i Hammerfest.

Arbeidsoppgaver

Ha saksansvar og etterforske saker innen forskjellige/eget spesialfelt

Planlegge, gjennomføre og evaluere avhør som krever særlig avhørskompetanse i alvorlige og kompliserte saker

Faglig veiledning innen etterforskning og spesialfelt.

Bidra til å videreutvikle etterforskningsfaget

Andre pålagte oppgaver fra nærmeste leder

I samarbeid med nærmeste leder utarbeide personlig kompetanseplan med utgangspunkt i egne ønsker og enhetens behov.

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

Bestått eksamen fra politihøgskolen/skole

KREATIV

God forståelse for og/ eller erfaring fra taktisk etterforskning.

Må minimum ha 1 års erfaring innen generell etterforskning

Fylle kompetansekrav til politibetjent 3/2 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Plettfri vandel

God kjennskap til politietaten

Ønskede:

Kompetanse inne bruk av elektroniske spor i etterforskningen.

Samisk språk-/kultur-/ og samfunnskompetanse

VEF eller annen relevant videreutdanning innen etterforskning

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Evne og vilje til faglig utvikling

Resultatorientert og god gjennomføringsevne på alle områder

Kreativ og initiativrik

Sette retning og skape resultater i samarbeid med andre

Evne til å arbeide effektivt, strukturert og selvstendig under stort arbeidspress

Modig, helhetsorientert og tett på.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Personlige egenskaper

Evne og vilje til faglig utvikling

Resultatorientert og god gjennomføringsevne på alle områder

Kreativ og initiativrik

Sette retning og skape resultater i samarbeid med andre

Evne til å arbeide effektivt, strukturert og selvstendig under stort arbeidspress

Modig, helhetsorientert og tett på.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

Stillingen lønnes som PB2/PB3 SKO 1459/1461 i min alt 7/9. Ved mangel på søkere som PB2/PB3 kan det viurderes tilsatt som PB1. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette

Kontaktinformasjon

Torstein Pettersen, 78972041

Arbeidssted

Parkgata 16

9600 Hammerfest

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Finnmark politidistrikt

Referansenr.:4310769187

Stillingsprosent: 100%

Fast stilling

Søknadsfrist: 02.12.2020

Om arbeidsgiveren:

Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Politidistriktet er organisert i en geografisk driftsenhet med fire tjenesteenheter , fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber.

Distriktet ledes av politimesteren med hovedsete i Kirkenes. Finnmark politidistrikt har Norges eneste Schengengrense over land, og har ca 430 medarbeidere.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker, dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlig, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Det stilles krav om plettfri vandel, vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt. Før tilsetting må en legge frem utvidet og uttømmende politiattest, jf politiregisterloven § 41og politiloven § 18.

Elektronisk søknad sendes ved å velge Søk på stillingen. Attester og vitnemål legges ved elektronisk. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser.

Finnmark politidistrikt skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk .

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: HAMMERFEST POLITIHUS.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:ee8683cc-39da-4f74-b668-cb68ca6d1da4.

Ver las 73 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: