Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

146 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Eslovenia: VODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1.PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, ORGANIZACIJA IN VODENJE PROJEKTOV 2.SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTOV IN POROČANJE 3.OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA , Od kandidatov pričakujemo predvsem: izkušnje...
 • en Eslovenia: PRIPRAVNIK-SVETOVALEC (ŠIFRA DM5156, DM5157, DM5158), V URADU ZA EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE IN FINANČNE MEHANIZME, V SEKTORJU ZA KONTROLO - PROGRAMI ETS, IPA IN MFM - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ANALIZ,...
 • en Eslovenia: PODSEKRETAR V DIREKTORATU ZA FINANČNI SISTEM, SEKTORJU ZA MEDNARODNE FINANČNE ODNOSE (ŠT. DM: 4225) ŠT. RAZPISA: 1101-25/2018 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, S...
 • en Eslovenia: GENERALNI SEKRETAR DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA (JAVNI NATEČAJ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. Pogodba se sklene za dobo petih (5) let, polni delovni čas, 40, VODI SEKRETARIAT - OPRAVLJA, USKLAJUJE IN NADZORUJE SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA IN KADROVSKA DELA, FINANČNO...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO MED DRUGIM OBSEGA: SODELOVANJE V VSEH FAZAH RAZVOJNEGA PROCESA NA PODROČJU PODATKOVNIH SKLADIŠČ, SKRBNIŠTVO PODATKOVNIH ZBIRK MS SQL, PRIPRAVA PODATKOV...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC-PRIPRAVNIK V DIREKTORATU ZA SISTEM DAVČNIH, CARINSKIH IN DRUGIH JAVNIH PRIHODKOV, SEKTORJU ZA SISTEM POSREDNE OBDAVČITVE IN CARINSKI SISTEM (ŠT. DM: 6320). - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA DELOVNO MESTO SVETOVALEC., JAVNI NATEČAJ Z VSEMI OSTALIMI INFORMACIJAMI IN POGOJI BO OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA FINANCE...
 • en Finlandia: Kunnossapitopäällikkö. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue hakee kunnossapitopäällikköä monipuolisiin työtehtäviin toistaiseksi voimassaolevaan virkaan. Kunnossapitopäällikkö vastaa kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapidon palveluyksiköstä. Palveluyksikköön...
 • en Bulgaria: Главен счетоводител, бюджетен. Отговаря за осигуряване дейността на военното окръжие с финансови и материални средства,за организиране и водене на отчетността свързана с тях,както упражняване...
 • en Eslovenia: I017111, PODROČNI SVETOVALEC I, 1000-6/2018-31 - DOLOČEN ČAS, KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VODENJA INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU OD 2018 DO 2022, 1 IZVAJALEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas oz. od november 2018 do 30. 9. 2022, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE PROJEKTNIH NALOG, PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO, PRIPRAVA ANALIZ, POROČIL IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV,...
 • en Bulgaria: Младши експерт. Извършва контрол на:издадените разрешителни по реда на ЗВ;състоянието и експлоатацията на водоземните съоръжения,състоянието и проводимостта на речните легла...
 • en Finlandia: Asiantuntija, Hallinto. ASIANTUNTIJA, HALLINTO Pyhärannan kunnan tuki- ja hallintopalveluihin haetaan ajalle 15.10.2018 - 31.12.2019 työsopimussuhteista määräaikaista HALLINNON ASIANTUNTIJAA. Työtehtäviin kuuluu kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen...
 • en Eslovenia: STROKOVNI SVETOVALEC II - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE CELJE - IZPOSTAVA SLOVENSKE KONJICE, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE IN VSEBINA DELA: IZVAJANJE STROKOVNIH, ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH IN UPRAVNIH NALOG NA PODROČJU UPRAVLJANJA S KADROVSKIMI VIRI,...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/si/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_ DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/...
 • en Bélgica: Assistant pour l'accueil et l'information des apprenants de l'EAD/E learning (h/f/x) REFERENCE : O6 DD1 2017 016. Réf: 737310 Le Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles, recherche un Assistant pour l¿accueil et l¿information des apprenants de l¿EAD/E¿learning (h/f/x) REFERENCE : O6 DD1 2017 016. MISSION: La fonction, point de contact principal de la Direction de l¿E¿learning avec les usagers,...
 • en Eslovenia: POMOČNIK DIREKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. do 30.9.2023, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE,ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DELA V SKUPNIH SLUŽBAH, PRIPRAVA SREDNJEROČNIH IN LETNIH NAČRTOV POSLOVANJA...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH, opravljen izpit iz sodnega reda oz. v roku enega leta od sklenitve...
 • en Eslovenia: VODJA CENTRA ZA OBVEŠČANJE (1183) V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR KOPER, REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE KOPER - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJANJA DELA V CENTRU, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas oz. DOLOČEN ČAS 31.09.2021 OZ. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA, polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE IZVEDBE PROJEKTA, POROČANJE IN PRIPRAVA POROČIL, KOMUNICIRANJE...
 • en Eslovenia: PROJEKTNI VODJA - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVIJANJE PROJEKTOV, IDENTIFIKACIJA POTENCIALNIH DONATORJEV, ISKANJE IN PRIJAVE NA RAZPISE \ ZBIRANJE SREDSTEV ZA IZVEDBO PROJEKTOV IN PROGRAMOV, PISANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV (VSEBINSKEGA IN FINANČNEGA...
 • en Polonia: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (nr 5902). Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - prowadzenie spraw związanych z budżetem Wojewody, rozpatrywanie wniosków starostów na realizację wydatków budżetowych, opracowanie materiałów do projektu budżetu Wojewody oraz dokonywanie zmian w planie wydatków, określonych w ustawie...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SAMOSTOJNO...
 • en Finlandia: Hallitussihteeri. TYÖPAIKAN ESITTELY Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden...
 • en Finlandia: Opetusneuvos. TYÖPAIKAN ESITTELY Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja...
 • en Eslovenia: KOORDINATOR AKTIVNOSTI - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 31.12.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV IN OSTALIH AKTIVNOSTIH PO DOGODKIH: KOMUNIKACIJA, PRIPRAVA POTREBNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA DOGODKA IN SLEDENJE, POMOČ PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI: PREDAVANJA, DELAVNICE...
 • en Croacia: TAJNIK/TAJNICA. Opis poslova: vođenje knjigovodstva i administracije. Stručna sprema i potrebno radno iskustvo (ovisno o završenoj stručnoj spremi): - VSS i 3 godine radnog iskustva (diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski...
 • en Croacia: VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA DRUŠTVENE PROJEKTE. REPUBLIKA HRVATSKA    ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA                                 G R A D   Š I B E N I K        Upravni odjel za društvene djelatnosti   KLASA: 112-03/18-01/04 URBROJ: 2182/01-05/1-18-1 Šibenik, 30. kolovoza 2018.              ...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I-I07159 V SEKTORJU ZA NAČRTOVANJE IN RAZVOJ - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ANALIZ, PROJEKTOV, POROČIL IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA SEKTORJA SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG IN PROJEKTOV S PODROČJA DELOVANJA...
 • en Eslovenia: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A071-03) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKO NADZIRANJE IN NADZIRANJE RAČUNOVODENJA (SODELOVANJE PRI IZVEDBI NOTRANJE REVIZIJE PRIPRAVA NA IZVEDBO POSTOPKOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, KOORDINACIJA...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLO NA NALOGAH PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 (2 DELOVNI MESTI) PRI PRIJAVI SE SKLICUJTE NA ŠT. 1100-12/2018 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE...
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · >>