Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Ehituskontrolli Spetsialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ehituskontrolli spetsialist. Estonia

Empleo de Profesionales en operaciones financieras y administrativas en Estonia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Ehituskontrolli spetsialisti tööülesanneteks on

1.1. ehitusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine, ehitusdokumentide läbivaatamine, ehitus- ja lammutusprojektide läbivaatamine;

1.2. ehitusprojektide (s.h tee ehitusprojektid ja teehoiutööde kirjeldused) ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontroll;

1.3. vajadusel ehitusprojekti (sh teeprojekti) ekspertiisi korraldamine;

1.4. ehitusloa taotluste ja lubade ning lammutus- ja ehitusprojektide andmete kandmine ja esitamine ehitisregistrile;

1.5. ehitusteatiste taotluste ning lammutus- ja ehitusprojektide andmete kandmine ja esitamine ehitisregistrile.

Omalt poolt pakume: - teha huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses töökeskkonnas;

- töötada meeldivas kollektiivis.

Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame:

• kõrgharidust või kesk-eri haridust või kutseharidust ja vähemalt kolmeaastast riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemust;

• tööks vajalike õigusaktide tundmist ning nende kasutamise oskust;

• süvateadmisi ametikoha valdkonnas;

• ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide ning andmekogude kasutamisoskust;

• head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;

• otsustus-ja vastutusvõimet, sealhulgas kohustuste täpset ja õigeaegset täitmist;

• head pinge- ja rutiinitaluvust;

• võimet planeerida ja kasutada oma aega efektiivselt;

• valmidust muutusteks tööülesannetes;

• valmidust meeskonnatööks;

• sõiduvahendi kasutamise võimalust

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 3 años.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Jõelähtme Vallavalitsus (http://www.joelahtme.ee).

Instrucciones para solicitar:

https://www.cvkeskus.ee/

CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga ning palgasooviga saata hiljemalt 31. detsembriks 2019 e-posti aadressil kantselei(at)joelahtme.ee
Info tel. 605 4871 või e-post leho.kurejoelahtme.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV
  • kaaskiri
  • haridust tõendava dokumendi ärakiri ja palgasoov

Forma de contacto:

  • Teléfono: 605 4884
  • Correo electrónico: maire.kivistujoelahtme.ee

Identificador de la vacante:1403799.

Ver las 253 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: