Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > economista

en Español in English auf Deutsch en Français ...

296 ofertas de trabajo encontradas para economista (página 6):

Página: 6

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Croacia: VIŠI/A REFERENT/ICA ZA JAVNU NABAVU. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022) i članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ Natječaj se raspisuje za zas...

en Polonia: Technik ekonomista. Zakres obowiązków: Prace zlecone przez pracodawcę według kodu zawodu.Wymagania:- wykształcenie: średnie zawodowe - konieczne- inne zawody: Technik ekonomista* - konieczneSposób aplikowania:- bezpośrednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, kontakt tel.- języki aplikowania: polskiPr...

en Croacia: STRUČNI SAVJETNIK / SAVJETNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA POD NAZIVOM "SEA-EU". Stručni savjetnik za provedbu projekta pod nazivom: „SEA-EU for all - The European University of the Seas Alliance navigating towards modern and co-transformative inter-campus life; people-driven, planet-friendly and knowledge-based progress for all (SEA-EU 2.0.)“ , 1 izvršitelj/ica u pun...

en Croacia: REFERENT/ICA U GOTOVINSKOM CENTRU. Opis posla: rad na poslovima obrade gotovog novca. Kontakt broj 099/3322-680 (Nina Pavić), zvati od 08:00 do 14:00 od ponedjeljka do petka. Mailove sa prijavama slati na e-mail tihomir.zubcic#mediteran-security.hr

en Croacia: VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA. SLUŽBA EKONOMSKO-FINANCIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA ODJEL FINANCIJA I PRORAČUNA 1.Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog dopusta Stručni uvjeti: •VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani pre...

en Croacia: VODITELJ/ICA LOGISTIKE. Trgovačko društvo Meta Mate d.o.o. osnovana je 2019. godine i trenutno broji više od 300 zaposlenih dostavljača u više od 30 gradova u Republici Hrvatskoj. Proširujemo naš tim, te smo u potrazi za Voditeljom logistike koji će voditi odjel operacija unutar poduzeća, a uloga zahtijeva kombinac...

en Croacia: 1.VIŠI REFERENT - MATIČAR M/Ž. Na temelju članka 17. i 19. st. 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), p.o. pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i braniteljska pitanja, raspisuje NATJEČAJ za prijam službenika u Upravni...

en Croacia: TAJNIK/CA. II.Tajnik/ca– jedan (1) izvršitelj 1.UVJETI - VSS društvenog smjera - VŠS Prvostupnik društvenog smjera - jedna godina radnog iskustva 1.UGOVOR O RADU SKLAPA SE NA NEODREĐENO VRIJEME uz uvjet probnog rada u trajanju od 180 / 90 dana 1.UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: -zamolb...

en Croacia: PROJEKTNI MENADŽER/PROJEKTNA MENADŽERICA. Opis poslova i odgovornosti: - poslovi organizacije radom i poslovanjem TZGO; - poslovi i aktivnosti na upravljanju destinacijom; - predlaganje plana i strategije razvoja turizma; - poslovi upravljanja strateškim projektima TZGO; - ...

en Croacia: RADNO MJESTO I. VRSTE - VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA (3.1.2.2.2.). Na temelju članka 61. stavaka 1. i 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), točke III. alineja 1. i 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja drža...

en Croacia: VODITELJ/ICA ODJELA REGIONALNE VELEPRODAJE. Narodne novine d.d. dana 07. travnja 2023. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto Voditelj odjela regionalne veleprodaje (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU) Od kandidata očekujemo: • organizaciju, koordi...

en Croacia: VODITELJ / VODITELJICA ODSJEKA FINANCIJSKO-MATERIJALNOG POSLOVANJA U SUDU. Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 7...

en Eslovenia: VIŠJI REFERENT SPREMLJAVE - PRIPRAVA POSLOV IN STORITVE/NESTANDARDIZIRANE BANČNE STORITVE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETOVANJA SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽEVANJE PODATKOV O STRANKAH IN POSLIH...

en Croacia: TAJNIK/CA U KLINIČKOM ZAVODU PATOLOGIJU I CITOLOGIJU „LJUDEVIT JURAK“. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: tajnika/ce u Kliničkom zavodu patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ ...

en Croacia: NASTAVNIK/ICA EKONOMSKE SKUPINE PREDMETA. REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI Stanka Vraza 15 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/23-01/17 URBROJ: 2196-37-01-23-1 Vinkovci, 6. travnja 2023. Temeljem č...

en Croacia: NASTAVNIK/NASTAVNICA POLITIKE I GOSPODARSTVA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), članka 98. Statuta Tehničke škole Nikole Tesle, članka 3., 4. i 5. Pravilnika o nač...

en Croacia: EKONOM / EKONOMKA-MATERIJALNI KJNIGOVOĐA. Temeljem članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13; 98/19 i 57/22),Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ RADOST“, SPLIT raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1.EKONOM-MATERIJALNI KNJIGOVOĐ...

en Croacia: PRIPRAVNIK/ICA U RAČUNOVODSTVU. Opis posla: vrši unos knjigovodstvene dokumentacije u ERP sustav; sastavlja propisana izvješća za državne institucije; prati zakonske propise; odgovora za ažurno i ispravno praćenje poslovnih događaja, ažurno iskazivanje imovine, kapitala i obveza; osigurava ažurnost informacija o naplati ...

en Croacia: RAČUNOVODSTVENI REFERENT / REFERENTICA. Opis poslova: obavlja obračun plaća i svih ostalih isplataradnicima po kolektivnom ugovoru (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, putni trošak, objedinjuje i sređuje podatke za obračun plaće svih radnika Doma Maestral, izrađuje svu potrebnu dokumentaciju i izvještaje vezane za isplate, te za is...

en Croacia: VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA. Natječaj, Voditelj projekta Želite raditi na projektima obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, elektromobilnosti i pametnih gradova? Za vas imamo otvoreno radno mjesto voditelja projekata. Poslovi voditelja projekata pružaju mogućnost za poslovni i osobni razvoj radom na t...

en Croacia: VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA ZA OBRAČUN PLAĆA, VOĐENJE OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA. Voditelj računovodstva za obračun plaća, vođenje osnovnih sredstava i sitnog inventara m/ž– jedan (1) izvršitelj 1.UVJETI - VŠS prvostupnik ekonomskog smjera - jedna godina radnog iskustva 1.UGOVOR O RADU SKLAPA SE NA NEODREĐENO VRIJEME uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana 1...

en Croacia: PRIPRAVNIK /ICA U EKONOMSKO-FINANCIJSKOM SEKTORU. Opis poslova: Aktivno praćenje obračuna proizvodnje Evidentiranje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Obračun amortizacije, knjiženje rashoda imovine i sitnog inventara Pripreme simulacija za potrebe planiranja Izrada izvješća obračuna proizvodnje

en Croacia: POSLOVNI TAJNIK - SURADNIK U ODJELU PRODAJE I MARKETINGA (M/Ž). Tvrtka Pasilac je zastupnik SPX FLOW procesne opreme za područje Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH, Crne Gore, Albanije, Kosova te Sjeverne Makedonije. Naša oprema nalazi se kod proizvođača prehrambenih proizvoda u zemljama regije u sektorima mljekarstva, pivarstva, masti i ulja, vinarstva te ...

en Croacia: DIREKTOR/ICA SEKTORA ZA EKONOMSKE POSLOVE. Organizacijska jedinica: Sektor za ekonomske poslove                             Stručna sprema i zvanje: VSS ili 300 ECTS ekonomskog usmjerenja       Radno iskustvo u struci:  7 godina Poželjna znanja i vještine: -odlično poznavanje Zakona i podzakonskih propisa iz područja fina...

en Croacia: STRUČNI/A REFERENT/ICA - KONTROLOR/KA ULAZA. KLASA:112-02/23-02/02 URBROJ:2182-1-49-06-01/1-23-15 Šibenik, 30. ožujka 2023. OGLAS ...

en Portugal: ECONOMISTA. EXECUÇÃO DO EIXO 1 DE INTERVENÇÃO. EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO, NOMEADAMENTE . AÇÕES COM OS DESEMPREGADOS (CAPACITAR E AJUDAR A DESENVOLVER ATITUDES DEPROCURA ATIVA DE EMPREGO; INFORMAÇÃO DE MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO; APOIAR O ENQUADRAMENTO DE PROJETOS DE AUTOEMPREGO; INFORMAR E ENCAMINHA...

en Croacia: 8. KONTROLOR/KONTROLORKA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3 , Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. veljače 2023. godine i Odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa od 17. ožujka 2023. godine, o...

en Croacia: FINANCIJSKO - KNJIGOVODSTVENI REFERENT/REFERENTICA. Ako ste osoba sa željom za daljnjim učenjem i usavršavanjem, tražimo odgovornu i profesionalnu osobu za rad na radnom mjestu: Financijsko - knjigovodstveni referent Vaše odgovornosti: zaprimanje, formalna provjera te r...

en Croacia: ADMINISTRATOR/ICA. Opis posla: organizira i nadzire uredsko poslovanje - vodi evidenciju radnih sati i odsutnosti, evidenciju godišnjeg odmora i slobodnih dana - izrađuje i evidentira putne naloge za radnike - naručivanje potrošnog uredskog materijala - prikupljanje dokumentacije za zapošljavanje - slag...

en Croacia: KONZULTANT/KONZULTANTICA ZA EU PROJEKTE. Opis posla: - dizajn, pisanje i provedba projekata (narativni i proračunski dio) - priprema razvojnih dokumenata za JL/RS - analiza javnih politika na EU i nacionalnoj razini koje su povezane s razvojnim projektima - osmišljavanje i provedba edukacija i treninga o EU fondovima - pisanje s...

Más resultados: << · 2 · 3 · 4 · < · 6 · > · 8 · 9 · >>