Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

249 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Eslovenia: PODSEKRETAR - DM 644 V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE _PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ HTTP:/ IN...
 • en Eslovenia: INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (ŠIFRA DM 203) V ODDELKU ZA OMEJEVALNA RAVNANJA IN PREKRŠKE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA...
 • en Eslovenia: INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO...
 • en Eslovenia: VODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV, SPREMLJANJE NOVIH MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ, UREJANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PROIZVODNJO., Obvladovanje CAD programov, izkušnje s pripravo tehnične dokumentacije za proizvodnjo, samoiniciativnost.,
 • en Eslovenia: PODROČNI SVETOVALEC II - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE PISARNIŠKE ADMINISTRACIJE, FINANČNO IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO VODENJE PROJEKTOV, PRIPRAVA GRADIV IN DOKUMENTOV, VMESNIH IN KONČNIH...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC V ODSEKU ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO V ODDELKU ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (ŠIFRA DM: 96) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH...
 • en Eslovaquia: Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. - skúmanie a vyjadrovanie sa k plánom a investičným akciám týkajúcich výstavby a územného rozvoja MČ, dopravy, dopravnej situácii v MČ, revitalizácie a humanizácie výsadby zelene a spolupráca pri ich zabezpečovaní dodávateľsky - príprava plánov výstavby, dopravy, údržby...
 • en Finlandia: Neuvotteleva virkamies. TYÖPAIKAN ESITTELY Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Ruokaosasto luo edellytyksiä ruoan alkutuotannolle ja jalostukselle sekä...
 • en Eslovenia: STROKOVNI SODELAVEC VI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL IN SKRB ZA PREMOŽENJE ZAVODA IN OSNOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOČASNIM...
 • en Países Bajos: Bestuurslid(onbezoldigd). Als bestuurslid ben je op afstand medeverantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Je adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd over themas als gebouwonderhoud, personeel, duurzaamheid, communicatie, financiën, subsidies, jaarrapportages, marktbewerking en andere strategische...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE (ŠIFRA DM 102212) V DIREKTORATU ZA LOGISTIKO, SEKTORJU ZA GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI, ODDELKU ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL...
 • en Eslovenia: SVETOVALEC (ŠIFRA DM: 833) V MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE, DIREKTORATU ZA CIVILNO PRAVO, SEKTORJU ZA NADZOR NAD IZVRŠITELJI IN STEČAJNIMI UPRAVITELJI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO...
 • en Suecia: Polismyndigheten, Regionalt it-brottscentrum i Stockholm söker handläggare/. För närvarande pågår en etablering av ett Regionalt it-brottscentrum i Polisregion Stockholm i syfte att förstärka polisens förmåga att utreda it-relaterad brottslighet. Vid Regionalt it-brottscentrum ska det finnas flera olika kompetensområden såsom it-forensik, internetinhämtning,...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC, V MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE, CENTRU ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU, SEKTORJU ZA PODPORO ORGANIZACIJE IZOBRAŽEVANJ ZA DOLOČEN ČAS DO 31. 12. 2022 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA OPERACIJE UČINKOVITO PRAVOSODJE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. čas do 31. 12. 2022 oziroma do konca trajanja operacije Učinkovito pravosodje, polni delovni čas, 40, PODPORA NOE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU IZOBRAŽEVANJ PO PROJEKTIH EU, SODELOVANJE...
 • en Suecia: Infrastrukturstrateg, Kollektivtrafik, Enheten för samhällsplanering. Gör skillnad. Varje dag. Enheten för samhällsplanering arbetar med kopplingen regional utveckling och fysisk planering. Enhetens huvudansvar är arbetet med långsiktig infrastrukturplanering, kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, hållbart resande, Sverigeförhandlingen och Strukturbild...
 • en Suecia: Infrastrukturstrateg, Regional infrastrukturplanering, Enheten för samhälls. Gör skillnad. Varje dag. Enheten för samhällsplanering arbetar med kopplingen mellan regional utveckling och fysisk planering. Enhetens huvudansvar är arbetet med långsiktig infrastrukturplanering, kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, hållbart resande, Sverigeförhandlingen och...
 • en Suecia: Polismyndigheten söker handläggare med placering i Göteborg. Den nya Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015. Polismyndigheten som er-sätter de tidigare 21 fristående polismyndigheterna och rikspolisstyrelsen är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en chef som inför rege-ringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet....
 • en Suecia: Infrastrukturstrateg, Kollektivtrafik, Enheten för samhällsplanering. Gör skillnad. Varje dag. Enheten för samhällsplanering arbetar med kopplingen regional utveckling och fysisk planering. Enhetens huvudansvar är arbetet med långsiktig infrastrukturplanering, kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, hållbart resande, Sverigeförhandlingen och Strukturbild...
 • en Suecia: Infrastrukturstrateg, Regional infrastrukturplanering, Enheten för samhälls. Gör skillnad. Varje dag. Enheten för samhällsplanering arbetar med kopplingen mellan regional utveckling och fysisk planering. Enhetens huvudansvar är arbetet med långsiktig infrastrukturplanering, kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, hållbart resande, Sverigeförhandlingen och...
 • en Suecia: Handläggare, Norrtälje. Vill du utveckla morgondagens Sverige och bidra till samhällsnyttan? Lantmäteriet finns i hela landet och arbetar i teknikens framkant. Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter samt bidrar till hållbart samhällsbyggande...
 • en Suecia: Kvalitet, HR och projektkommunikation. Vi söker en koordinator med förmågan att kvalitetssäkra projektet, medarbetare och processer. Som person skall du vara duktig på kommunikation, gärna kunna flera språk och kulturer, samt vara van ledare av medarbetare och projekt. Vi ser gärna en kvinna som sökande då vi eftersträvar...
 • en Eslovenia: KOORDINATOR PODROČIJ VII/2 NA CTT - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA DELA ZA PROJEKTE IN CENTRE ODLIČNOSTI, VEČ NA HTTP://TEHNOLOGIJE.IJS.SI/, sposobnost samostojnega dela, dopoldan
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I (ŠT. A04-08) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJA ODLOČB O ODMERI PLAČILA NA PODLAGI OBVESTILA, VODENJE URADNE EVIDENCE OPERATERJEV, ZBIRANJE, USKLAJEVANJE, OBDELAVA, ANALITIKA IN POROČANJE PODATKOV...
 • en Eslovenia: STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I V PROJEKTNI ENOTI ZA DELOVANJE SISTEMA SOCIALNE AKTIVACIJE V DIREKTORATU ZA SOCIALNE ZADEVE (DM 16055 - OP EKP SA) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM; IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL; VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA TER OPRAVLJANJE DRUGIH...
 • en Bélgica: COLLABORATEUR RECRUTEMENT (H/F) CONVENTION PREMIER EMPLOI. Employeur : L'Office National de l'Emploi (ONEM) est une institution publique fédérale de sécurité sociale compétente en matière de chômage, chômage avec complément d'entreprise (anciennement appelé prépension), interruption de carrière, crédit-temps et activation des allocations...
 • en Eslovenia: RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ SPREMLJANJE, ANALIZA IN INTERPRETACIJA TER POVEZOVANJE ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH PODATKOV TER...
 • en Eslovenia: PODROČNI PODSEKRETAR - VODJA PROJEKTOV S PODROČJA MARKETINGA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ NOVIH MARKETINŠKIH REŠITEV IN PROJEKTNO UVAJANJE LE TEH V REDNO DELOVANJE AGENCIJE; SOOBLIKOVANJE TRŽNO KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE AGENCIJE IN DRŽAVE,...
 • en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - ADMINISTRATIVNO TEHNIČNA POMOČ - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA FINANČNIH ANALIZ IN POROČIL PROJEKTA SPOT (SLOVENSKA POSLOVNA TOČKA); KOORDINACIJA PRIPRAVE VSEBINSKIH POROČIL O POTEKU IN IZVEDBI PROJEKTE;...
 • en Eslovenia: PODROČNI PODSEKRETAR - VODJA PROJEKTOV S PODROČJA RAZVOJA POSLOVANJA - TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV UVAJANJA NOVIH STORITEV NA PODROČJU TRŽENJA SLOVENIJE KOT LOKACIJE ZA INVESTICIJE TER NOVIH STORITEV PODPORE INVESTITORJEM PRI IZVEDBI...
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · >>