Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ferievikar sommaren 2018 helse og sosial. Rogaland

Oferta de trabajo en Noruega (Rogaland)Clasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

Hå kommune sitt administrasjonssenter ligg på Varhaug, ca. 40 minutt med tog frå Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggjarar, velfungerande skuledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbod og gode levekår. I tillegg til eit rikt og variert kultur- og idrettstilbod finn ein flotte tur- og friluftsområder. Hå kommune sin visjon er "Me løfter i lag". Våre verdiar er Open, Driftig og Stolt. Me ønskjer oss medarbeidarar som kan identifisera seg med vår visjon og våre verdiar!

Beskrivelse

Ferievikarar innafor tenesteområdet helse og sosial.

Kan du tenke deg å arbeide som ferievikar?

I perioden medio juni - medio august 2018 har vi bruk for ferievikarar, og ferievikarar natt, for sjukepleiar, vernepleiar,fagarbeidar i helse, aktivitør, barne-og ungdomsarbeidar, assistent, sjåfør for matombringing, m.m. innanfølgjande:

Fengselshelsetenesta, Hå sjukeheim, Klokkarhagen sjukeheim, velferdsenter for eldre,heimesjukepleie/heimehjelpstenesta, psykiatritenesta, omsorgsbustader for menneske med utviklingshemming,barnebustad, sommaravlasting for barn, kjøkken og vaskeri.

Søkjarar som kan arbeide heile ferien og er over 18 år vert prioritert. Oppgje kvar du ønskjer å arbeide, samt tidspunktdu kan vere ferievikar.

For sjukepleie-/vernepleiestudentar gis ekstra lønsplassering. Denne gruppa kan i tillegg søkje stipend ved å arbeide10 helgevakter pr.år, samt arbeide inntil 100% stilling som ferievikar i min. 4 veker i hovedferien.

Nærare opplysingar om ferievikar kan du få ved å kontakte personalkontoret tlf. 51 79 30 83.

Politiattest

Politiattest nyare enn 3 månader må leverast før tiltreding i stilling.

Tilsetjingsvilkår

Tilsetjinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ei kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månader og reglar for flyttegodtgjersle.

Søknad kan sendast

Hå kommune oppfordrar alle til søkja elektronisk på web www.ha.no/stilling.Ta kontakt dersom du ikkje har høve til det.

Søknadsfrist: 11.03.18

Arbeidsgiver: Hå kommune

Sted: Helse- og sosialsaker

Hentet fra: Kommuner-Visma-Vest

Referansenummer: 3540

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 302 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 18/02/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Hå kommune.

Dirección: 4360 VARHAUG.

Ver las 2,169 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Sykepleier Natt - Bjørgene omsorgssenter avdeling aldershjem. Noruega, 18 Feb. 2018.

Ferievikar sommaren 2018 helse og sosial. Noruega, 18 Feb. 2018.

Sykepleier/vernepleier i Tjenester til funksjonshemmede. Noruega, 17 Feb. 2018.

Sykepleier - kommunal akutt døgnenhet (KAD), avdeling Aker. Noruega, 17 Feb. 2018.

Sykepleier - Nyremedisinsk sengepost - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 17 Feb. 2018.

Miljøterapeut, 19,72% fast, Solerunden ambulante tjenester. Noruega, 17 Feb. 2018.

Miljøterapeut - Åsbråtan boliger. Noruega, 15 Feb. 2018.

Sykepleier deltid - hjemmesykepleie stasjonær. Noruega, 15 Feb. 2018.