Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Trabajadores de los cuidados personales en instituciones

en Español in English auf Deutsch en Français ...

557 ofertas de trabajo encontradas para Trabajadores de los cuidados personales en instituciones (página 5):

Página: 5

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Noruega: Miljøarbeider, hvilende nattvakt. Org.nr.:973 107 658 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Kvartal XIII t...

en Noruega: Helgestillinger ved Hjemmetjenester i Sola. Kort om stillingen Det er ledig faste helgestillinger ved hjemmetjenester i Sola, sone Sør, Nord og Tananger. Stillingene innebærer arbeid hver 3. helg. Det er også ledig et 1-års vikariat med arbeid hver 2. helg i sone Tananger. Stillingene er forbeholdt studenter som er i gang med stu...

en Noruega: Helgestillinger Sola sykehjem. Kort om stillingen Sola sykehjem har behov for flere dyktige medarbeidere på helg. Stillingene er forbeholdt studenter som er i gang med studier innen helse-og/eller sosialfag. Andre er velkommen til å søke, men vi vil prioritere kandidater som er studenter. Om virksomheten Sola sy...

en Noruega: Forlenget søknadsfrist Miljøarbeider 25 % avlastningen kan kombineres med andre stillinger. I Miljøterapitjenesten ved avlastningen er det ledig helgestilling på 25 %. Stillingen kan kombineres med andre stillinger i Vefsn kommune som ikke har helgearbeid og hvor søker har de kvalifikasjoner det søkes etter. Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14-1, 14,2 og 14,3...

en Suiza: Pflegeassistent 50-100% (m/w). Anforderungsprofil: - Abgeschlossene Ausbildung und Erfahrung als SRK - Breites pflegerisches Fachwissen und Berufserfahrung. - Hohe Sozial- und Selbstkompetenz. - Selbständige, verantwortungsbewusste und engagierte Arbeitsweise. - Kommunikations- und Organisationsfähigkeit - Motivierte, b...

en Suiza: Pflegeassistent w/m 50-100%. Anforderungsprofil: - Abgeschlossene Ausbildung und Erfahrung als SRK - Breites pflegerisches Fachwissen und Berufserfahrung. - Hohe Sozial- und Selbstkompetenz. - Selbständige, verantwortungsbewusste und engagierte Arbeitsweise. - Kommunikations- und Organisationsfähigkeit - Motivierte, b...

en Noruega: Helsefagarbeidar/hjelpepleiar. Org. nr: - Stillingsident: 4413591206 Presentasjon av stillingen: Seksjon døgn ved Nordfjord psykiatrisenter har følgjande stillingar ledig for helsefagarbeidar/hjelpepleiar: 25% fast stilling ledig frå 15.11.2021 20% fast stilling ledig frå 15.11.2021 Tilsetting etter nærare avta...

en Noruega: 2. gangs utlysning 100 % fast stilling som helsefagarbeider. Pleie og omsorgstjenesten har ledige 2 x 100 % stillinger for helsefagarbeider ved for tiden Flatanger pleie- og omsorgstun og tjenesten for funksjonshemmede. Begge stillingene omfatter jobb ved to ulike tjenestesteder. Vi søker deg som liker de faglige, spennende og varierte arbeidsoppgavene ...

en Noruega: Helsefagarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4423515314 Presentasjon av stillingen: Avdeling Prestekrage er en somatisk avdeling. Det er 12 beboere på avdelingen. Vi søker etter en helsefagarbeider med interesse for eldreomsorg. Avdelingen har ett stabilt personale og godt arbeidsmiljø. Vi søker etter deg...

en Noruega: Helgestillingar. Helse og omsorg, Har ledig faste helgestillingar ved Vinje sjukeheim13,38 %, 12,68 % og 12,21 % som helsefagarbeidar frå snarast -- ID 1932 Søknadsfrist: 10.09.21 Arbeid kvar 3.helg Me ynskjer personar med helsefagutdanning, andre kan søke. Personar utan fagutdanning vil bli mellombels ti...

en Noruega: Autorisert Helsefagarbeider Fast 100%. Beskrivelse av arbeidsplass Bolig og miljøarbeidertjenesten gir tjenester i bolig, samt tilbud til brukere i egen leilighet, hovedsakelig for voksne personer med utviklingshemning. Vi gir også tjenester i et bokollektiv for eldre med demens. Virksomheten har 10 avdelinger som er geografisk i...

en Suecia: Bemanningsservice söker skötare!. Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning ...

en Noruega: Helsefagarbeidere/hjelpepleiere - 2 faste stillinger. Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Har du kompetansen vi trenger for å utvikle hjemmetjenestene i Aurskog-Høland? Tjenester til hjemmeboende består av hjemmetjenester, dagtilbud til eldre, korttidsavdeling, kommunale medisinske tjenester (KMT), vaksinesenter og TISK. Vi...

en Suecia: Bemanningsservice söker undersköterskor med erfarenhet av sjukhusvård. Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning ...

en Suecia: Undersköterska välkomnas till Operation!. Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning ...

en Noruega: Helsefagarbeidere 60 % x 3 stillinger. Org.nr.: Stillingsident: 935897677 Presentasjon av stillingen : Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og ...

en Noruega: Tekniker/helsefagarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4423735634 Presentasjon av stillingen: Gastrolab er en spesialpoliklinikk for diagnostisering og behandling av sykdommer i mage/tarm.. Vi gjør ca 6600 endoskskopier pr år. Vi har 6 mnd ledig vikariat 60 % stilling fra d.d, med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver E...

en Lituania: Slaugytojo padėjėjas. Slaugytojo padėjėjas padeda slaugos specialistui rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai (sveria pacientą, matuoja ūgį, matuoja kūno temperatūrą), teikia pagalbą atliekant procedūras ir slaugant pacientą, užtikrina higienines paciento reikmes, teikia pagal...

en Noruega: Miljøarbeidar i Rus og psykisk helse. Org. nr: - Stillingsident: 4422785884 Presentasjon av stillingen: Rus og psykisk helse har frå november ledig 30 % fast stilling i Miljøtenesta. Stillinga er i todelt turnus med arbeid 3. kvar helg. Miljøtenesta tilbyr praktisk og personleg rettleiing og hjelp etter individuelle vedtak ti...

en Noruega: Vi søker helsefagarbeider til barneteam Tyrivegen. Kort om stillingen Vi har ledig 23 % vikariat omgående og frem til til 31.08.22, med mulighet for forlengelse. Beskrivelse av arbeidsstedet Tyriveien er en samlokalisert bolig med ulike brukergrupper. Denne tjenesten utføres i hjemmet med barn. Stillingsbeskrivelse Turnusarbeid m...

en Noruega: Vikariat helsefagarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4380358902 Presentasjon av stillingen: KAD er en del av den kommunale helsetjenesten og erstatter innleggelse på sykehus. Dette betyr at våre pasienter behandles på allmennlegenivå. Vårt helsepersonell behandler og følger opp de tiltak som iverksettes, og hjelp...

en Noruega: Helgestillinger i ulike stillingsstørrelser. Org. nr: - Stillingsident: 4423630753 Presentasjon av stillingen: Liker du faglige utfordringer og har helsefaglig kompetanse eller er student? Vi øker våre avlastningstjenster og trenger flere engasjerte og faglig gode kollegaer med på laget. Her kan du blant annet få bidra med å oppr...

en Noruega: Helsefagarbeidar 100 %. Org. nr: - Stillingsident: 4423510376 Presentasjon av stillingen: Fast 100% stilling som helsefagarbeidar. Arbeidsoppgåver Personretta hjelp, matombringing, praktisk hjelp og opplæring i heimen. Kvalifikasjonar Fagbrev innan helse- og sosialfag (dersom det ikkje er kvalifiserte søkjarar ka...

en Noruega: Helsefagarbeidere. Org. nr: - Stillingsident: 4420524127 Presentasjon av stillingen: Hábmera suohkan Hamarøy kommune søker etter helsefagarbeidere. Vi har ledige 4 x 100% stilling ved Hamarøy bygdeheim . Arbeidshverdagen er varierende og spennende, og som helsefagarbeider får man brukt sin kompetanse bredt. Stil...

en Noruega: Nattevakt. Org. nr: - Stillingsident: 4423711055 Presentasjon av stillingen: Bergsalleen 24 er en tilrettelagt bolig på Berg gård med 18 leiligheter fordelt på 3 plan. Beboerne har fysiske funksjonshemminger, utviklingshemming og autisme, og dels store bistandsbehov. Vi er på jakt etter personer som...

en Noruega: Helsefagarbeider 100 % vikariat 1 år. Org.nr.:939 898 743 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Vi har ledig et 100 % vikariat som helsefagarbeider i turnus med arbeid tredje hver helg. Varighet 1 år. Om oss Hjemmebaserte tjenester er en av 13 virksomheter i Røros kommune. Virksomhetens mål er å leg...

en Noruega: Helsefagarbeider helgestilling. Org.nr.: Stillingsident: 077326859 Presentasjon av stillingen : Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og ...

en Noruega: Helsefagarbeider helgestilling. Org.nr.: Stillingsident: 317014214 Presentasjon av stillingen : Enhet for hjemmetjenester Hjemmetjenesten i Ringsaker har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Ringsaker. Nattjenesten har 3 ulike baser i hhv Moelv, Nes og Brumunddal. Hjemmetjenesten ...

en Noruega: Helsefagarbeider fast stilling. Org. nr: - Stillingsident: 4418939398 Presentasjon av stillingen: Helsefagarbeider i sykehjemsavdeling. 80 - 100 % stilling i turnus med arbeid 5/12 helger i årsturnus. (vi planlegger for langvakter hver 4. helg fra 2022) Du vil få fast ansettelse, men vil bli satt inn i vikariater av u...

en Noruega: Helgestillinger. Org. nr: - Stillingsident: 4423647799 Presentasjon av stillingen: Botjenesten gir døgnkontinuerlig bo- og tjenestetilbud til brukere med psykiske lidelser og/eller psykisk utviklingshemning. I tillegg yter avdelingen avlastningstjenester til hjemmeboende, barn/ungdom/voksne med tilsvarende ...

Más resultados: << · 3 · < · 5 · > · 8 · 12 · >>