Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada

en Español in English auf Deutsch en Français ...

292 ofertas de trabajo encontradas para enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada (página 3):

Página: 3

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Croacia: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ILI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA U TIMU T1. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBRO...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE NA PODROČJU PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH. SODELOVANJE V KURATIVNI DEJAVNOSTI DRUŽINSKE AMBULANTE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU AMBULANTE IN REFE...

en Croacia: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ILI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA U TIMU T1. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA: 500-01/20-01/85, URBROJ: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kole...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, E037018 ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA / DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ ZDRAVNIKU PRI PREGLEDU IN OPRAVLJANJU DELA DELO V AMBULANTAH, NA ODDELKU ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA IN NA DIAGNOSTIKI USKLAJEVANJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA NA PODROČJU ZDRAV...

en Eslovenia: E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. prihoda javne uslužbenke nazaj na delo, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAV...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, PRIPOMOČKOV, PACIENTOV NA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, NADZOR NAD DELOVANJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN APARATOV, VODENJE AMBULANTE, VODI ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (M/Ž) - KIRURŠKA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CEL...

en Eslovenia: E037022 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNE JU NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA PATRONAŽNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE NEGE, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENO SOCIALNE OBRAVNAVE POSAMEZNIKA, DRUŽINE IN SKUPNOSTI, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE N...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (M/Ž) - INTERNISTIČNA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJE...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - KIRURŠKA SLUŽBA (E037018) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH PRETEŽNO II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH, KI S...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA. 2. Prvostupnik/ca sestrinstva 3 izvršitelja Uvjeti: prvostupnik/ca sestrinstva, odobrenje za samostalan rad Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“ (nalaze se uz navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stažu, (potvrdu nadležne...

en Eslovenia: E037010 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (OKULISTIČNA DEJAVNOST) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE ZN V OPERATIVNI DEJAVNOSTI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO ŽIVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O Z...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE  IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV  I IN II KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER NAČRTOVANJE  IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ...

en Croacia: 1. VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za prijem u radni odnos (m/ž) III. RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U TRAJANJU OD JEDNE GODINE 1. viša medicinska sestra/tehničar Uvjeti: VŠS viša škola za medicins...

en Noruega: Vernepleier/sykepleier m/videreutdanning i psykisk helse i etat Friskliv og mestring, Livsmestring 5. Arbeidssted Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bo-mestring/terapeutisk ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V ENOTI, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN NADZOR MED DELOVANJEM CELOTNEGA PODROČJA ENOTE SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ZDRAVSTVENI ENOTI KI JO VO...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE FUNKCIONALNO - FIZIOLOŠKIH PREISKAV NA PODROČJU MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA., več infomacij na: https://www.zvd.si/zvd-o-nas/zvd-zaposlitev /,

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ZVAJANJE FUNKCIONALNO - FIZIOLOŠKIH PREISKAV NA PODROČJU MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA., več infomacij na: https://www.zvd.si/zvd-o-nas/zvd-zaposlitev /,

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPL. ZDRAVSTVENIK V ANESTEZIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA  ZDRAVIL ZA ANESTEZIOLOŠKE POSEGE. SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTA, PROSTORA, OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA IZVAJANJE ANESTEZIOLOŠKIH POSEGOV. SODELOVANJE PRI ANESTEZIOLOŠKIH POSEGIH IN IZVAJ...

en Alemania: Medizinische Fachangestellte / Assistent - MFA Psychiatrie und Psychotherapie (m/w/d) (Medizinische/r Fachangestellte/r). Stellenangebotsbeschreibung: Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und bringen eine abgeschlossene medizinische Ausbildung mit? Sie sind sehr organisiert und bevorzugen strukturiertes Arbeiten? Sie haben zudem Erfahrung in einem Sekretariat, wünschenswert in einer Klinik? ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDISINSKA SESTRA/DIPL. ZDRAVSTVENIK - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH POSEBEJ TEHNIČNO OPREMLJENIH ZA IZV...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPL. ZDRAVSTVENIK - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH POSEBEJ TEHNIČNO OPREMLJENIH ZA IZV...

en Eslovenia: E037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - INTERNA MEDICINA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI., KANDIDATI NAJ POSREDUJE ŽIVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTR...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (E037049) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI,  NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V URGENTNI DEJAVNOSTI TUDI V PROSTORIH, OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJEN...

en Eslovenia: E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PA...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA. Potrebni stručni uvjeti: VŠS (preddiplomski studij sestrinstva), odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu. U prijavi na natječaj mora biti naznačeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i broj telefona Uz vlastoručno potpisa...

en Suecia: Sjuksköterska/Distriktssköterska, digifysisk vård. Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter. Närhälsan...

Más resultados: << · < · 3 · > · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · >>