Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Korrakaitseametnik

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda en Estonia de Profesionales en operaciones financieras y administrativas

Korrakaitseametnik

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Korrakaitseametniku ametikoha eesmärgiks on Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.

Peamised ülesanded:

- teostab järelevalvet seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;

- teostab järelevalvet kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade/õigusaktide täitmise üle;

- selgitab välja väärtegude toimepanijad;

- registreerib dokumendiregistris väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe (avaldused, kaebused, vms);

- laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel alustab väärteomenetlust või pädevuse puudumisel edastab materjalid pädevale kohtuvälisele menetlejale;

- koostab ja allkirjastab oma teenistusvaldkonnas vastused saabunud kirjadele, kaebustele ja avaldustele ning kooskõlastab dokumente;

- peab väärteomenetluse portaali ja teeb oma pädevuse piires väärteomenetluse alaseid kandeid;

- väljastab väärteoteate esitajale väärteomenetluse alustamise või alustamata jätmise teate või teate materjalide edastamise kohta pädevale kohtuvälisele menetlejale vastavalt seaduses sätestatud nõuetele ja tähtaegadele;

- teeb väärteoasjades otsused;

- koostab ettekirjutusi ja rakendab sunniraha seaduses sätestatud alustel ja korras;

- osaleb avaliku korra tagamisel;

- ilutulestiku lubade menetlemine;

- valla territooriumil avalike ürituste liikluskorralduse korraldamine (sealhulgas liikluskorralduse skeemide kooskõlastamine);

- korraldab kriisikomisjoni tööd ja reguleerib kriisi ennetustööd;

- teeb koostööd Põhja-Sakala vallavalitsuse struktuuriüksustega ning teiste ametiasutustega oma valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamiseks;

- valmistab ette ametiülesannetega seotud valdkondlikud volikogu ja valitsuse õigusaktide eelnõud;

- vallaelanike nõustamine oma pädevuse piires.

Omalt poolt pakume: - mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;

- konkurentsivõimelist palka;

- erialast täiendkoolitust;

- toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

Muud nõuded: Nõuded kandidaadile:

- lõpetatud kutseõpe keskhariduse baasil politsei erialal või valdkondlik kõrgharidus;

- eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel;

- hea suhtlemisoskus;

- tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;

- tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;

- B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

- varasem erialane töökogemus;

- hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus, analüüsivõime.

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Põhja-Sakala Vallavalitsus (http://www.pohja-sakala.ee).

Instrucciones para solicitar:

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 13. novembril 2020 Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil infopohja-sakala.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

Forma de contacto:

  • Teléfono: +372 56469762
  • Correo electrónico: pohja-sakalapohja-sakala.ee

Identificador de la vacante:1430020.

Ver las 197 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: