Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > policía municipal

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo encontradas para policía municipal:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: VIŠJI OBČINSKI REDAR - M/Ž. OBČINSKI REDAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NEPOSREDNO OPRAVLJANJE NALOG IN IZVAJANJE POOBLASTIL NA PODLAGI ZAKONA, KI UREJA OBČINSKO   REDARSTVO,- NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONOV IN ODLOKOV OBČIN TER IZVAJANJE POOBLASTIL IZ STVARNE     PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA ...

en Suecia: Förundersökningsledare till BIN/barn-grupperna i Huddinge, Haninge, Södertä. Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Polisområde Stockholm...

en Eslovenia: OBČINSKI REDAR V ODSEKU ZA REDARSTVO V MESTNEM REDARSTVU (ŠIFRA DM: 194) - M/Ž. OBČINSKI REDAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG IN IZVAJANJE POOBLASTIL SKLADNO Z DOLOČILI ZAKONA O OBČINSKEM REDARSTVU IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PRIORITETAMI, KI SE DOLOČAJO Z VARNOSTNO OCENO V OBČINSKEM PROGRAMU VARNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJAN...

en Croacia: REFERENT / REFERENTICA-KOMUNALNI REDAR. JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca na radno mjesto: Referent - komunalni redar - 1 izvršitelj Posebni uvjeti: najmanje srednja stručna sprema, naj...

en Eslovenia: VIŠJI OBČINSKI REDAR (M/Ž) V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU IN REDARSTVU OBČIN ŠENTJERNEJ, ŠKOCJAN, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN KOSTANJEVICA NA KRKI - ZA NEDOLOČEN ČAS - M/Ž. OBČINSKI REDAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROBEN OPIS DEL IN NALOG JE NAVEDEN V OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA NA SPLETNI STRANI OBČINE ŠENTJERNEJ WWW.SENTJERNEJ.SI, VSE NALOGE DELOVNEGA MESTA, POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA IN PRILOGE, KI JIH MORAJ...

en Croacia: KOMUNALNI/A REFERENT/ICA. OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU SLUŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME Na temelju odredbe članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN ), pročelnica Jedinstvenog ...