Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada

en Español in English auf Deutsch en Français ...

74 ofertas de trabajo encontradas para enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, STOMATOLOŠKA KLINIKA, CENTER ZA ZOBNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. DOLOČEN ČAS DO 26. 09. 2022, NADOMEŠČANJE PORODNIŠKE ODSOTNOSTI OZ. DO VRNIT, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, STOMATOLOŠKA KLINIKA, CENTER ZA ZOBNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. DOLOČEN ČAS DO 26. 09. 2022, NADOMEŠČANJE PORODNIŠKE ODSOTNOSTI OZ. DO VRNIT, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

en Eslovenia: E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I (E037016) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ENOSTAVNIH, KRONIČNIH IN ZAHTEVNEJŠIH OBLIK DIALIZNIH POSTOPKOV, - SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, VODENJE NEGOVALNEGA TIMA ...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE: SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV TER PREGLED OBSTOJEČE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, KI JE POMEMBNA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE: OCENJ...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ŠIFRA DM: E037021) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA, ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE, PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODEN...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI(E037029) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, INTERNA KLINIKA, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZI...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (E037029) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, INTERNA KLINIKA, IPP - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke na porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40, PRIDOBITEV NEGOVALNE ANAMNEZE, SAMOSTOJNO PREPOZNAVANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI; DOLOČITEV NEGOVALNIH DIAGNOZ, NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN IZVAJAN...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN BOL. PRESNOVE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E037008) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

en Eslovenia: E037019 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II (VII/1) - ODDELEK ZA KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE (KIRURŠKE), EIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVSTKIH POSE...

en Eslovenia: E037022 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA PATRONAŽNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE NEGE, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENO SOCIALNE OBRAVNAVE POSAMEZNIKA, DRUŽINE IN SKUPNOSTI, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NOSEČNICE, OTROČNICE IN NOV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI(E037021)ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANI...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI E037026, KIRURŠKA KLINIKA, ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (E037029) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, SLUŽBE ZA URGENTNO NEVROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I...

en Eslovenia: MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN NADZOR DELA TER IZVAJANJE MEDICINSKE  POMOČI STANOVALCEM IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESU ZN OPRAVLJANJE NADZORA NAD M...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S KOMPETENCAMI ZDRAVSTVENE NEGE ZA DELO DIPL. MED. SESTRE V PEDIATRIČNEM DISPANZERJU, veljavna licenca za delo v zdravstveni negi, zaželeno znanje s področja pedia...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI, E037013, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO, BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -KOORDINACIJA ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE PACIENTOV PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO, TEKOM HOSPITALIZACIJE, PRED ODPUSTOM IN PO ODPUSTU - OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN V...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: E037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ODDELEK ZA KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI. SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU PACIENTOV. OBRAVNAVA PACIENTA SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN NAVODILI ZA ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE; - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERA...

en Eslovenia: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV - VODENJE DOKUMENTACIJE - ZDRAVSTVENA NEGA...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE; - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERA...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ŠIFRA DM: E0370180, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA REPRODUKCIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE ...

Más resultados: 1 · > · >>