Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Forsker på bestandsvurdering av pelagisk fisk. Hordaland

Vacantes de Biólogos, botánicos, zoólogos en Noruega (Hordaland)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas : Biólogos, botánicos, zoólogos y afines.
Professionals : Science and engineering professionals : Life science professionals : Biologists, botanists, zoologists and related professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljø. Vi har ca. 800 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet

eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

 

Jobbnorge ID: 143384Om stillingen

Bestandene av makrellstørje, makrell, kolmule, Nvg-sild, Nordssjøsild, og lodde utgjør kommersielt svært viktige ressurser i de nordlige havområder. Dette er bestander som går i stim pelagisk (i de åpne vannmasser), som vandrer mye gjennom året, som til dels konkurrerer om mattilgang og habitat, og som høstes i flere lands økonomiske soner. Deres utbredelse og vandringer endrer seg relatert til endringer i bestandsstørrelse, aldersstruktur og klima, noe som gir utfordringer for bestandsvurdering, rådgivning og forvaltningen av disse bestandene.

Forskningsgruppe Pelagisk Fisk ved Havforskningsinstituttet i Bergen ønsker nå å styrke staben med en fast ansatt forsker som skal fokusere kvantitative analyser av pelagiske fiskebestander, inkludert utvikling og evaluering av forvaltningsstrategier. I tillegg må kandidaten ta del i arbeid med generell forskning på og overvåkning av bestandene, samt løpende rådgivningsarbeid der det inngår årlig deltagelse i og internasjonale arbeidsgrupper og fiskeriforhandlinger. Følgelig vil felt-/toktarbeid og annen reisevirksomhet knyttet til stillingen påregnes, samt deltakelse i kompenserte vaktordninger.

Kvalifikasjoner

Til stillingen søker vi en person med utdanning på PhD-nivå innen statistikk, matematikk, kvantitativ biologi eller tilsvarende. Det kreves dokumentert god kompetanse på kvantitative analyser og statistisk metodikk anvendt på populasjonsstudier. Erfaring fra relevant arbeid med bestandsvurderinger og forvaltningsstrategier vil være en fordel. Videre krever oppgavene en forsker med gode evner til å formidle forskning til vitenskapelige miljøer, myndigheter og næringsaktører, og drive nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelle kandidater som ikke kan dokumentere 1110/1183 forskerkompetanse på søknadstidspunktet vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Søkere bes spesifisere i søknaden hvilket stillingsnivå de ønsker å bli vurdert til. . Utfyllende informasjon om hvilke kriterier som gjelder for de ulike nivåene kan det leses nærmere om her.

Vi tilbyr

  • et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø
  • arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
  • godt arbeidsmiljø
  • fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Kandidater vil bli vurdert i en stilling som 1109/1110/1183 Forsker avhengig av kvalifikasjoner og lønnes etter Statens Lønnsregulativ. Aktuelle kandidater som ikke kan dokumentere 1110/1183 forskerkompetanse på søknadstidspunktet vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med forskningsgruppeleder Aril Slotte (arilReemplazar por una arrobaimr.no), eller se vår web-side www.imr.no

Ytterligere informasjon

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke s

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 282 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 16/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Havforskningsinstituttet.

Dirección: Postboks 1870, Nordnes 5817 BERGEN.

Ver las 120 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas : Biólogos, botánicos, zoólogos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Forsker på bestandsvurdering av pelagisk fisk. Noruega, 16 Oct. 2017.

Forsker innen makroalger - Fremmed- og smittestoff. Noruega, 09 Oct. 2017.

Postdoctoral Fellow at Department of Medical Biochemistry, Division of Laboratory Medicine, - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 01 Oct. 2017.

Postdoctor in Marine Structures. Noruega, 21 Sep. 2017.

Forsker i mikrobiologi. Noruega, 20 Ago. 2017.

Post-doctoral fellow in Neuroscience. Noruega, 29 Jul. 2017.