Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Vestland

en Español in English auf Deutsch en Français ...

730 ofertas de trabajo encontradas en Vestland (Noruega) (página 6):

Página: 6

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorPostdoktor i informatikk – AI og Algoritmar. Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Postdoktor i informatikk –  AI og Algoritmar Ved Institutt for info...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoSøker deltidssjåfør kl B, ringehjelp. Søker sjåfør for deltidsjobb - sjåfør kl B i Bergen og omegn. Arbeidsoppgaver: kjøre faste kjøreruter i Bergen og omegn, stort sett i tidsrommet 12:00 - 16:00 mandag - fredag. Ingen tunge løft, vi har egne små varebiler med manuelt gir. Fordel å være godt kjent i Bergen. Passer perfekt for spreke...

. ingeniero técnico de automoción/ingeniera técnica de automociónERFAREN Bilmekaniker søkes. Me ønskjer no å utvida staben vår med ein Erfaren Bilmekaniker m/ fagbrev Er du sjølvstendig, løysningsorientert og kan stå på i travle tider, ynskjer me å komma i kontakt med deg. Me kan tilby: Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver. Godt arbeidsmiljø i store og velutstyrte lokale. ...

. empleado de restaurantes de comida rápida/empleada de restaurantes de comida rápidaAroma Cafe: Sulten på ny jobb. Arbeidsoppgaver: Kundebehandling og salg, lage enkelt mat, betjening av kasse, ivaretakelse av internkontroll-rutiner, ekspedering i disk og påfyll, orden og renold på kjøkken Vi forventer av deg: Du er opptat av å yte god service, du er ansvarsbevist, pålitelig og løsningsorientert, du ta...

. personal directivo de la administración públicaLedige stillingar i Vik kommune. Avdeling for psykisk helse- og rusteneste   Leiar 100 % fast stilling frå 01.03.2023.  Sjukepleiar/vernepleiar 100 % fast stilling frå snarast.  Ruskonsulent 50 % fast stilling frå snarast. Stillinga kan kombinerast med anna stilling i kommunen.  For meir informasjon om sti...

Vi søker sykepleier/vernepleier .   Vi søker DEG som har lyst til å jobbe i et nyskapende, engasjerende og spennende fagmiljø ved Bergens største behandlingssenter. Behandlingssenteret tilbyr et bredt spekter innenfor omsorg og helsetjenester, fordelt på et Korttidssenter og et Demenssenter. Korttidssenteret har 96 pla...

. técnico agrícola/técnica agrícolaID 795 Landbruks- og miljøsjef. Fitjar kommunen søkjer ein engasjert og kompetent leiar som kan vidareutvikla det interkommunale landbrukskontoret. Det interkommunale kontoret tek hand om landbruksforvaltning og miljøoppgåver for kommunane Stord og Fitjar. I tillegg leverer kontoret tenester innan landbruks- og viltforvaltning ti...

. auxiliar de enfermeríaLedig fast 100 % stilling som personleg assistent. Vil du jobbe som assistent i brukar sin heim og avlastingsbustad Me har ledig 100 % fast stilling frå snarast. Me er på utkikk etter ny brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen sin. Han vekslar på å bu i eige husvære saman med familien sin og a...

. jefe de departamento/jefa de departamentoTenesteleiar Plan- og forvaltning. Me har ledig Me har ledig 100 % fast stilling som tenesteleiar ved plan- og forvaltningsavdelinga. Avdelinga har 7 stillingar (inkludert leiar), og ansvar for blant anna desse arbeidsområda: Plan, byggesak, oppmåling, klima- og miljø, kart/GIS/matrikkel, jordbruk, skogbruk, tilskotsforvaltning, vi...

. especialista en publicidadVizir: Karriere innen konsulentvirksomhet. Ønsker du gode muligheter for faglig utvikling og vekst innen konsulentvirksomhet? På vegne av et anerkjent og internasjonalt konsulentselskap, er vi nå på jakt etter dyktige og ambisiøse konsulenter. Vi har løpende behov for kandidater til denne stillingen, og stillingsannonsen vil d...

. pedagogo social/pedagoga socialID 1944 Kontaktperson, 2 gangs utlysing - Sunnhordland interkommunale barnevernteneste. Det er ledig fast 100% stilling som kontaktperson ved Sunnhordland interkommunale barnevernteneste Arbeidsoppgåver: Saksbehandling etter lov om barnevern Gjennomføre undersøkingar Iverksetje og følge opp tiltak Representere kommunen i rettsinstansar Tverrfagleg samarbeid, internt og ...

. auxiliar de trabajo socialID 1951 Miljøarbeidar natt - Psykisk helse og rus. Eining for psykisk helse og rus omfattar ulike tilbod, som Dagsenter, Bufellesskap og Oppsøkande team til personar frå 18 år og oppover med rus- og/eller psykiske vanskar. Me har brukar i fokus, kan tilby eit mangfald i arbeidsoppgåver, arbeid i fagteam, samarbeid med spesialisthelsetenesta og ...

. director financiero/directora financieraFinance Manager. SPENNANDE STILLING I EIT INTERNASJONALT MILJØ Vi søkjer ein engasjert og motivert medarbeidar til stillinga som Finance Manager Interesserte søkjarar kan finne fullstendig stillingsannonse og meir informasjon på nettsida vår. ++ https://uwcrcn.no/vacancy/ ++ Vi ber aktuelle søkj...

. ingeniero civil/ingeniera civilRådgjevar plan- og forvaltning. Me har ledig Me har ledig 100 % fast stilling som rådgjevar/sakshandsamar ved plan og forvaltningsavdelinga. Avdelinga har ansvar for arbeidsområda, plan, byggesak, oppmåling, kart/GIS/matrikkel, landbruk og miljøforvaltning. Arbeidsoppgåver Den som blir tilsett må vidare pårekna arbeid...

. cuidador de personas con discapacidad/cuidadora de personas con discapacidadVikariat 100 % stilling for vernepleiar/ miljøterapeut. Me vil gjerne ha kontakt med deg som ynskjer å gjere ein forskjell, og bidra til god livskvalitet og meiningsfull kvardag for våre tenestemottakarar. Bu- og miljøtenester skal gje omsorg og oppfølging til yngre menneske med ulik fungering, der meistring av kvardagslege aktivitetar og sos...

. auxiliar de enfermeríaDiverse ledige stillingar i bu- og miljøtenester. Bu- og miljøtenester skal gje omsorg og oppfølging til yngre menneske med ulik fungering, der meistring av kvardagslege aktivitetar og sosial deltaking står i fokus. Avdelinga har fokus på fagutvikling og jobbar aktivt for å sikre fagleg kvalitet og gode tenester. Dei ledige stillingane er f...

. director de empresa/directora de empresaVi søkjer Dagleg leiar for UWC Connect AS i 100 % stilling. Søkjaren sin profil Ei stilling ved UWC Røde Kors Nordisk og UWC Connect er ein unik moglegheit i eit unikt miljø og på ein unik stad. Du vil neppe finne liknande miljø med slik variasjon i mangfald, utfordringar og interessante oppgåver. Vi er eit fleirkulturelt samfunn, der alle har e...

. director de empresa/directora de empresaDagleg Leiar UWC Connect AS. UWC Connect har ansvar for andre verksemdsaktivtetar som mellom anna leirskuleaktivitetar, sommarleirar og ulike grupper som besøker og får oppleve det unike miljøet på skulen, i tillegg til å inneha ansvaret for utandørsprogrammet ved UWC RKN. Connect har 3 heilårs tilsette og fleire tilset...

. personal directivo de la administración públicaKommunalsjef Samfunn, næring og kultur. Me har ledig Me har ledig nyoppretta 100% fast stilling som kommunalsjef samfunn, næring og kultur for snarleg tilsetjing. Vik kommune blir i 2023 administrativt organisert i 5 kommunalområder: stabsfunksjonar, oppvekst, kommunalteknikk, helse og velferd, og samfunn, næring og kultur. Ko...

. responsable de eventosEvent & Prosjekt-koordinator. Søkjaren sin profil Ei stilling ved UWC Røde Kors Nordisk og UWC Connect er ein unik moglegheit i eit unikt miljø og på ein unik stad. Du vil neppe finne liknande miljø med slik variasjon i mangfald, utfordringar og interessante oppgåver. Vi er eit fleirkulturelt samfunn, der alle har e...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioID 796 Rådgjevar skog- og viltforvaltning, 75 % fast stilling. Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor har ledig stilling i 0,75 årsverk som rådgjevar innan skog- og viltforvaltning. Det interkommunale kontoret tek hand om landbruksforvaltning og miljøoppgåver for kommunane Stord og Fitjar. I tillegg leverer kontoret tenester innan landbruks- og vilt...

. conserje de edificioVaktmester med fagbrev i tømring. Vi søkjer ein vaktmeister som har fagbrev som tømrar. Andre tekniske kvalifikasjonar vil også vera aktuelle. Om arbeidsgiveren: Hardanger Feriesenter AS ligg vakkert til ved fjorden mellom Norheimsund og Øystese i Kvam herad. Vi er ei samansett reiselivsbedrift som tilbyr hytteutleige, cam...

. Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafesTilsynsleder. Vil du gjøre en forskjell innen vegtrafikksikkerhet? Vi er på jakt etter deg som har erfaring med prosjektledelse, annen teamledelse, eller tilsyn. Som leder for tilsynslaget er du ansvarlig for operativ gjennomføring av tilsynssaker i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Har du erfaring med...

. asesor económico/asesora económicaSeniorrådgiver økonomi og strategi. Vegtilsynet benytter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sine systemer og tjenester knyttet til regnskap og lønn. I den forbindelse har vi behov for en kompetent ressurs som kan fungere som vår interne fagperson innen regnskap og økonomioppfølging. Du vil ha en sentral rolle...

. trabajador de operaciones de movimiento de grandes cargas/trabajadora de operaciones de movimiento de grandes cargasVi søker Flaggmenn/ Riggere. Vi søker Flaggmenn/ Riggere Innledning Vi har økt etterspørsel etter flaggmenn, riggere og truckførere og ønske å styrke teamet vårt. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er varrierte og foregår på mange lokasjoner. I den siste tiden har vi hatt mye arbeid på Hanøytangen, CCB, Mongs...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVi søker truckførere. For prosjekt i forbindelse med modifikasjon og vedlikehold på rigg, søker vi truckførere. Arbeidsoppgaver Stillingene er knyttet mot logistikken til prosjektet. Ønskede kvalifikasjoner Gyldig truckførerbevis og relevant erfaring. Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å bl...

. auxiliar de educación infantilLek og friluftsliv hver dag????. Arbeidsdagene våre er innholdsrike, morsomme og travle. Vi leker på barnas premisser, vi utforsker og lærer i natur og skog, vi gir barna trygg omsorg, stell og veiledning. En hverdag innebærer å følge opp barna i aktiviteter som måltider, på- og avkledning, samlinger, lek og friluftsliv. Barna t...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilHalvt års vikariat i 50 % stilling som barnehagelærar 2. Vi ynskjer oss barnehagelærarar 2 med: godt humør gode samarbeidsevner engasjement og initiativ fokus på barna evner til god kommunikasjon evne til fleksibilitet og kan ta eigne avgjersler evne til å kunne bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø erfaring med DUÅ (De utrolige årene...

. Profesionales del trabajo socialMO-Gyldenpris søker etter fagleder. Etat for psykisk helse og rustjenester er en del av Byrådsavdeling for barnevern, bolig og sosial i Bergen kommune. Etat for psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune har ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker over 18 år. En av de største enhetene som er underlagt et...

. entrenador artístico/entrenadora artísticaBli danseleder hos Be Sporty. Å være danseleder hos Be Sporty innebærer at du holder dansekurs for barn innen konseptene Funkykidz (2-7 år). Kursene går over 10 uker hver termin og holdes i dansesaler rundt om i landet. Se filmen for å få vite mer, https://www.youtube.com/watch?v=eIs7I53kWbQ&t=10s Verdens beste ...

Más empleos: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 8 · 10 · 15 · >>