Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > profesor de química en educación secundaria/profesora de química en educación secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo encontradas para profesor de química en educación secundaria/profesora de química en educación secundaria:

en Eslovenia: UČITELJ KEMIJE - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, pedagoško andragoško izobrazbo, strokovni izpit za področje VIZ, potrdilo iz kazenske evidence...

en Eslovenia: UČITELJ KEMIJE - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 7.2.2025 oz. do vrnitve učiteljice kemije iz porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 32, POUČEVANJE PREDMETA KEMIJA V GIMNAZIJI OD 1. DO 4. LETNIKA, PRIPRAVE NA MATURO, PRIPRAVA IN IZVEDBA POUKA KEMIJE IN DRUGE DEJA...

en Croacia: NASTAVNIK/ICA KEMIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Klasična gimnazija, Zagreb, Križanićeva 4a, raspisuje: JAVN...

en Croacia: SURADNIK/SURADNICA ZA RAD NA PROJEKTU. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu - Ugovor s PLIVA HRVATSKA d.o.o. „Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari“, na određeno vrijeme, u punom rad...

en Croacia: UČITELJ / UČITELJICA KEMIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ ...