Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

143 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Eslovenia: VODJA PROJEKTOV I (PODROČNI PODSEKRETAR, ŠIFRA DM:I017054 ) - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. do konca trajanja projekta., polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DELA ZNOTRAJ DODELJENEGA PODROČJA, STRATEŠKO PLANIRANJE DODELJENEGA...
 • en Eslovenia: PODROČNI SVETOVALEC II (ŠIFRA DM I017112) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 13 mesecev oz. vrnitve uslužbenke iz materinskega dopusta, polni delovni čas, 40, - DAJANJE POJASNIL POSLOVNIM SUBJEKTOM S PODROČJA DELA, - SPREJEMANJE PODATKOV IN DOKUMENTACIJE,...
 • en Bélgica: Expert en budget (m/f/x) - AFG18123. Réf.: 742567 Selor, le bureau de sélection de l'administration fédérale, organise une sélection pour un Expert en budget (m/f/x) pour l'Administration de la Sûreté de l'État - AFG18123. Veuillez utiliser l'hyperlien suivant pour avoir la description de fonction complète et le règlement...
 • en Eslovenia: PODSEKRETAR (ŠIFRA DM 58877) V DIREKTORATU ZA STVARNO PREMOŽENJE, SEKTORJU ZA UPRAVLJANJE S STANOVANJI, POČITNIŠKIMI ENOTAMI IN GARAŽAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, -NEPOSREDNA POMOČ VODJI SEKTORJA PRI OPRAVLJANJU IN VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU SEKTORJA, -SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH...
 • en Eslovenia: VODJA PROJEKTOV - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DETAJLNJEGA INŽENIRINGA ZA PROJEKTE, IZDELAVA DELOVNIH NALOGOV IN PREDAJA PROJEKTOV V PRIPRAVO DELA, SAMOSTOJNO NADZIRANJE GRADBIŠČ, POSVETOVANJE Z INVESTITORJI IN SVETOVANJE GLEDE KONSTRUKCIJSKIH...
 • en Eslovenia: VODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1.PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, ORGANIZACIJA IN VODENJE PROJEKTOV 2.SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTOV IN POROČANJE 3.OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA , Od kandidatov pričakujemo predvsem: izkušnje...
 • en Eslovenia: PRIPRAVNIK-SVETOVALEC (ŠIFRA DM5156, DM5157, DM5158), V URADU ZA EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE IN FINANČNE MEHANIZME, V SEKTORJU ZA KONTROLO - PROGRAMI ETS, IPA IN MFM - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ANALIZ,...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO MED DRUGIM OBSEGA: SODELOVANJE V VSEH FAZAH RAZVOJNEGA PROCESA NA PODROČJU PODATKOVNIH SKLADIŠČ, SKRBNIŠTVO PODATKOVNIH ZBIRK MS SQL, PRIPRAVA PODATKOV...
 • en Eslovenia: PODSEKRETAR V DIREKTORATU ZA FINANČNI SISTEM, SEKTORJU ZA MEDNARODNE FINANČNE ODNOSE (ŠT. DM: 4225) ŠT. RAZPISA: 1101-25/2018 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, S...
 • en Finlandia: Kunnossapitopäällikkö. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue hakee kunnossapitopäällikköä monipuolisiin työtehtäviin toistaiseksi voimassaolevaan virkaan. Kunnossapitopäällikkö vastaa kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapidon palveluyksiköstä. Palveluyksikköön...
 • en Eslovenia: GENERALNI SEKRETAR DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA (JAVNI NATEČAJ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. Pogodba se sklene za dobo petih (5) let, polni delovni čas, 40, VODI SEKRETARIAT - OPRAVLJA, USKLAJUJE IN NADZORUJE SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA IN KADROVSKA DELA, FINANČNO...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC-PRIPRAVNIK V DIREKTORATU ZA SISTEM DAVČNIH, CARINSKIH IN DRUGIH JAVNIH PRIHODKOV, SEKTORJU ZA SISTEM POSREDNE OBDAVČITVE IN CARINSKI SISTEM (ŠT. DM: 6320). - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA DELOVNO MESTO SVETOVALEC., JAVNI NATEČAJ Z VSEMI OSTALIMI INFORMACIJAMI IN POGOJI BO OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA FINANCE...
 • en Bulgaria: Главен счетоводител, бюджетен. Отговаря за осигуряване дейността на военното окръжие с финансови и материални средства,за организиране и водене на отчетността свързана с тях,както упражняване...
 • en Eslovenia: STROKOVNI SVETOVALEC II - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE CELJE - IZPOSTAVA SLOVENSKE KONJICE, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU...
 • en Bulgaria: Младши експерт. Извършва контрол на:издадените разрешителни по реда на ЗВ;състоянието и експлоатацията на водоземните съоръжения,състоянието и проводимостта на речните легла...
 • en Eslovenia: I017111, PODROČNI SVETOVALEC I, 1000-6/2018-31 - DOLOČEN ČAS, KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VODENJA INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU OD 2018 DO 2022, 1 IZVAJALEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas oz. od november 2018 do 30. 9. 2022, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE PROJEKTNIH NALOG, PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO, PRIPRAVA ANALIZ, POROČIL IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV,...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE IN VSEBINA DELA: IZVAJANJE STROKOVNIH, ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH IN UPRAVNIH NALOG NA PODROČJU UPRAVLJANJA S KADROVSKIMI VIRI,...
 • en Finlandia: Asiantuntija, Hallinto. ASIANTUNTIJA, HALLINTO Pyhärannan kunnan tuki- ja hallintopalveluihin haetaan ajalle 15.10.2018 - 31.12.2019 työsopimussuhteista määräaikaista HALLINNON ASIANTUNTIJAA. Työtehtäviin kuuluu kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen...
 • en Eslovenia: VODJA CENTRA ZA OBVEŠČANJE (1183) V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR KOPER, REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE KOPER - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJANJA DELA V CENTRU, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH, opravljen izpit iz sodnega reda oz. v roku enega leta od sklenitve...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/si/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_ DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/...
 • en Eslovenia: POMOČNIK DIREKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. do 30.9.2023, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE,ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DELA V SKUPNIH SLUŽBAH, PRIPRAVA SREDNJEROČNIH IN LETNIH NAČRTOV POSLOVANJA...
 • en Bélgica: Assistant pour l'accueil et l'information des apprenants de l'EAD/E learning (h/f/x) REFERENCE : O6 DD1 2017 016. Réf: 737310 Le Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles, recherche un Assistant pour l¿accueil et l¿information des apprenants de l¿EAD/E¿learning (h/f/x) REFERENCE : O6 DD1 2017 016. MISSION: La fonction, point de contact principal de la Direction de l¿E¿learning avec les usagers,...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas oz. DOLOČEN ČAS 31.09.2021 OZ. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA, polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE IZVEDBE PROJEKTA, POROČANJE IN PRIPRAVA POROČIL, KOMUNICIRANJE...
 • en Polonia: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (nr 5902). Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - prowadzenie spraw związanych z budżetem Wojewody, rozpatrywanie wniosków starostów na realizację wydatków budżetowych, opracowanie materiałów do projektu budżetu Wojewody oraz dokonywanie zmian w planie wydatków, określonych w ustawie...
 • en Eslovenia: PROJEKTNI VODJA - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVIJANJE PROJEKTOV, IDENTIFIKACIJA POTENCIALNIH DONATORJEV, ISKANJE IN PRIJAVE NA RAZPISE \ ZBIRANJE SREDSTEV ZA IZVEDBO PROJEKTOV IN PROGRAMOV, PISANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV (VSEBINSKEGA IN FINANČNEGA...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SAMOSTOJNO...
 • en Finlandia: Hallitussihteeri. TYÖPAIKAN ESITTELY Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden...
 • en Eslovenia: KOORDINATOR AKTIVNOSTI - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 31.12.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV IN OSTALIH AKTIVNOSTIH PO DOGODKIH: KOMUNIKACIJA, PRIPRAVA POTREBNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA DOGODKA IN SLEDENJE, POMOČ PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI: PREDAVANJA, DELAVNICE...
 • en Finlandia: Opetusneuvos. TYÖPAIKAN ESITTELY Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja...
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · >>