Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada

en Español in English auf Deutsch en Français ...

93 ofertas de trabajo encontradas para enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (E037029) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, INTERNA KLINIKA, IPP - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI(E037029) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, INTERNA KLINIKA, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZI...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ŠIFRA DM: E037021) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA, ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE, PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODEN...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E037008) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN BOL. PRESNOVE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: E037019 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II (VII/1) - ODDELEK ZA KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE (KIRURŠKE), EIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVSTKIH POSE...

en Eslovenia: E037022 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA PATRONAŽNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE NEGE, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENO SOCIALNE OBRAVNAVE POSAMEZNIKA, DRUŽINE IN SKUPNOSTI, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NOSEČNICE, OTROČNICE IN NOV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI(E037021)ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANI...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI E037026, KIRURŠKA KLINIKA, ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (E037029) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, SLUŽBE ZA URGENTNO NEVROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I...

en Eslovenia: MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN NADZOR DELA TER IZVAJANJE MEDICINSKE  POMOČI STANOVALCEM IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESU ZN OPRAVLJANJE NADZORA NAD M...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S KOMPETENCAMI ZDRAVSTVENE NEGE ZA DELO DIPL. MED. SESTRE V PEDIATRIČNEM DISPANZERJU, veljavna licenca za delo v zdravstveni negi, zaželeno znanje s področja pedia...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI, E037013, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO, BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -KOORDINACIJA ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE PACIENTOV PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO, TEKOM HOSPITALIZACIJE, PRED ODPUSTOM IN PO ODPUSTU - OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN V...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: E037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ODDELEK ZA KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI. SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU PACIENTOV. OBRAVNAVA PACIENTA SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN NAVODILI ZA ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE; - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERA...

en Eslovenia: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV - VODENJE DOKUMENTACIJE - ZDRAVSTVENA NEGA...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE; - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERA...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, -IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN UKREPANJE V ODSOTNOSTI ZDRAVNIKA – V OKVIRU PRISTOJNOSTI IN POOBLAS...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, ŠTEVILKA DM:E037021 ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA REPRODUKCIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. ZA ČAS ODSOTNOSTI DELAVCA, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA ORGANIZI...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ŠIFRA DM: E0370180, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA REPRODUKCIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ŠIFRA DM: E037018, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA REPRODUKCIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. ZA ČAS ODSOTNOSTI DELAVCA, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA ORGANIZIRANJE, VODENJE ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI (ŠIFRA 6195), V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA, V SEKTORJU ZA TRETMA, V ODDELKU ZA VZGOJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE ZAPRTIH OSEB IN CELOSTNA OBRAVNAVA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE ZAPRTIH OSEB ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN S...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DISPANZERSKA DEJAVNOST (E037011 - V SPLOŠNI AMBULANTI) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ZDRAVSTVENA NEGA IN OSTALE NALOGE - IZVAJANJE IN EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV - IZVAJANJE IN POMOČ PRI ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGI...

en Eslovenia: MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V TIMU TER NADZOR NAD DELOM TIMA , NAČRTOVANJE, IZVAJANJE,  NADZOR TER VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCA , VODENJE ODDELČNE EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE TER EV...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE IN ZAHTEVNEJŠA DELA IN NALOGE V OKVIRU STROKOVNEGA PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI  III, NADZORUJE ZDRAVSTVENO STANJE ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA NA BOLNIŠKEM ODDELKU IN V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE SESTRSKE ANAMNEZE IN OPAZOVANJA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI EKIPI PRI DOLOČ...

en Finlandia: Työterveyshoitaja. Haemme työterveyshoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 27.5.2022 asti Pihlajalinna Raaheen. Työterveyshoitajana tulet toimimaan osana moniammatillista työterveystiimiä. Ydintehtävänäsi on edistää asiakasyritysten työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Tavoitteenasi on yks...

Más resultados: << · 2 · > · >>