Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo encontradas para Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina):

en Croacia: 13. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB, Kišpatićeva 12 dana 26. svibnja 2023. godine raspisuje N A T J E Č A J Za prijam djelatnika u radni odnos za radna mjesta: 13. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – u Kliničkom bolničkom centru Zagreb – 3 izvršitelja Uvjeti: • z...

en Croacia: ZDRAVSTVENI DJELATNIK U JAVNOM ZDRAVSTVU, MED. -LAB. INŽENJER. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR Zadar, 11. 05. 2023. god. Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar Broj: 01-999/23 ...

en Croacia: ZDRAVSTVENI/A DJELATNIK/CA II. VRSTE, PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE, PRIPRAVNIK. Zdravstveni djelatnik II. vrste, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, pripravnik, 3 (tri) radnika na određeno vrijeme od jedne godine. Stručni uvjeti: •preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike •osobe prijavljene u eviden...

en Croacia: 3. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB. Uvjeti: •završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike, •odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: •životopis, •preslike: diplome, odobrenja za samostalan rad. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog radni...

en Croacia: PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Opis poslova: - izvođenje složenih pretraga iz raznih područja laboratorijske medicine; - samostalno rukovanje jednostavnim i složenim aparatima i drugoj laboratorijskoj opremi; - posjedovanje odobrenja za rad nadležne komore; - poznavanje engleskog jezika, korištenje stručne literature i rad ...

en Croacia: 3. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRIPRAVNIK/CA. Temeljem odobrenog Plana prijema pripravnika od strane Ministarstva zdravstva, KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-07-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine, te članka 34. Statuta Dječje bolnice Srebrnjak ravnateljica Dječje bolnice Srebrnjak prim.mr.sc. Duška Markov-Glavaš, dr.med. dana ...

en Croacia: 4. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB. Uvjeti: •završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike, •odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: •životopis, •preslike: diplome, odobrenja za samostalan rad. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, na razdoblje od godinu dana...

en Croacia: INŽENJER/INŽENJERKA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. OPIS POSLA: OBAVLJA STRUČNO-ANALITIČKE POSLOVE U LABORATORIJU - UPUĆUJE U RAD LABORATORIJSKE TEHNIČARE - SUDJELUJE U IZRADI STRUČNIH I ZNANSTVENIH ZADATAKA - OBAVLJA I DRUGE POSLOVE SVOJE STRUKE - RADI U DEŽURSTVU - OBAVLJA I DRUGE POSLOVE IZ DJELOKRUGA SVOG RADA I PO NALOGU NEPOSREDNO PRETP...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01- 2-508/23-1 ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - 12 mjeseci 3. Prvostupnik/ca medici...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Na temelju čl. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEČAJ Za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 1/ prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike za potrebe rada na Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijag...

en Croacia: 22. PRVOSTUPNIK/ICA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB, Kišpatićeva 12 dana 05. travnja 2023. godine raspisuje N A T J E Č A J Za prijam djelatnika u radni odnos za radna mjesta: Uvjeti: •završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike, •odobrenje za samostalan rad. Uz pr...

en Croacia: PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22) i članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac ravnatelj Opće bolnice Karlovac raspisuje Natječaj za primitak u radni odnos 5. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijag...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA „DR. JURAJ NJAVRO“ VUKOVAR KLASA: 112-02/23 URBROJ: 22-01/23-71-2 U Vukovaru, 27. ožujka 2023. god. Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 100-01/23-03/40, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-04 od 07. ožujka 2023. godin...

en Croacia: RADNO MJESTO II. VRSTE: ZDRAVSTVENI DJELATNIK U JAVNOM ZDRAVSTVU, MEDICINSKI LABORATORIJSKI INŽENJER. NATJEČAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu II. vrste: zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu, med.. - lab. inženjer ……………………1 izvršitelj(ica), u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju. Mjesto rada: područje Zadarske županije. Uvjeti: - medi...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Temeljem članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22. i 127/22.), suglasnosti Varaždinske županije i Ministarstva zdravstva, Ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje N A T J E Č A...

en Croacia: RADNO MJESTO II. VRSTE - VIŠI/A TEHNIČAR/KA. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste - viši tehničar, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu na Pri...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRIPRAVNK/ICA. Obavljanje pripravničkog staža sukladno Planu i programu pripravničkog staža. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje ...

en Croacia: 7. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Klasa:112-01/23-01/42 Urbroj:191-1-23-1 Dubrovnik, 06. ožujka 2023.g. Na temelju članka 55. Zakona o radu NN (93/14, 127/2017,98/19, 151/22), te Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zav...

en Croacia: ZDRAVSTVENI/A DJELATNIK/CA II. VRSTE, INŽENJER/KA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Zdravstveni djelatnik II. vrste, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Službi za mikrobiologiju, 2 (dva) radnika na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Stručni uvjeti: •preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike •1 godi...

en Croacia: 18. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB. Uvjeti: • završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike, • odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: • životopis, • preslike: diplome, odobrenja za samostalan rad. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog ra...