Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Pohja-Eesti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

925 ofertas de trabajo encontradas en Pohja-Eesti (Estonia) (página 8):

Página: 8

 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesEttevõtlustoetuse peaspetsialist. Tunned ettevõtluse ja äritegevuse aluseid ning äriplaanide hindamise ja põhimõtete metoodikat; töökogemus tööturu- või ettevõtluse arendamise valdkonnas; analüütilise mõtlemisega, oskad kirjeldada ka keerulisi asju lihtsalt ja loogiliselt; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;... Eesti Töötukassa.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosHooldaja. Hea hooldaja suhtleb sõbralikult ja on abivalmis, empaatiline, kannatlik ning suure pingetaluvusega; head hooldajat iseloomustab ka tolerantsus, koostöövõime ja probleemide lahendamise oskus, Patsiendi abistamine riietumisel, söömisel, joomisel ning tualeti- ja hügieenitoimingutes; töö... Sihtasutus Hiiu Ravikeskus.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasHooldustööde remondilukksepp. • Oled eelnevalt töötanud kortermaja tehnosüsteemidega • Sul on vastav tehniline väljaõpe ja pädevus • Oskad lugeda tehnilisi jooniseid • Tuled arvutil raskusteta toime peamise kontoritarkvaraga • Sul on väga hea suhtlemisoskus , • Kortermajade tehnosüsteemide hooldustööde... Wineco OÜ.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesMenetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor. • võime töötada pingeolukorras, oskus reageerida ja kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes; • võime leida lahendusi probleemide paljususe korral ning eristada olulist vähemolulisest; • kõrge enesedistsipliin, otsustusvõime, konfliktide lahendamise oskus; • hea suhtlemisoskus.... Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
 • . Agentes de comprasOstuassistent. Hea kandidaat on struktureeritud, detailne, proaktiivne, lahendustele ja teenindamisele orienteeritud, räägib inglise ja eesti keelt ning omab kogemust ERP ja teiste IT süsteemide kasutamisel, Tegelemine SolidWorksi litsentside ja 3D-trükkimise tellimustega., Täiskohaga tööd Tallinna... Osaühing MANPOWER.
 • . Directores de empresas de construcciónEhituse projektijuht. OOTAME SINULT • Vähemalt 2 aastat kogemust ehitusprojektide juhtimises • Kogemus korterelamute ehituses tuleb kasuks • Ehitusalast kõrgharidust või selle omandamist • Suurepärast suhtlemis- ja koostööoskust • Süsteemsust, täpsust, kiirust • Võimekust haarata laia pilti... Wineco OÜ.
 • . Cuidadores de niños y auxiliares de maestrosLasteaiaõpetaja abi. Töötamiseks nõutav tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, Rühmaruumide puhtuse tagamine, enesekontrollinõuete täitmine, päevarežiimist kinnipidamine, õppekasvatustöös abistamine, laste riietumisel ja pesemisel aitamine, laste õuetegevuste ajal abistamine,... Tallinna Lasteaed Pallipõnn.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesTarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi praktikant. Ootame Sind kandideerima, kui: • omad või omandad kõrgharidust soovitavalt õigusteaduse, avaliku halduse või majanduse valdkonnas; • oled hea analüüsivõime ja info leidmise oskusega; • omad väga head kirjalikku väljendus- ja argumenteerimisoskust; • järgid juhtnööre, pead... Tarbijakaitseamet.
 • . Ebanistas y afinesTisler. Tööülesannetega toimetuleku tagavad: huvi puidutööstuses töötamise vastu, füüsiline vastupidavus ja aus töösse suhtumine, lojaalsus ja koostöövalmidus. Kasuks tuleb töökogemus tislerina ning erinevate käsitööriistade tundmine ja oskus nendega töötada, Terrassirestide ja... Thermory AS.
 • . Personal de apoyo administrativoLaotöötaja-komplekteerija. Töö eeldab täpsust, korralikkust ja keskmist füüsilist vormi, Kaupade vastuvõtmine lattu, paigutamine riiulitele. Kaupade komplekteerimine väljaandmiseks klientidele., Püsivat tööd kaasaegses töökeskkonnas, meeldivas kollektiivis, arenguvõimalusi. Väljaõpet kohapeal. Aktsiaselts Silmani Elekter.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medioMüügiesindaja. Tahet aidata inimesi. Tunda rõõmu inimestega suhtlemisel. Enesekindlust ja õppimisvõimet. Olla avatud suhtleja ja usaldusväärne. Olla särasilmne ja positiivne. Kasuks tuleb: venekeele oskus, isikliku auto kasutamise võimalus, Sinu unistus on omandada müügioskus, olla sellel alal suurpärane.... Pro Air OÜ.
 • . Limpiadores de vehículos, ventanas, ropa y otra limpieza a manoBusside sisekoristaja. Töö eeldab head tervist ja liikumisvõimet, heaks töötulemuseks on vajalik puhtusearmastus ja korratunne, Busside sisekoristus. Graafikuga töö., Tööriietus, töövahendid, võimalusel valida töögraafikut ja töötada ka teise töö kõrvalt. , Palun helista 6713267 või saada e-kiri... AS HANSABUSS.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medioMüügiassistent. • Oled võimeline professionaalselt arenema ja kasvama; • suudad leida ühise keele erinevat tüüpi klientidega; • oled valmis kuulama klientide soove ja andma neile kvaliteetset nõu neid huvitavates küsimustes; • oled huvitatud ja orienteerud elektroonika ja koduelektroonika valdkonnas;... OÜ MK Trade Baltic.
 • . Directores de empresas de construcciónProjekteerimise projektijuht. OOTAME SINULT • Juhtimisalast (sh. projektijuhtimise) kogemust • Arhitektuuri- või ehitusalast kõrgharidus (võib olla omandamisel) • Huvi BIM projekteerimise vastu, keskkonnateadlik mõtteviis • Tööks vajalike arvutiprogrammide käsitsemise osavust • Suurepärast suhtlemis- ja... Wineco OÜ.
 • . VendedoresKliendinõustaja. Avatust ja initsiatiivi uute lahenduste suhtes. Töötahet ja kohanemisvõimet. Head suhtlusoskust ja proaktiivset müügihoiakut. Iseseisvat otsustus- ja vastutusvõimet, - Klientide vajadustest lähtuv nõustamine ning sobivate lahenduste leidmine. - Kliendisuhete loomine, hoidmine ja arendamine.... HR & Training Services OÜ.
 • . Maestros de enseñanza primariaÕpetaja assistent. Töötamine lastega, õpetaja assisteerimine lastega tegevustes, õpetaja poolt antud tööülesannete täitmine. Töökohustuste hulka ei kuulu töö söögisaalis., Häid töötingimusi, paindliku graafikuga töötamist, tasuta toit, väikesed rühmad, puhkus suvel 30 kalendripäeva. osaühing Lastekeskus Midrimaailm.
 • . Directores de ventas y comercializaciónEhitusteenuste müügijuht. OOTAME SINULT • Ehitussektori teenuste müügijuhtimise kogemus • Kasuks tuleb ehituslik kõrg- või eriharidust • Kontoritarkvara valdamist ja ehitusjooniste lugemise oskust • Keskkonnateadlikkust ja sotsiaalökoloogilist mõtlemist • Baasteadmisi energiatõhusast ehitusest • Arenemissoovi... Wineco OÜ.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosKokk. Vähemalt põhiharidus, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus). Kogemus erialasel töökohal vähemalt 6 kuud. Kehtiv tervisetõend. Eelise annab suurköögis töötamise kogemus, Toiduainete ettevalmistamine toitlustusgraafikus ettenähtud ajaks, toidu... Kaitsevägi.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesVälisvahendite osakonna nõunik. Välisvahendite osakonna nõuniku ametikohal töötamise eelduseks on kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) ning kasuks tuleb varasem erialane töökogemus. Oled sobiv kandidaat, kui Sind iseloomustab täpsus ja korrektsus, hea suuline ja kirjalik eneseväljendamisoskus ning otsustus- ja... Siseministeerium.
 • . Maestros preescolaresLasteaia õpetaja. Sobivalt kandidaadilt ootame kõlbelisust, algatusvõimet, emotsionaalset stabiilsusust, järjekindlust, lojaalsust, vastutustunnet, koostöövalmidust, pingetaluvust, kohusetunnet, Mängulise ja turvalise keskkonna loomine laste igakülgseks arenemiseks vastavalt ealistele ja individuaalsetele... Tallinna Läänemere Lasteaed.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosKokk. Vähemalt põhiharidus, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus). Kehtiv tervisetõend. Eelise annab suurköögis töötamise kogemus, Toiduainete ettevalmistamine toitlustusgraafikus ettenähtud ajaks, toidu väljastamine ja säilitamine., Töö on vaheldusrikas.... Kaitsevägi.
 • . Secretarios administrativos y especializadosAssistent. Kasuks tulevad keskkonna- või jäätmekäitlusalased teadmised; Kandideerijal peab olema hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, konkreetsus, Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, sh infovahetuse tagamine ja dokumendihalduse ning aruandluse korraldamine. Telefonikõnedele ja e-kirjadele... Mittetulundusühing Keskkonnateenused.
 • . Entrenadores de deportes y aptitud físicaUjumistreener. Kasuks tuleb kehakultuurialane haridus või ujumistreeneri kutse; täpsemad tingimused kokkuleppel , Tabasalu ujumisklubi otsib juurde alates 2018/2019 õppeaastast toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele läbi ujumistreeninguid Tallinnas ja/või Tabasalus., Tingimused kokkuleppel,... Mittetulundusühing Tabasalu Ujumisklubi.
 • . Sin definirLao hoidlate grupi ülema abi. Läbitud vanemallohvitseride kursus (VABK/VAPK). Laskemoonaalane väljaõpe. Head teadmised laomajandusest, ladustamise tehnoloogiatest, tõstukite tüüpidest ja otstarbest ning töökorraldusest ladudes. Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara kasutamise oskus heal tasemel.... Kaitsevägi.
 • . Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementalesMajahoidja. Valmisolek füüsiliseks tööks; telefonil kättesaadav. Sobiva kandidaadi elukoht võiks olla Põhja -Tallinn- Kopli ja selle ümbrus , Töökoht Uus- Maleva 5. 6 trepikojaga 5 kordne maja. Majahoidja hoiab korras maja ümbruse. Koristab prahi, kogub sügisel lehed, talvel koristab lume kõnniteelt,... OÜ Veisar Haldus.
 • . Peones de la industria manufactureraKomplekteerija. Soovitavalt eelnevalt töökogemust komplekteerijana; valmisolekut füüsiliseks tööks ja soovi töötada graafiku alusel; kohusetundlikkust, täpsust, head pingetaluvust ja kiiret reageerimisvõimet , Sinu tööks on kaupade komplekteerimine vastavalt tellimustele ning nende ettevalmistamine... MAXIMA Eesti OÜ.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesEkskavaatorijuht. Varasem töökogemus samas valdkonnas; oskus töötada iseseisvalt; kokkupuude kaldeautomaatikaga; kraavide kaevamise kogemus; hea pingetaluvus, täpne ja korrektne; töökas ja kohusetundlik. Kasuks tuleb: Juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus, Kraavide kaevamine., • Teotahtelist... Rent My Skills Group OÜ.
 • . Sin definirTranspordirühma instruktor. Läbitud vanemallohvitseride kursus (VAPK) ja vähemalt nooremveebli auaste. Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja andmebaaside kasutamise oskus. Riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu (taotletakse tööle asumisel). Eelise annab E kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.... Kaitsevägi.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasKuller - laotööline. Kohusetundlikkus, distsipliin, ausus, avatus , Kauba komplekteerimine; kauba laialivedu; lao korrashoid; lisatööna pakume mööbli kokkupanemist., Motiveerivat palka; meeldivat kollektiivi ja arenemisvõimalust mööbliga tegelevas ettevõttes; paindlikku töögraafikut. TRANSFURN OÜ.
 • . VendedoresTooteesitleja. Sobiv kandidaat on töökas, hea suhtleja, viisakas, aus, täpne, kohusetundlik, rõõmsameelne ja korrektse välimusega. Kasuks tuleb eelnev töökogemus klienditeeninduse valdkonnas, Pakume tööd tooteesitlejale, kelle töö on sisuks on aktiivne tooteesitluste ja degustatsioonide läbiviimine... mittetulundusühing Agentuur Evita.
Más empleos: << · 4 · 6 · < · 8 · > · 10 · 13 · 19 · >>