Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesores de universidades y de la enseñanza superior

en Español in English auf Deutsch en Français ...

54 ofertas de trabajo encontradas para Profesores de universidades y de la enseñanza superior:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Suecia: PhD position in bioinformatics and artificial intelligence. One Ph.D. position is available in bioinformatics with a focus on large-scale data analysis using artificial intelligence. The research project is centered around DNA sequence analysis, inference in biological networks, and modeling of evolution. The primary applications will be related to...

en Croacia: ZNANSTVENO-NASTAVNO RADNO MJESTO - DOCENT/ICA. Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logope...

en Croacia: 3. DOCENT/ICA. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 o b j a v lj u j e N A T J E Č A J za izbor: 3. Jednog izvršitelja/icu na znanstveno-nastavno radno mjesto - docent, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženje...

en Croacia: 7. VIŠI ASISTENT / VIŠA ASISTENTICA, IZ PODRUČJA PRIRODNIH ZNANOSTI, POLJE FIZIKA, GRANA NUKLEARNA FIZIKA (TEORIJSKA). Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 73. i 77. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E Č A J za izbor 7) suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, ...

en Suecia: Adjunkt på konst. grund arkitektur, inriktning hållbar stadsbyggnad (40%). Ämnesområde Arkitektur med inriktning mot hållbar stadsbyggnad. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar dels kunskaper som avser byggande och gestaltning av den fysiska miljön, särskilt byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydels...

en Suecia: Universitetsadjunkt i vårdvetenskap. Om arbetsplatsen Högskolan i Gävle är Sveriges populäraste högskola. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivnin...

en Suecia: Tre adjunkter på konstnärlig grund i arkitektur (40%). Ämnesområde Arkitektur. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar dels kunskaper som avser byggande och rumslig gestaltning av den fysiska miljön, särskilt inredning, byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhälls...

en Suecia: Forskare i industriell ekonomi, inriktning supply chain management. Om arbetsplatsen Högskolan i Gävle är Sveriges populäraste högskola. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivnin...

en Luxemburgo: Secondary Computer Science and ICT Teacher (m/f). Extract from the police record and 2 references are mandatory Teaching Qualification Essential Experience of teaching the English National Curriculum for England and Wales You will have An internationally minded outlook A creative approach to learning A detailed knowledge and understanding...

en Croacia: VIŠI/A ASISTENT/ICA. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ Filozofski fakultet za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent iz područja Društvenih znanosti, polje Pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · >>