Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Благоевград

en Español in English auf Deutsch en Français ...

75 ofertas de trabajo encontradas en Благоевград (Bulgaria) (página 2):

Página: 2

Шофьор, тежкотоварен автомобил. обслужва с транспортното средство депото за товаряне, разтоваряне, насипване с материал и др. поставяни от работодателя допълнителни задачи при необходимост

Работник, спомагателни шивашки дейност. спомагателна работа в кроялен учасък, спомагателна работа в моделиерна, спомагателна работа в склад работодателят желае да се насочват лица с актуално решение на ТЕЛК

Камериер/камериерка. 1. Поддържа хигиената в определените обекти или помещения. 2. Подменя постелъчния инвентар, пердета, хавлии и посуда. 3. Зарежда с хигиенни материали и рекламно-информацион-ни брошури. 4. Следи за изправността на електрическата система и електрическите уреди, поставени в стаите. 5. Следи за изправността на работа н...

Продавач-консултант. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултация във магазина на фирмата. Помага на клиентите при избора на стоки ,като се съобразява с техните изисквания.Извършва необходимите действия по оформяне на документите,свързани с покупко-продажбите на предлаганите в обекта сток...

Продавач-консултант. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата. Аранжира стоките на работното си място. Според длъжностната характеристика за заеманата длъжност.

Технически сътрудник. Общите административни служители изпълняват различни канцеларски и административни задачи в съответствие с установените процедури.  

Шофьор, лекотоварен автомобил. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.

Работник, строителството. Сглобяване на наземна метална конструкция и монтаж на соларни панели върху нея. Разопаковане на материали и стопанисване на инструменти. По преценка на работодателя, насочени лица с по-висока квалификация и електротехникум, ще бъдат назначавани за електромонтьори за окабеляване на вече монтираните панели...

Продавач-консултант. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации в магазина на фирмата. Помага на клиенти при избора на стоки.

Счетоводител, оперативен. Оформя документите,свързани с финансовата дейност. - Обработва счетоводните документи по сметките, за които отговаря. - Изчислява и осчетоводява вноските за държавния и общинския бюджет, за ДОО и за фонд “ПКБ”. - Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни п...

Барман. Обслужва гостите на заведението, като приготвя поръчаните напитки и коктейли. Приема поръчките от клиентите и сервитьорите за напитки. Измива употребяваните чаши и друга посуда, използвана на бара, спазвайки санитарно-хигиенните норми.

Общ работник, строителство на сгради. По длъжностна характеристика. Сортиране, подреждане, пренасяне на строителни материали. Извършва и др. функции по нареждане на отговорника на обекта.

Общ работник. Извършва товаро-разтоварна и преносна дейност на стоки и материали. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността.

Машинен оператор, шиене. Ушиване или корекции на дрехи, съобразно зададените изисквания.. Осигурява качество и бързина при изпълнение на работата. Изпълнява задълженията при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване. Поддържа изряден вид на работното място. Следи за изправното техническо състояни...

Машинен оператор, шиене. Обслужват или работят на шевни машини за извършване на шивашки операции по изработване на облекла като съединяване, усилване, съшиване и украсяване на облекла или части от тях. Зашиват копчета, кукички, ципове, закопчаващи устройства или други аксесоари към тъкани като използват различни приспособления.

Мияч, съдове (ръчно). Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия). Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността След доставяне на поръчаните продукти ги пренася и подрежда на определените места в склада и кухненските помещени...

Козметик. Работи внимателно и сръчно като използва козметични консумативи (кремове, препарати и др.), които са преминали през клинични тестове.Професионално консултира клиентите, съобразно тяхната кожа и необходимост.Поддържа работното помещение чисто, подредено и проветрено.

Общ работник, строителство на сгради. Извършва дейност по изграждане и поддръжка на сгради и строителни обекти Подготвя механизирано и ръчно строителни разтвори и смеси. Полага бетонови смеси и се грижи за бетона след полагането му. Изработва, монтира, демонтира и укрепва различни видове кофражи

Гладач. Приглаждане на детайли,гладене на цяла бройка,гладене на преса,полиране. Следи за качеството на изпълнение. Поддържа хигиена на работното място.

Шивач, мъжко/дамско облекло. Приема и изпълнява /ушива/  зададения скроен модел,прави корекции,следи за качеството на изпълнение. Поддържа хигиена на работното си място.

Машинен оператор, шиене на облекла. качествено ушиване на предоставените изделия, подготвя за работа, настройва, проверява точноста и работи с шевната машина. Получава и зарежда с необходимите спомагателни материали шевната машина. избира оптимален и безопасен режим на работа на шевната машина

Спедитор. извършват процедури по освобождаване на стоки за експорт и импорт; • удостоверяват редовност на застраховки; • удостоверяват редовност на документи за експорт и импорт; • подписват и издават товарителници; • проверят документи за експорт и импорт за определяне съдържание на товари и тяхното к...

Готвач. Участва в производството на готварската продукция самостоятелно Съобразно установената технология, оформя в добър вид, с точен грамаж и необходимата температура порциите; борави съобразно организацията на труда с машините, съоръженията, приборите, инструментите и измервателните прибори при производ...

Администратор, хотел. Посреща и настанява гостите на хотела, следи за регистрирането и оказване на необходимото им съдействие. попълва регистрационните картони; - следи за правилното водене на регистърните книги и точното записване на данните от документите за самоличност на регистрираните гости.

Помощник-готвач. Участва във всички операции по първична обработка на продуктите за ястия в "топла" и "студена" кухня. Размразява, измива, почиства и нарязва плодове, зеленчуци, месо, субпродукти и риба. Следи за спазване на технологичните режими за първична обработка на продукти. Извършва хигиенизиране на помещен...

Продавач-консултант. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации в магазина на фирмата. Помага на клиенти при избора на стоки

Общ работник, строителство на сгради. По длъжностна характеристика. Сортиране, подреждане, пренасяне на строителни материали. Извършва и др. функции по нареждане на отговорника на обекта.

Производител, ръчно на хляб. 1. Извършва ,замесване на тестото, формиране и изпичане на тестените изделия, и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия). Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: 2. След доставяне на поръчаните продукти ги пренася...

Опаковач. Сортира готовата продукция по номер, цвят и вид. Пакетира в нужната, предварително зададена опаковка, готовата продукция. Поставя етикет и подрежда в кашони или на закачалки по вид. Осигурява качество и бързина при изпълнение на задачите.

Машинист, еднокофов багер. Управление и обслужване на багер, оборудван с различно загребващо устройство при разработване на почви, направа на канали, основи на съоръжения, жилищни и промишлени сгради и др.

Más empleos: << · 2 · >>