Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Agder

en Español in English auf Deutsch en Français ...

191 ofertas de trabajo encontradas en Agder (Noruega) (página 5):

Página: 5

. Maestros preescolaresTilkallingsvikar som pedagog og barne- og ungdomsarbeider på Åseral barne- og ungdomsskule og i Åseral barnehage. Org. nr: 964 966 842 Stillingsident: 4421676217 Presentasjon av stillingen: Bli med å gi barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobb Arbeidsoppgaver Tilkallingsvikar som pedagog (lærar og barnehagelærar) og som barne- og ungdomsarbeider i barnehagen og på skulen for ...

. Maestros de enseñanza primariaKontaktlærar for 4. klasse Åseral barne- og ungdomskule. Org. nr: 964 966 842 Stillingsident: 4421429052 Presentasjon av stillingen: Frå 1. desember og ut skuleåret 2021-2021 er det ledig vikariat i 85% stilling som lærar på barne- og mellomtrinnet på Åseral barne -og ungdomsskule. Arbeidsoppgaver Kontaktlærar og undervisning i 4. klasse. Fag: ...

. Profesionales de enfermería100% fast stilling som Sjukepleier. Org. nr: 964 966 842 Stillingsident: 4419491686 Presentasjon av stillingen: Fast stilling Eining for pleie- rehabilitering og omsorg søkjer etter: 100% fast stilling som sjukepleiar Pleie rehabilitering og omsorg er delt opp i fire grupper: • Åseralsheimen • Rehab/korttidsgruppa • He...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresAvisbud natt. Hei vi er ett transport firma under vekst. Vi søker etter deg som er glad i og kjøre bil. Den aktuelle kandidat må mestre en aktiv natt like godt som den kan mestre en rolig natt. Arbeids oppgavene vil forbli utlevering av aviser, pakker, mediapost og reklame. Vi ser etter deg med god arbeidsmoral. Og...

. Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioVIKARIAT ARBEIDSLEDER VTA. Vi søker en arbeidsleder i 100 % stilling i vikariat med ca. 10 måneders varighet. Vi kan tilby givende og meningsfylt arbeid med mennesker i et godt og trivelig miljø. Arbeidsoppgaver : Delta i planlegging og daglig drift. Tilrettelegging og praktisk veiledning av arbeidstakere i forbindelse me...

. Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioKultur og fritid 62% stilling. Org. nr: 964 967 369 Stillingsident: 4425480289 Presentasjon av stillingen: Dette er en kombinasjonsstilling som prosjektleder i 50% prosjektstilling (foreløpig i 6 måneder) for ungdomsstedet Kafé Johan og medarbeider i 12 % fast i Flekkefjord fritidsklubb. Kafé Johan er det nye treffstedet for...

. Cuidadores de niñosStøttekontakter. Org. nr: 874616362 Stillingsident: 4424074816 Presentasjon av stillingen: Risør kommune trenger støttekontakter. En støttekontakt kan bidra til at flere får en fritid med mening og sosialt samvær. Du må være glad i å prate og være sammen med andre mennesker, samtidig som du må kunne set...

. Conductores de automóviles, taxis y camionetasErgoterapeut. Org. nr: - Stillingsident: 4423915046 Presentasjon av stillingen: Avdeling for ergo-/fysioterapi og hjemmebasert rehabilitering består av mer enn 40 ergo- og fysioterapeuter og andre ansatte i rehabiliteringsteam. Målgruppen er innbyggere over 16 år som opplever en funksjonsendring/redusert fu...

. Especialistas en políticas de administraciónRådgiver omsorg ved distriktskontoret i Agder (Arbeidssted Arendal elller Kristiansand). Vikariat 100% stilling Agder Røde Kors er Røde Kors' distriktsorganisasjon på Agder, og har rundt 7000 medlemmer og 2300 frivillige. Det er 16 lokalforeninger i Agder som bidrar til å redusere sårbarhet, redde liv, motvirke ensomhet og gi bedre oppvekst i sine lokalsamfunn. Da vår medar...

. Directores de servicios de saludAvdelingsleder legevakt. Org. nr: - Stillingsident: 4422845222 Presentasjon av stillingen: Vil du lede en av Norges største legevakter inn i fremtiden? Er du trygg i lederrollen, har et øye for nye løsninger og er opptatt av samarbeid og teambygging, så er kanskje dette jobben for deg! Kristiansand legevakt står over...

. Tenedores de librosKundeansvarlig regnskap. Vi er et kompetansemiljø og vår viktigste ressurs er våre dyktige medarbeidere. Med de endringer som skjer i bransjen tilpasser og videreutvikler vi organisasjonen til nye kompetansekrav og kundenes behov. Som en del av vår vekststrategi søker vi etter engasjerte og offensive regnskapsførere til v...

. Especialistas en políticas de administraciónRådgiver for marin forvaltning og verdiskaping. Org. nr: - Stillingsident: 4424966967 Presentasjon av stillingen: Vi søker deg som er samfunnsengasjert og interessert i å jobbe med bærekraftig marin verdiskaping og forvaltning i Agder. Stillingen hører til avdeling for bærekraftig utvikling i området Regionplan 2030. Avdelingen har blant...

. Cuidadores de niñosBarne- og ungdomsarbeider. Org. nr: 975307417 Stillingsident: 4423544969 Presentasjon av stillingen: Stillingens hovedoppgave er pedagogisk arbeid med barn i førskolealder. Arbeidsoppgaver Hovedsakelig direkte arbeid med barn i alderen 1 -6 år, både i form av planlagte aktiviteter, omsorg, daglige rutiner og praktiske op...

Vil du være med i vårt tverrfaglige team? Vi trenger sykepleiere og vernepleiere i 100% faste stillinger. Org. nr: 876826062 Stillingsident: 4407423528 Presentasjon av stillingen: Vi har satt sammen et team med sykepleiere og vernepleiere og trenger ennå 1 sykepleier og 2 vernepleiere til i vårt team - Vil du være med ? Alle får tilbud om 100 % faste stillinger. Solhaug Bo-og omsorgssenter er ...

. Profesionales del trabajo socialBarnevernkonsulent. Org. nr: 973812580 Stillingsident: 4422886941 Presentasjon av stillingen: Barneverntjenesten i Grimstad har ledig to 100 % vikariat med oppstart 01.10.2021. Arbeidsoppgaver Arbeidet vil i hovedsak bestå i saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Herunder undersøkelse, oppfølging av...

. Tenedores de librosØkonomimedarbeider / "Digital økonom". Org. nr: - Stillingsident: 4424040603 Presentasjon av stillingen: Construction Equipment Group, CEG , satser offensivt for å skape et ledende nordisk konsern innen utstyr til anleggsbransjen. Flere ledende selskaper og merkevarer er allerede med på reisen. CEG har store ambisjoner hvor b...

. Bibliotecarios, documentalistas y afinesSkolebibliotekskoordinator 20% engasjement Byremo skole og Konsmo skole. Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Konsmo skole ligger nord i Lyngdal kommune, og er en 1-7 s...

. Especialistas en políticas de administración100 % fast stilling som rådgiver/spesialkonsulent organisasjonsutvikling. Org. nr: - Stillingsident: 4423712111 Presentasjon av stillingen: Er du god på relasjoner, interessert i organisasjonsutvikling og har evnen til å tenke nytt? I enheten organisasjon, faggruppe organisasjonsutvikling, er det nå ledig en 100 % fast stilling som rådgiver/spesialkonsulent. Enh...

. OptometristasErgoterapeut. Org. nr: - Stillingsident: 4421405555 Presentasjon av stillingen: Lindesnes kommune vil være en nytenkende, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Lindesnes kommunes mål er å sikre at innbyggerne lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Lind...

. Especialistas en políticas de administraciónSaksbehandler felles saksmottak, Namsfogden (førstekonsulent - sko 1408). Org. nr: - Stillingsident: 4417884915 Presentasjon av stillingen: Namsfogden har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. De funksjonene som utføres av namsmannen hører inn under den sivile rettspleien på grunnplanet og er en del av politiets oppgaver. Namsfogden er organisert so...

. Inspectores de policía y detectivesBo-koordinator - pb2-3 (SKO 1461/1459). Org. nr: - Stillingsident: 4417844471 Presentasjon av stillingen: Øko- og miljøavsnittet forvalter fagansvaret og koordinerer politidistriktets innsats mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet, og etterforsker de mest alvorlige og komplekse sakene inn...

. Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afinesTaktisk etterforsker (SKO 1461/1459/1457). Org. nr: - Stillingsident: 4417835368 Presentasjon av stillingen: Øko- og miljøavsnittet forvalter fagansvaret og koordinerer politidistriktets innsats mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet, og etterforsker de mest alvorlige og komplekse sakene inn...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesHelsefagarbeider fast stilling. Org. nr: - Stillingsident: 4418939398 Presentasjon av stillingen: Helsefagarbeider i sykehjemsavdeling. 80 - 100 % stilling i turnus med arbeid 5/12 helger i årsturnus. (vi planlegger for langvakter hver 4. helg fra 2022) Du vil få fast ansettelse, men vil bli satt inn i vikariater av u...

. Profesionales de enfermeríaSykepleier/spesialutdannet sykepleier/vernepleier/vernepleier m/spesialutdanning. Org. nr: 875326252 Stillingsident: 4418536542 Presentasjon av stillingen: Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i b...

. Conductores de automóviles, taxis y camionetasBrukerstyrt personlig assistent - BPA. Org. nr: 874616362 Stillingsident: 4419592811 Presentasjon av stillingen: For oppdragsgiver har vi nå ledig stilling som brukerstyrt personlig assistent (BPA). Kunne du tenke deg en jobb i team med variasjon, mye glede og frisk luft i Risør? Det er to gutter på 10 og 12 år som har noen utf...

100% Sykepleier sykevikar/svangerskapsvikariat. Org. nr: 899311922 Stillingsident: 4422885359 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en offentlig godkjent sykepleier i 100% sykevikariat/svangerskapsvikariat med dag, kveld og helgevakter, ved Myra Bofellesskap. Vikariatet er ledig fra september 2021. Annen helsefaglig Bachelor ...

Vernepleier i 100%. Org. nr: 899311922 Stillingsident: 4422823263 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en offentlig godkjent vernepleier i 100% stilling med dag, kveld og helgevakter, ved Myra Bofellesskap. Annen helsefaglig Bachelor utdanning, kan være aktuell. Myra Bofellesskap, er et bofellesskap f...

. Inspectores de policía y detectivesEtterforsker - politibetjent (SKO 1461/ 1459/ 1457). Org. nr: - Stillingsident: 4373386503 Presentasjon av stillingen: Midtre Driftsenhet, Vennesla og Iveland lensmannsdistrikt har ledig en eller flere faste stillinger og/eller vikariat som politibetjent 3/2/1, etterforsker. Etterforskeren skal bistå med etterforskning av saker innenfor driftsenhet. ...

. Inspectores de policía y detectivesLedig stilling som politikontakt Froland. Org. nr: - Stillingsident: 4421493550 Presentasjon av stillingen: Ved Østre Driftsenhet, Arendal og Froland politistasjon er det ledig stilling som politikontakt. Tiltredelse etter avtale. Politikontakten er tjenesteenhetsleders daglige kontaktledd med kommunen og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende v...

. Inspectores de policía y detectivesEtterforsker - pb2/pb3. Org. nr: - Stillingsident: 4421711953 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å jobbe med prioriterte saker? Vil du være med å utgjøre en forskjell og hindre at barn blir utnyttet på internett? Har du samtidig et ønske om å jobbe i et spesialisert og innovativt team, da bør du søke jobb hos ...

Más empleos: << · 2 · 3 · < · 5 · > · >>