Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesores de enseñanza secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

138 ofertas de trabajo encontradas para Profesores de enseñanza secundaria (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Noruega: Norsklærer. Org. nr: - Stillingsident: 4421708486 Presentasjon av stillingen: Oslo katedralskole er en skole med tradisjoner tilbake til 1153. Skolen kan vise til gode resultater over mange år, og er en av Oslos best søkte skoler. Vi tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen har ca. 600 e...

en Noruega: Faglærer i engelsk og fransk. Org. nr: - Stillingsident: 4420622744 Presentasjon av stillingen: Skolen ønsker omgående faglærer i fast 80 % stilling i fagene engelsk og fransk. St. Hallvard videregående skole ligger i Lier kommune og har utdanningsprogrammene musikk, dans og drama, studiespesialiserende fag og idr...

en Lituania: Anglų kalbos mokytojas. Mokomoji kalba - lenkų. Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, priimami dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis) ir privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. išsilavinimą ir pedagogo kvalifikacij...

en Noruega: Konsulent/rådgiver. Org. nr: - Stillingsident: 4418683614 Presentasjon av stillingen: Ledig stilling som konsulent/rådgiver Mysen videregående skole søker en konsulent/rådgiver i 100% fast stilling. Vi søker deg som har erfaring fra administrativt arbeid og trives i et hektisk arbeidsmiljø bestående av båd...

en Suecia: Guteskolan söker tyskalärare till gymnasiet. Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet. Skolan har ca. 340 elever i grundskolan, 230 elever på gymnasienivå och 130 barn i förskol...

en Suecia: Lärare i Svenska för vårdpersonal. SVA-lärare med erfarenhet/intresse av hälso- och sjukvård sökes till Borås OM OSS Cure Staff AB är ett enskilt företag vars syfte är att hjälpa legitimerad vårdpersonal som är utbildade utanför EU/EES att få legitimation i Sverige. Vi har nu många sökande till våra kurser och söker därfö...

en Lituania: Dailės/darbų mokytojas. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina dailės dalyko programą progimnazijos 5–8 klasėse ir paskirtas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas; 2. pasirengiant įgyvendinti programą ir j...

en Lituania: Rusų kalbos mokytojas. Rusų kalbos mokymas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2.    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3.    Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentų kopijas; 4.    Gyvenimo aprašymą; 5.    Motyvacinį laišką; 6.    Sutikimą dėl asmens ...

en Noruega: Lærer i engelsk og historie. Org. nr: - Stillingsident: 4419234543 Presentasjon av stillingen: På Nesodden utdanner vi aktive og kompetente medborgere! Er du en faglig dyktig, nytenkende og engasjert pedagog? Da kan du passe inn i vårt lærerteam! Nesodden videregående skole har ledig en stilling som vikar i e...

en Lituania: Rusų kalbos mokytojas/Šiaulių Gytarių progimnazija. 1. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:          1.1. ugdo mokinius mokydamas rusų kalbos pagal pagrindinio ugdymo bendrųjų programų kalbų sritį (antroji užsienio kalba) ir jai įgyvendinti progimnazijos ugdymo planuose numatytas valandas, įskaitant neformaliojo švietimo valandas ...

en Lituania: Istorijos mokytojas/Šiaulių Gytarių progimnazija. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:         1. ugdo mokinius mokydamas istorijos pagal pagrindinio ugdymo bendrųjų programų socialinio ugdymo sritį (istorija, pilietiškumo ugdymas) ir jai įgyvendinti progimnazijos ugdymo planuose numatytas valandas, įskaitant neformaliojo švi...

en Lituania: Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. pedagoginis darbas, bendrojo lavinimo mokiniams dėstyti lietuvių kalbą ir literatūrą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieni...

en Noruega: Lærer i fellesfag. Org. nr: - Stillingsident: 4416666716 Presentasjon av stillingen: Vil du bli vår nye kollega? Vi har ledig inntil 100% midlertidig undervisningsstilling for skoleåret 2021/2022 med mulighet for forlengelse, hovedsakelig i fellesfagene norsk, engelsk og samfunnskunnskap. Tiltredelse så sn...

en Noruega: Programfagslærer innen salg, service og reiseliv. Org. nr: - Stillingsident: 4416831878 Presentasjon av stillingen: Etterstad videregående skole har ca. 650 elever og 120 ansatte. Skolen har utdanningsprogrammene salg, service og reiseliv, elektro og datateknologi, teknologi og industrifag og restaurant- og matfag i tillegg til påbygningsklasser. S...

en Lituania: Matematikos mokytojas. Matematikos – finansinio raštingumo mokymas 5–8 klasėse. Darbas puikiame kolektyve. Puikus emocinis mikroklimatas. Galimybė savo iniciatyvumu ir idėjomis prisidėti prie progimnazijos kūrimo. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, laikytis Pedago...

en Noruega: Lærer i norsk og samfunnskunnskap. Org. nr: - Stillingsident: 4416696725 Presentasjon av stillingen: Lier vgs har inntil 100% ledig vikariat som lærer i norsk og samfunnskunnskap. Lier videregående skole er en moderne og fremtidsrettet yrkesfagskole i Viken fylkeskommune. Dette skoleåret har vi ca. 625 elever og 120 ansatte. Fr...

en Suecia: Lärarstudenter som vill arbeta extra under studietiden. Om oss Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal – från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarb...

en Suecia: Idrottslärare sökes till Alsalamskolan 50% och fritidshem 50%. Välkomna till Alsalamskolan i Örebro! Skolan där vi utifrån våra ledord - Kunskap, Kärlek och Fred, lever som vi lär. Kunskap - På Alsalamskolan vill vi förmedla kunskap så att alla elever får goda förutsättningar att förstå sin omvärld och göra kloka val i livet. För att nå dit strävar vi...

en Noruega: Avdelingsleder Naturbruk. Org. nr: - Stillingsident: 4416796933 Presentasjon av stillingen: Har du lyst til å bli bli vår nye avdelingsleder for heste- og dyrefag? Hvam videregående skole har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder. Stillingen inngår i et team av avdelingsleder på naturbruk. Disse har ansvaret for ...

en Noruega: Vikar innen språk og realfag ved Porsgrunn vgs. Omgående og frem til 31.12.21 er det ledig vikariater i inntil 200% med mulighet for forlengelse. Stillingene omfatter fagene kjemi, naturfag, matematikk, geografi, samfunnskunnskap og spansk. Stillingstype: Midlertidig Stillingsstørrelse: Heltid/deltid Søknadsfrist: 15.8.21 Ønskede kva...

en Noruega: Lærere i engelsk og spansk. Org. nr: - Stillingsident: 4417121460 Presentasjon av stillingen: Har du lyst til å jobbe i et stort og mangfoldig miljø og visjoner og engasjement for framtidas skole? Drammen vgs er med 1300 elever og 170 ansatte en attraktiv og pulserende skole i hjertet av Drammen. Vi har studiespesialisering, k...

en Suecia: Lärare i svenska som andraspråk. Lärare i svenska som andraspråk för vuxna Vi söker en engagerad lärare som gillar att lära ut svenska och inspirerar eleverna att lära sig svenska. Lärarlegitimation krävs. För mer information kontakta rektor Natalia Gura Strinnholm på tel.073-250 45 97 Välkommen med din ansökan till e-post:...

en Polonia: Nauczyciel chemii. Zakres obowiązków: nauczanie przedmiotu: chemia ( szkoła w trybie dziennym)Wymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- pozostałe: Wymagania: kwalifikacje do nauczania przedmiotu: chemia. Liczba godzin tygodniowo: 13. Możliwowść indywidualnego dostosowania planów zajęć. Ko...

en Lituania: Muzikos mokytojas. Vesti muzikos pamokas 1-10 bendrojo ugdymo klasėse mokyklos mokiniams pagal patvirtintą mokymo metodiką. Kurti ir turtinti įvairiapusę muzikinę aplinką. Dalyvauti organizuojant: muzikos valandėles, savarankišką muzikavimą, šventes, popietes, vakarones, tradicines, etnokultūrines šventes.

en Suecia: Timvikarie gymnasielärare. Som timvikarie på Odengymnasiet förväntas du kunna undervisa i olika klasser, årskurser och grupper i olika gymnasiekurser efter instruktioner som frånvarande lärare lämnat på Schoolsoft samt i digital form. Det är en fördel om du är allmänbildad och flexibel, tydlig och organiserad samt bra på...

en Suecia: Lärare i musik till Estetiska programmet, Hulebäcksgymnasiet. Välkommen till Härryda, en kommun som vågar! Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar v...

en Suecia: Lärare i svenska och engelska till Ullvigymnasiet. Beskrivning Välkommen till Ullvigymnasiet och bli en viktig länk i ett aktivt och engagerat team av välutbildad personal! Här samverkar vi tillsammans för att visa att varje dag är meningsfull och varje individ är värdefull! I rollen som en av våra lärare får du en viktig roll på Ullvigymnas...

en Polonia: Nauczyciel matematyki. Zakres obowiązków: Praca na stanowisku nauczyciela matematyki w Zespole Szkół w Lubawie (LO, Technikum, BS IWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Nauczyciel matematyki - konieczne- pozostałe: Wykształcenie wyższe kierunkowe oraz przygotowanie pedagogi...

en Noruega: Hamar katedralskole - Undervisningsstilling i norsk og tysk. Org.nr.:974571919 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse Hamar katedralskole har ledig 100 % fast stilling i språkfagene norsk/tysk Vi søker deg som har undervisningskompetanse i norsk og/eller tysk har undervisningserfaring liker kombinasjonen av å undervise på...

en Bélgica: Professeur de néerlandais - DI H/F/X. La Fédération Wallonie-Bruxelles, recherche, dans la zone de Bruxelles, un.e professeur.e de néerlandais au DI (h/f/x) avec une possibilité de prolongation. Intéressé.e? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre C.V. à l'attention de Madame Marjorie Courselles à l'adres...

Más resultados: << · 2 · > · 4 · >>