Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Lituania > Profesionales de la enseñanza > Ikimokyklinio Ugdymo Pedagogas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Lituania

Vacante en Lituania de Profesionales de la enseñanza

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza.

Specialistai : Mokymo specialistai

Descripción de la oferta de trabajo:

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

planuoti grupės ugdomąją veiklą;

kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;

ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.

Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;

Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie jų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);

Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;

Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Užtikrinti savo darbo kokybę.

Organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti jų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.

Atliekant savo pareigas, derinti vaikų ugdymą, priežiūrą, globą.

Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes.

Bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (specialiuoju pedagogu, logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais.

Sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.).

Informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą.

Priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą.

Dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose.

País del trabajo: Lituania.

Número de puestos: 2.

Empleador: Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis".

Instrucciones para solicitar:

Phone

Forma de contacto:

  • Teléfono: +370 41 552562
  • Correo electrónico: gintarelissplius.lt

Identificador de la vacante:ECA9A76A-B064-4828-85AB-1F3A5E48EA2F.

Ver las 202 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: