Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

126 ofertas de trabajo encontradas para Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Bulgaria: Главен специалист. изготвя проекти на документи и изв.д-ти, св.с устройство на територията и поддържане на кадастъра на територията на Община Иваново, регл.в ЗУТ и ЗКИР; участва в комисии;... ОБЩИНА ИВАНОВО община.
 • en Estonia: Menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor. Teadmised väärtegude menetlemise alal ja oskus seadusi kasutada igapäevatöös, Peamised tööülesanded: • järelevalve teostamine ameti pädevusse kuuluvate linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade, linna haldusterritooriumil kehtivatele õigusaktide ning eriseadustes sätestatud... Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
 • en Noruega: Kulturkonsulent. Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4500 innbyggere.  Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer og har naturskjønne omgivelser med nærhet til de flotte fjellområdene på Ringebufjellet og alpindestinasjonen Kvitfjell. Liker du heftige naturopplevelser og... Ringebu kommune.
 • en Estonia: Riigikogu majanduskomisjoni konsultant. • kõrgharidus, eelistatult õigusalane; • arvuti ja infosüsteemide kasutamise oskus; • oskus töötada iseseisvalt ja meeskonnas; • hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus ja täpsus; • kasuks tuleb varasem töökogemus pakutava ametikohaga sarnasel tööl ja dokumentide vormistamise... Riigikogu Kantselei.
 • en Estonia: Kliima- ja kiirgusosakonna nõunik. Nõudmised kandidaadile: • teise astme kõrgharidus keskkonna valdkonnas; • vähemalt 5-aastane töökogemus erialases tegevusvaldkonnas; • tunneb hästi tegevusvaldkonna õigusaktide ja rahvusvahelise kliimapoliitika aluspõhimõtteid; • hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja analüüsioskusega... Keskkonnaministeerium.
 • en Suecia: Resebokare och kundmottagare. MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta, ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999 med drygt 1 800 medarbetare och en omsättning på 1,2 miljarder. ThorenGruppen driver 27 gymnasieskolor från Malmö... ThorenGruppen.
 • en Estonia: Juriidiliste teadmistega nõunik. Kandidaadilt ootame võimekust anda juriidilisel analüüsil põhinevaid õiguslikke hinnanguid ja seaduse selgitusi. Kandidaatide valikul hindame erialaseid ja võrdse kohtlemise alaseid teadmisi, suhtlemis- ja väljendusoskust, esitatud dokumente, meeskonnatööks vajalikke isikuomadusi ning... Sotsiaalministeerium.
 • en Estonia: Vanemmenetleja. Sobiva kandidaadi eelduseks on: • kõrgharidus; • varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kaks aastat; • teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise... Kohtla-Järve Linnavalitsus.
 • en Estonia: Arheoloogiamälestiste nõunik. Kandideerimise eeldused on arheoloogiaalane kõrgharidus; avaliku sektoriga seotud õigusalase regulatsiooni tundmine; inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil; huvi muinsuskaitse ja kultuuripärandi vastu; hea suhtlemisoskus ning koostöövõime; vastutustunne ja järjekindlus; B kategooria... Muinsuskaitseamet.
 • en Suecia: Servicehandläggare med erfarenhet från socialt arbete till gruppen "Stöd oc. Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen ”Järfälla för alla framåt”. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb... Järfälla kommun, Verksamhetsstöd och medborgarservice.
 • en Estonia: Sisekontrolör. Hea analüüsivõime ning süsteemne mõtlemine; väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus ja enesekehtestamise oskus; kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; töökogemus avalikus sektoris, Ametikoha eesmärgiks on kontrollida Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja nende teenistujate ning... Pärnu Linnavalitsus.
 • en Estonia: Maareformi spetsialist. Erialane kõrgharidus; vähemalt 3-aastane töökogemus antud valdkonnas; suurepärane suhtlemisoskus, täpsus ja kohusetundlikkus; iseseisvus, otsustus- ja algatusvõime, Tagastamine ja kompenseerimine; ostueesõigusega erastamine era- ja juriidilistele isikutele; maa munitsipaalomandisse... Saue Vallavalitsus.
 • en Finlandia: Suunnittelija. TYÖPAIKAN ESITTELY Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten... Rikosseuraamuslaitos.
 • en Estonia: Karistuse täideviimise talituse nõunik. Sobivalt kandidaadilt eeldame: • kõrgharidust, soovitavalt korrektsiooni erialal; • valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmist; • eesti keele oskust kõrgtasemel; • head suulist ja kirjalikku inglise keele oskust, vene keele oskust ametialase suhtlemise tasemel; • iseseisvust... Justiitsministeerium.
 • en Eslovenia: REFERENT (V SPREJEMNI PISARNI) V ODDELKU ZA OBČO UPRAVO, GLAVNI PISARNI - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, izdajanje odločb na predpisanih obrazcih, opravljanje enostavnih upravnih nalog...., zaposlitev je do vrnitve JU na delo (junij 2019), javna objava... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ.
 • en Estonia: Karistuse täideviimise talituse nõunik. Sobivalt kandidaadilt eeldame: • Kõrgharidust (soovitavalt korrektsiooni erialal) • valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmist • eesti keele oskust kõrgtasemel • head suulist ja kirjalikku inglise keele oskust • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas •... Justiitsministeerium.
 • en Eslovenia: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (ŠIFRA DM J017135) V OBČINSKI UPRAVI OBČINE MOKRONOG-TREBELNO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROBEN OPIS DEL IN NALOG JE NAVEDEN V OBJAVI JAVNEGA RAZPISA NA SPLETNI STRANI: HTTP://WWW.MOKRONOG-TREBELNO.SI , urejevalniki besedil - zahtevno,... OBČINA MOKRONOG - TREBELNO.
 • en Estonia: Riigivara nõunik. - Analüütiline mõtlemisoskus ja oskus näha nii detaile kui ka tervikut - hea meeskonnatöö oskusega - avatud suhtleja ja veenev läbirääkija - koostööd ja tulemuste saavutamist hindav - korrektne, täpne ja põhjalik , • Osalemine riigi kinnisvara juhtimiskavade väljatöötamisel... Rahandusministeerium.
 • en Estonia: Kaubanduse ja teenuste talituse juhataja. Edukal kandidaadil on: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt kolm aastat • väga hea argumenteerimis- ja esinemisoskus • rohkelt energiat ja algatusvõimet • oskust püstitada eesmärke ja kõrge saavutusvajadus •... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • en Estonia: Vabakutsete talituse nõunik. Sobivalt kandidaadilt eeldame: • õigusalast kõrgharidust magistrikraadi tasemel (võib olla omandamisel); • eelnevat töökogemust juristina vähemalt kaks aastat; • algatus- ja otsustusvõimelisust; • head analüüsi ja tulemuste prognoosivõimet; • iseseisvust töös; • head... Justiitsministeerium.
 • en Estonia: Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo labori peaspetsialist. Kõrg- või eriharidus (võib olla ka omandamisel, lõppjärgus) keemiaga seotud erialal; kasuks tuleb laboritöö põhialuste tundmine ja töövahendite kasutamise oskus; eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel; ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise... Keskkonnaamet.
 • en Estonia: Personaliosakonna nõunik. Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on kõrgharidus, soovitavalt personalitöö, organisatsioonikäitumise või haldusjuhtimise valdkonnas ja varasem samalaadne töökogemus; • Sa orienteerud töövaldkondadega seotud õigusaktides; • Sa oled analüütilise ja süsteemse mõtlemisega,... Keskkonnaministeerium.
 • en Estonia: Liigikaitse büroo liigikaitse peaspetsialist. Kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal; - oskus määrata taimeliike ja teadmised nende elupaiganõudlusest; - vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; - ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja kaardiprogrammid);... Keskkonnaamet.
 • en Estonia: Spetsialist. Kesk- või keskeriharidus; eesti keele oskus kõrgtasemel; vene keele oskus suhtlustasemel; teadmised dokumendihaldusest spetsialisti tasemel; arvutioskus (sh MS Excel, MS Word); hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; pingetaluvus, hea organiseerimisvõime ja loogiline mõtlemine, iseseisvus... Tartu Vangla.
 • en Finlandia: Taloushallintoasiantuntija. TYÖPAIKAN ESITTELY Valtiokonttori on 300 henkilön monialainen virasto. Se tuottaa valtion virastoille talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja ja maksaa valtion henkilöstön tapaturmakorvaukset. Valtiokonttori vastaa myös valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta,... Valtiokonttori.
 • en Estonia: Nõunik. Oled meister ruumilise planeerimise valdkonnas? Oled edukalt juhtinud pikaajalisi projekte? Kokkupuude avaliku halduse teostamisega ei ole Sinu jaoks midagi uut? Naudid avalikku esinemist ja võtad seda kui põnevat väljakutset? Läbirääkimistel oled kompromisside meister ja oskad vältida... Rahandusministeerium.
 • en Estonia: Peaspetsialist (STAR). OOTAME SIND kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (soovitavalt infotehnoloogias). Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ning oskus oma tööd planeerida. Oled avatud ja suhtlemisaldis inimene. Lisaks oled vilunud arvuti kasutaja , Kasutajate nõustamine sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS)... Sotsiaalkindlustusamet.
 • en Estonia: Spetsialist. Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalvaldkonnas) ja vähemalt 3-aastane töökogemus. Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ning oskus oma tööd planeerida. Oled avatud ja suhtlemisaldis inimene. Lisaks oled vilunud arvuti kasutaja. Kasuks tuleb varasem... Sotsiaalkindlustusamet.
 • en Estonia: Peaspetsialist. OOTAME SIND kandideerima, kui Sul on soovitavalt kõrgharidus ja vähemalt 1-aastane töökogemus sarnasel ametikohal. Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ning oskus oma tööd planeerida. Oled avatud ja suhtlemisaldis inimene. Lisaks oled vilunud arvuti kasutaja, Sotsiaalse rehabilitatsiooni... Sotsiaalkindlustusamet.
 • en Eslovenia: STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne delavke na delo., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, SKRBI ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA.
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · >>