Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda en Vestfold (Noruega) de Trabajadores y asistentes sociales

FlyktningskonsulentClasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.
Technicians and associate professionals : Legal, social, cultural and related associate professionals : Legal, social and religious associate professionals : Social work associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:
NAV RERe kommune ligger sentralt i Vestfold og kommunesenteret ligger på Revetal. Kommunen har ca. 9550 innbyggere. Vi har til sammen 21 ansatte ved NAV Re.NAVs overordnede mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, og skal samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. Vi søker deg som har lyst til å jobbe med å få våre brukere kvalifisert for jobb, utdanning eller deltagelse i samfunnet.FLYKTNINGKONSULENT - arkivsaksnr. 17/1760100 % stilling, vikariat, som flyktningkonsulent er ledig fra dags dato til og med 30.06.2018, med mulighet for fast ansettelse.Stillingens arbeidsområde: * Bosetting* Oppfølging, veiledning og saksbehandling etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)* Oppfølging, veiledning og saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV* Integrering av personer med flyktningstatus i tett samarbeid med andre kommunale virksomheterNAV er en organisasjon i endring, og det må påregnes endringer med henhold til organisering og oppgaver. Re og Tønsberg kommune, er besluttet slått sammen til Tønsberg kommune fra 01.01.2020.Kvalifikasjonskrav/ønskede kvalifikasjoner: * Minimum 3-årig relevant godkjent utdanning på høgskole- eller universitetsnivå* Flerkulturell kompetanse og erfaring er ønskelig og vil bli vektlagt* Ønskelig med kjennskap og erfaring fra å jobbe med personer i målgruppa* Ønskelig med erfaring i bruk av dataverktøy knyttet til oppfølging av målgruppa* Ønskelig med språk knyttet til målgruppa* Må ha sertifikat klasse BPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Vi ønsker at du:- har gode samarbeidsegenskaper og er opptatt av å bygge profesjonelle relasjoner til brukere og samarbeidspartnere- fokuserer på muligheter og løsninger fremfor begrensninger- har god kommunikasjonsevne; evne til å møte bruker med respekt og likeverd, samtidig som du kan avklare forventninger og sette grenser- har evne til å prioritere oppgaver og disponere arbeidstiden på en selvstendig måte- er robust i forhold til å kunne møte og ivareta mennesker med store utfordringer- takler en uforutsigbar arbeidshverdag- er fortrolig med bruk av data som arbeidsverktøy- bidrar til et godt arbeidsmiljø Lønns- og arbeidsvilkår:- Lønn etter avtale- Pliktig medlemskap i KLP/SPK- Vanlige kommunale ansettelsesvilkårKopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.Nærmere opplysninger ved henvendelse til Anne Berit Gran, tlf. 95 88 86 61 eller Beate Østrem, tlf. 90 70 80 73.For elektronisk søknadsskjema, se www.re.Søknad sendes: For elektronisk søknadsskjema, se www.re.kommune.no

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Vestfold.

Ver 130 ofertas de trabajo en "Vestfold" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/09/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: NAV Re.

Dirección: 3174 REVETAL.

Contacto: Nærmere opplysninger ved henvendelse til Anne Berit Gran, tlf. 95 8886 61 eller Beate Østrem, tlf. 90 70 80 73.

Ver las 654 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Retur- og aktivitetsrådgiver. Noruega, 25 Nov. 2017.

Sosialkonsulent, NAV Sola. Noruega, 19 Nov. 2017.

Fritidsveileder Tilrettelagt fritid - Vikariat. Noruega, 19 Nov. 2017.

100% Miljøarbeider på Tilrettelagt avdeling - Bjørnholt videregående skole. Noruega, 17 Nov. 2017.

Miljøterapeut til avlastningssenter for barn og ungdom. Noruega, 17 Nov. 2017.

Kvilande nattevakt, 90 % (lønsmessig 56,38 %) fast stilling, Grauteknapp bufellesskap. Noruega, 17 Nov. 2017.

75 % fast stilling på natt ved Solbakken bufellesskap og avlastning. Noruega, 17 Nov. 2017.

Fagkonsulent - Matchingsteam - Oslo kommune, Barne- og familieetaten. Noruega, 12 Nov. 2017.