Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

141 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Eslovenia: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLO NA NALOGAH PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 (2 DELOVNI MESTI) PRI PRIJAVI SE SKLICUJTE NA ŠT. 1100-12/2018 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I-I07159 V SEKTORJU ZA NAČRTOVANJE IN RAZVOJ - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ANALIZ, PROJEKTOV, POROČIL IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA SEKTORJA SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG IN PROJEKTOV S PODROČJA DELOVANJA...
 • en Eslovenia: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A071-03) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKO NADZIRANJE IN NADZIRANJE RAČUNOVODENJA (SODELOVANJE PRI IZVEDBI NOTRANJE REVIZIJE PRIPRAVA NA IZVEDBO POSTOPKOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, KOORDINACIJA...
 • en Eslovenia: PODROČNI SVETOVALEC II-I017112 V SEKTORJU ZA ODLAGANJE RAO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU TERENSKIH RAZISKAV, SODELOVANJE PRI ANALIZAH, OPRAVLJANJE NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA SEKTORJA, POMOČ...
 • en Finlandia: Erityisasiantuntija. TYÖPAIKAN ESITTELY Työllisyys ja toimivat markkinat -osaston vastuulla ovat työpolitiikka, työ- ja hyödykemarkkinoiden toimivuus ja siihen liittyvät elinkeinopoliittiset kysymykset sekä yritysten toimintaympäristöön liittyvän sääntelyn kehittäminen. Osaston perustehtävänä...
 • en Eslovenia: KOORDINATOR VII/1 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG, DAJANJE POJASNIL, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL, IZVAJANJE SKRBNIŠTVA NAD POGODBAMI, POMOČ PRI PRIPRAVI IN...
 • en Eslovenia: »SVETOVALEC« (M/Ž) V DIREKTORATU ZA OBRAMBNE ZADEVE, SEKTORJU ZA NAČRTOVANJE, ODDELKU ZA OBRAMBNO KRIZNO NAČRTOVANJE, ZA DOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, ZA DELO NA PROJEKTU, (ŠIFRA DM 102241) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas oz. predvidoma 31. 12. 2020, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ANALIZ DOMAČIH IN TUJIH VIROV NA ŠIRŠEM VSEBINSKEM PODROČJU PROJEKTA, USKLAJEVANJE IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA POMOČ V VSEH...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC (ŠIFRA DM 6065) V DIREKTORATU ZA INTERNACIONALIZACIJO, PODJETNIŠTVO IN TEHNOLOGIJO, V SEKTORJU ZA INDUSTRIJO, SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI IN TEHNOLOGIJO, ZA DELO NA PROJEKTU TEHNIČNE POMOČI OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE P. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBNIŠTVO NAD POGODBAMI ZA IZVAJANJE OPERACIJ, SOFINANCIRANIH S SREDSTVI KOHEZIJSKE POLITIKE; SPREMLJANJE IZVAJANJA OPERACIJ, VODENJE DOKUMENTACIJE IN POMOČ...
 • en Bulgaria: Старши експерт. Контролира дейностите по здравословни и безопасни условия на труд във формированията, дислоцирани в района на ф. 32140 Изготвя документи и води документация за реализиране...
 • en Eslovenia: SODELAVEC ZA PRIJAVE NA RAZPISE (FUNDRAISER) - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, ISKANJE NOVIH VIROV FINANCIRANJA, VODENJE PRIJAV NA RAZPISE, PISANJE PRIJAV V SLOVENŠČINI IN ANGLEŠČINI, PRIPRAVA DELNIH IN KONČNIH POROČIL, IZVEDBA EVALUACIJ, DELO S PARTNERJI IN...
 • en Eslovenia: SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 (PROJEKT GREENRISKS4ALPS) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV, PRIDOBIVANJE POSLOV IN PROJEKTOV NA TRGU, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH...
 • en Eslovenia: VODJA PROJEKTOV (G027910) V KULTURNO-UMETNIŠKEM PROGRAMU, ŠIFRA 7 - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, – VODENJE, KOORDINIRANJE IN REALIZACIJA PROJEKTOV, PROGRAMSKIH SKLOPOV OZ. PRIREDITEV S PODROČJA KULTURNE VZGOJE; – ZBIRANJE INFORMACIJ DOMA IN V TUJINI ZA IZDELAVO PROJEKTNE NALOGE IN PREDRAČUNA, SOOBLIKOVANJE...
 • en Eslovaquia: Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. - Komunikácia s anglicky a rusky hovoriacimi klientami; - Poradenstvo v oblasti podnikania a investovania na Slovensku; - Zber požadovaných informácií prostredníctvom internetu a telefonicky; - Príprava podnikateľských plánov a marketingových štúdií; - Príprava dokumentov pre...
 • en Finlandia: Opetusneuvos. TYÖPAIKAN ESITTELY Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja...
 • en República Checa: Project Manager, Specialisté podpory podnikání. Popis pracovní pozice: dohled nad všemi aspekty koordinace projektu, efektivně pracovat s externími a interními lingvisty, vyjednávat o cenách a termínech, včasně doručovat finální produkt, atd Job description: be responsible for entire project cycle, manage contract and full-time...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO V UPRAVNI ENOTI KOPER - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI INTERNIH PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH...
 • en Eslovenia: VODJA SLUŽBE V SLUŽBI ZA INVESTICIJE IN PREMOŽENJE V SEKRETARIATU (ŠIFRA DM 10171) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN SODELOVANJE...
 • en Eslovenia: STROKOVNI SVETOVALEC II - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE CELJE, V ODDELKU ZA IZVAJANJE OZZ, SLUŽBA ZA NADOMESTILA, POVRAČILA IN MEDNARODNO ZAVAROVANJE, Diplomirani...
 • en Eslovenia: VODJA PROGRAMSKEGA PROJEKTA - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN VODENJE PROGRAMSKIH PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODB, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL, IZBOR ZUNANJIH SODELAVCEV, IZDELAVA ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, SODELOVANJE PRI...
 • en Eslovenia: ARHITEKT POSLOVNIH REŠITEV V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA INFORMATIKO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DEFINIRANJE IN UVAJANJE POSLOVNIH REŠITEV, NAČRTOVANJE RAZVOJA IKT INFRASTRUKTURE, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE TEHNIČNIH...
 • en Eslovenia: PODSEKRETAR - DM 644 V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE _PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ HTTP:/ IN...
 • en Eslovenia: INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (ŠIFRA DM 203) V ODDELKU ZA OMEJEVALNA RAVNANJA IN PREKRŠKE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA...
 • en Eslovenia: INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO...
 • en Eslovenia: VODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV, SPREMLJANJE NOVIH MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ, UREJANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PROIZVODNJO., Obvladovanje CAD programov, izkušnje s pripravo tehnične dokumentacije za proizvodnjo, samoiniciativnost.,
 • en Eslovenia: PODROČNI SVETOVALEC II - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE PISARNIŠKE ADMINISTRACIJE, FINANČNO IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO VODENJE PROJEKTOV, PRIPRAVA GRADIV IN DOKUMENTOV, VMESNIH IN KONČNIH...
 • en Finlandia: Neuvotteleva virkamies. TYÖPAIKAN ESITTELY Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Ruokaosasto luo edellytyksiä ruoan alkutuotannolle ja jalostukselle sekä...
 • en Eslovaquia: Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. - skúmanie a vyjadrovanie sa k plánom a investičným akciám týkajúcich výstavby a územného rozvoja MČ, dopravy, dopravnej situácii v MČ, revitalizácie a humanizácie výsadby zelene a spolupráca pri ich zabezpečovaní dodávateľsky - príprava plánov výstavby, dopravy, údržby...
 • en Eslovenia: STROKOVNI SODELAVEC VI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL IN SKRB ZA PREMOŽENJE ZAVODA IN OSNOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOČASNIM...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC V ODSEKU ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO V ODDELKU ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (ŠIFRA DM: 96) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH...
Más resultados: << · 2 · > · 4 · >>