Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Urbanistas e ingenieros de tránsito

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo encontradas para Urbanistas e ingenieros de tránsito:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Croacia: VODITELJ PLANIRANJA I LOGISTIKE M/Ž. Opis poslova: Kontinuiran rad na stalnom smanjenju otpada u proizvodnji uz bolje planiranje, rad na većim radnim širinama i smanjenje trima. Aktivno sudjeluje u svim LEAN projektima i implementaciji i primjeni SOP-a. Surađuje sa odjelom Prodaje i Razvoja, na pronalaženju optimalne teh...

en Suecia: Senior planarkitekt. Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fi...

en Suecia: Planarkitekt. Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fi...

en Croacia: 12. KOORDINATOR VTS I SAR SREDIŠNJICE RIJEKA ( M/Ž). Sukladno članku 160. stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 155/23) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19), a na temelju prethodnog mišljenja Ministarstva pravosuđa i upr...

en Croacia: NASTAVNIK/ICA PREDMETA SIGURNOST NA MORU. TEHNIČKA ŠKOLA ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK KLASA: 112-03/24-01/1 URBROJ: 2182-43-01-24-2 Šibenik, 23.1.2024. Tehnička škola u Šibeniku temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, ...

en Croacia: 15. KOORDINATOR / KOORDINATORICA VTS I SAR SREDIŠNJICE RIJEKA (RADNO MJESTO BR. 432. IZ PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU). Sukladno članku 160. stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 155/23) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19), a na temelju prethodnog mišljenja Ministarstva pravosuđa i upr...

en Croacia: SLUŽBENIK ZA NAVOĐENJE ZRAKOPLOVA. Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Zračne luke Osijek d.o.o., Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke o provođenju postupaka zapošljavanja Ur.br.: B-I-02/24-9-IK/DV od 11.01.2024., Zračna luka Osijek d.o.o. objavljuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje radnik...

en Croacia: VODITELJ/ICA LOGISTIKE/SKLADIŠTA. Glavne odgovornosti: organizira rad djelatnika u dostavi; poduzima organizacijske mjere tako da proces prijema robe, isporuke i transporta te stanje zaliha u skladištu, bude u skladu sa nalozima narudžba; redovito praćenje i održavanje zaliha proizvoda u dovoljnoj količini i kval...

en Lituania: Projektuotojas/(-a) - konstruktorius/(-ė). Techninių brėžinių paruošimas pagal suderintą dizainą su klientu; sąmatų skaičiavimas; sprendimų priėmimas, derinant juos su gamybos galimybėmis ir dizaino reikalavimais; komunikacija su klientu ir kolegomis; dizainerio pavadavimas, atliekant eskizus.