Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

379 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Noruega: Har du lyst å jobbe med skoleskyss hos Østfold kollektivtrafikk. Org. nr: - Stillingsident: 4423708922 Presentasjon av stillingen: Enhet for skoleskyss har ledig stilling som konsulent. Enhet skoleskyss er en del av Østfold kollektivtrafikk sitt servicesenter med arbeidsoppgaver innenfor kundeservice, kjørekontor og skoleskyss. I enheten som jobber m...

en Noruega: Vil du jobbe med innovasjon og utvikling i Forsvarets investeringsprosjekter?. Org. nr: - Stillingsident: 4413679441 Presentasjon av stillingen: Forsvarsstaben har på vegne av Forsvarssjefen utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. Forsvarsstaben skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, og at mål og resultater bli...

en Noruega: Faste stillinger som saksbehandler i NAV. Org. nr: - Stillingsident: 4424311003 Presentasjon av stillingen: Ved NAV Arbeid og ytelser Sørlandet har vi ledig inntil 3 faste fulltidsstillinger som førstekonsulent (stillingskode 1408). Arbeidssted er for tiden Lyngdal, og arbeidsoppgavene er for tiden knyttet til uføretrygdavdelingen. Vi...

en Dinamarca: Udviklingskonsulent - med fokus på økonomi og analyse. Udviklingskonsulent – med fokus på økonomi og analyse   Sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune søger en ambitiøs og dygtig medarbejder til et spændende job som konsulent. Jobbet indebære et stort ansvar og udfordrende opgaver særligt inden for økonomi og analyse.   Du bliver en de...

en Noruega: Etterretningstjenesten søker erfaren seniorrådgiver innen program- og prosjektfag. Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4411437500 Presentasjon av stillingen: I en verden med svært avansert teknologi og komplekse ytre trusler, må Etterretningstjenesten kontinuerlig utvikle nye metoder og kapasiteter. Gjennom en rekke spennende programmer og prosjekter blir morgendagens E...

en Suecia: Strateg för hållbart resande till Samhällsbyggnadskontoret. KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. ...

en Suecia: Beredskapssamordnare. Luleå har både storstadens utbud och småstadens närhet. En hållbar kuststad med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbeta...

en Suecia: Konsumentrådgivare till Konsument Uppsala. Konsument Uppsala Vi på Konsument Uppsala behöver just nu förstärka vårt team med ytterligare en kompetent konsumentrådgivare. Har du högskoleutbildning inom relevant område för tjänsten och drivs av att ha ett jobb som gör skillnad och att lära dig nya saker? Då kan det vara dig vi söker...

en Eslovaquia: Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. - samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu - vyhotovenie záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti na jeho území - vykonáv...

en Suecia: SigtunaHem söker Hållbarhetsansvarig. Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också...

en Noruega: Lånekassen søker gruppeleiarar til saksbehandlingsavdelinga i Ørsta. Org. nr: 960885406 Stillingsident: 4425008456 Presentasjon av stillingen: Ørstaseksjonen har i dag om lag 30 årsverk, og inngår i saksbehandlingsavdelinga som har ansvar for all manuell saksbehandling i Lånekassen. Det er behov for å styrke avdelinga med leiarkapasitet. Vi søker derfor etter...

en Noruega: Seksjon for bostøtte og lån søker fagansvarlig - Spesialkonsulent II. Org. nr: - Stillingsident: 4420525747 Presentasjon av stillingen: Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder. Avdeling for bolig og analyse har a...

en Noruega: Har du lyst til å jobbe med opplæring og formidling i Snøskredvarslingen og Varsom?. Org. nr: - Stillingsident: 4425099755 Presentasjon av stillingen: NVE Snøskredvarslingen er i gang med å forberede sin tiende sesong. Det har vært en fantastisk spennende reise med tverrfaglige samarbeid, som har ført frem til de populære produktene vi har i dag på Varsom. Vi har et godt ...

en Noruega: Rådgiver - vikariat. Org. nr: - Stillingsident: 4424115025 Presentasjon av stillingen: NAV Arbeid og ytelser består av 12 enheter med ca. 1500 ansatte spredt over hele landet. Enhetene tilhører ytelseslinjen i NAV og er organisert under en sentral styringsenhet. NAV Arbeid og ytelser har ansvar for at det blir b...

en Noruega: Rådgiver/seniorrådgiver avtaleoppfølging samfunnsansvar. Org. nr: - Stillingsident: 4425475697 Presentasjon av stillingen: Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE), søker en engasjert og dyktig rådgiver/seniorrådgiver avtaleoppfølging samfunnsansvar i en nyopprettet stilling. Du vil ha ansvar for oppfølging, kontroll og revisjon av l...

en Noruega: Veileder i Ambulant Nav- Vikariat i Kvalifiseringsprogrammet. Org. nr: - Stillingsident: 4424232011 Presentasjon av stillingen: Hva tenker du når du hører Ambulant Nav? Er du den ansatte vi ser etter som er ambisiøs på deltakernes vegne, som sammen med arbeidsgivere, samarbeidspartnere og kollegaer vet hvordan du kan trekke frem ressurser og gi til...

en Noruega: Rådgiver omsorg ved distriktskontoret i Agder (Arbeidssted Arendal elller Kristiansand). Vikariat 100% stilling Agder Røde Kors er Røde Kors' distriktsorganisasjon på Agder, og har rundt 7000 medlemmer og 2300 frivillige. Det er 16 lokalforeninger i Agder som bidrar til å redusere sårbarhet, redde liv, motvirke ensomhet og gi bedre oppvekst i sine lokalsamfunn. Da vår medar...

en Noruega: Seniorrådgiver/spesialrådgiver i Avdeling for klima og miljø. Vil du være en sterk fagressurs på klimafeltet i Forskningsrådet, hvor du vil innpasse klimaperspektiver i Forskningsrådets porteføljer og utlysninger og også styrke mobiliseringen mellom nasjonale og internasjonale utlysninger? Da har du nå en gyllen mulighet. Hovedarbeidsoppgaver an...

en Noruega: Rådgiver/spesialrådgiver eierstyring. Org. nr: - Stillingsident: 4406376955 Presentasjon av stillingen: Avdeling for styring og eierskap (STYEIE) STYEIE er en av tre avdelinger ved Fylkesrådsleders kontor og ivaretar Viken fylkeskommunes eierinteresser i 50 store og små selskaper. Avdelingen har også ansvar for kontroll-, pl...

en Noruega: Rådgiver drift og vedlikehold, 100% fast, resultatområde Eiendom. Rådgiver drift og vedlikehold, 100% fast stilling, resultatområde Eiendom, Vestby kommune. Om oss: Resultatområde Eiendom ivaretar forvaltning, drift og vedlikehold samt renhold for den kommunale eiendomsmassen på ca. 110 000m² og forvaltning av 120 utleieboliger. I tillegg har resu...

en Noruega: Merkantil konsulent. Org. nr: 923720782 Stillingsident: 4424431578 Presentasjon av stillingen: Rettleiingstenesta for vidaregåande opplæring er ei teneste som skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Vidare skal tenesta vere med å legge til rette for at flest mogleg ungdom og vaksne fullfør...

en Noruega: Jobbspesialist -- «Utvidet oppfølging» ved NAV Ålesund. Org. nr: - Stillingsident: 4425190874 Presentasjon av stillingen: NAV Ålesund har ledig 1 fast stilling som jobbspesialist i avdelingen Tiltak i egenregi ved NAV Ålesund. Jobbspesialistteamet Utvidet oppfølging består i dag av 9 jobbspesialister og 1 metodeveileder. Er du en person med mye...

en Noruega: Stilling som jobbspesialist. Org. nr: - Stillingsident: 4423576947 Presentasjon av stillingen: Haugenstua ressurssenter IPS er et arbeidsrettet rusrehabiliteringstilbud ved kommunale rusinstitusjoner i Oslo kommune. Per nå er det fire rusinstitusjoner og en booppfølgingstjenestene hvor IPS tilbys. Teamet består pt av...

en Noruega: Ledig stilling som rådgiver med kompetanse innen folkehelse og universell utforming. Gjennom rollen som samfunnsutvikler har fylkeskommunen ansvar for å gi strategisk retning til samfunnsutvikling i fylket og for å mobilisere og samordne for å nå ønskede mål. Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for folkehelse og universell utforming, og innenfor disse fagområdene lyses d...

en Noruega: Velferdsforvaltningen - Saksbehandler svangerskapsvikariat 100%. Org. nr: - Stillingsident: 4422756218 Presentasjon av stillingen: Velferdsforvaltningen er en virksomhet som har ansvar for å sette innbyggere i Asker i stand til å mestre livet på tross av helse - økonomi- eller bostedsutfordringer. Virksomheten har 75 ansatte innen tjenesteområdet Velferd, og b...

en Noruega: Samlingskonsulent. Org. nr: - Stillingsident: 4422762350 Presentasjon av stillingen: Seksjon for fysisk og digital samling søker en nøyaktig, dyktig og engasjert samlingskonsulent. Seksjonen har 19 ansatte og har ansvar for all tilvekst til samlingen på alle Deichman-bibliotek, fra utvalg og innkjøp til det...

en Suecia: Projektledare till Samhällsutvecklingsavdelningen. Inom Örebro kommun pågår ett stort förändringsarbete för att vår service och våra tjänster ska bli digitala, allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra medborgare i kontakten med oss. Vill du bidra till att göra vardagen enklare för örebroarna? Hos oss får du ett spännande, stimule...

en Noruega: Rådgiver. Org. nr: - Stillingsident: 4424452418 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en dyktig kollega og medarbeider! Vi har ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver Har du lyst til å jobbe med mennesker med ulike utfordringer? Er du god til å prioritere, har tålmodighet og er vant...

en Noruega: Velferdsforvaltningen - Saksbehandler. Org. nr: - Stillingsident: 4422753195 Presentasjon av stillingen: Velferdsforvaltningen er en virksomhet som har ansvar for å sette innbyggere i Asker i stand til å mestre livet på tross av helse - økonomi- eller bostedsutfordringer. Virksomheten har 75 ansatte innen tjenesteområdet Velferd, og b...

en Noruega: Ledige stillinger som grunnerverver for samferdselsprosjekt. Fylkesvegavdelingen plan og utbygging Nord-Jæren, kontorsted Stavanger Rogaland fylkeskommune søker etter motiverte og dyktige medarbeidere som har lyst til å bidra i arbeidet med å utvikle en ny og spennende fylkesvegadministrasjon. Fra 1. januar 2020 ble fylkesvegadministrasjonen overført fra ...

Más resultados: << · 2 · > · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · >>