Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

89 ofertas de trabajo encontradas para Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Bulgaria: съгласно длъжностната характеристика: Присъства при откриване на строителни площадки на новите строежи. Извършва проверки на строежите по отношение на съответствието... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • en Estonia: • magistrikraad, soovitavalt biotehnoloogia või geenitehnoloogia valdkonnas; • vähemalt 3-aastane töökogemus erialases valdkonnas; • head teadmised GMO valdkonnast ning seadusandlusest; • iseseisva töö oskus ja hea pingetaluvus; • väga hea suhtlusoskus; • tugev vastustustunne... Keskkonnaministeerium.
 • en Estonia: • töökogemus eelarve koostamises ning juhtimis-ja finantsarvestuses; • riigi finantsarvestuse ja eelarve valdkonna õigusaktide tundmine; • töökogemus avalikus sektoris; • oled analüüsivõimega ning süsteemse mõtlemisega ja oskad süsteeme mudelite abil kirjeldada; • oled... Rahandusministeerium.
 • en Estonia: • pedagoogiline kõrgharidus (soovitavalt eripedagoog); • vähemalt 3-aastane töökogemus hariduslike erivajadustega lastega; • kogemus laste, lapsevanemate ja pedagoogide nõustamisel; • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;... Tallinna Haridusamet.
 • en Estonia: • töökogemus tehnorajatiste projekteerimise ja planeerimise alal või ehitusprojektide ja planeeringute menetlemise alal; • suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada; • võime eristada olulist vähemolulisest, valmisolek enese arendamiseks , Projektide... Tallinna Kommunaalamet.
 • en Estonia: • Keskharidus koos sellele lisanduva erihariduse ja ametialane ettevalmistusega või kõrgharidus või selle omandamine (soovitavalt linnaplaneerimise-, urbanistika-, maastikuarhitektuuri- või avaliku halduse valdkonnas); • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil... Lääne-Harju Vallavalitsus.
 • en Estonia: • Sul on töökogemus eelarve koostamises, juhtimis-ja finantsarvestuses ja aruannete koostamises; • oled analüüsivõimega ning süsteemse mõtlemisega ja oskad süsteeme mudelite abil kirjeldada; • oled tulemustele orienteeritud; • oled optimistliku maailmavaatega; • oskad protsessis... Rahandusministeerium.
 • en Estonia: Erialane kõrgharidus (planeerimis või arhitektuuri alane). Võivad kandideerida ka viimase õppeaasta tudengid. Seadusandluse tundmine (planeerimisseadus, ehitusseadus); algatus-, otsustus-ja vastutusvõime; meeskonnatöö-, suhtlemis- ja planeerimisoskus; usaldusväärsus, kohusetunne ja... Pärnu Linnavalitsus.
 • en Estonia: oskus töötada iseseisvalt ja hea otsustusvõime; võime seada prioriteete; hea suuline ja kirjalik eneseväljendus; meeskonnatöö oskus; kasuks tulevad tehnikaalased teadmised ja C- kategooria juhiloa olemasolu, Päästeameti Pärnu hooldusbaasis töö koordineerimine; hooldusbaasi varustamine... Päästeamet.
 • en Eslovenia: STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGA PROJEKTOV IN IZVAJANJU PROJEKTOV, TUDI ČEZMEJNIH, PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROČIL S PODROČJA IZVAJANJA PROJEKTOV,... OBČINA LENART.
 • en Reino Unido: Internal Sales Assistant -Immediate Start -Full time, Permanent position -Salary: £19,500- £24,000 depending on experience -Hours: Mon to Fri 7:30am- 5pm + alternate Saturday (am) Internal Sales Assistant Our client is looking for enthusiastic, customer orientated and organized Internal Sales... G Force Logistics - lhr.
 • en Estonia: Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna põhimäärusest ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine projektide ettevalmistamise korraldamisel; lepingute administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine vastavalt kokkulepitud põhimõtetele; riigihanke taotluste ja tehniliste kirjelduste... Maanteeamet.
 • en Suecia: Om rollen  I takt med försäljningen ökar söker vi nu efter en duktig administratör till vår leverans- och internverkstad i Akalla.   Hedin Bil Akalla är nu en av norra Europas största fullservice anläggningar inom bilhandel med en total yta om ca 36 000 kvadratmeter.   ... Hedin Stockholm Bil AB.
 • en Estonia: Põhjalikud teadmised noorsootööst ja noortepoliitikast Eestis ning mujal Euroopa Liidus; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; inglise keele (ametialase sõnavara valdamine); väga hea analüüsi- ja sünteesivõime; tulemustele orienteeritus ja kõrge pingetaluvus; algatusvõime... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Estonia: Eeldused kandideerimisel: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt sotsiaalteaduste valdkonnas); • haridusvaldkonda, haldusmenetlust ja järelevalvet reguleerivate õigusaktide tundmine; • kasuks tuleb töökogemus haridusasutuses või hariduskorralduse valdkonnas;... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Estonia: Eeldused kandideerimisel: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt sotsiaalteaduste valdkonnas); • haridusvaldkonda, haldusmenetlust ja järelevalvet reguleerivate õigusaktide tundmine; • kasuks tuleb töökogemus haridusasutuses või hariduskorralduse valdkonnas;... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Bulgaria: Главен специалист - инвеститорски контрол-контрол по качествено,количествено стойностно и в срок изпълнение на строителната програма, и ремонтна дейност,фин.от... ОБЩИНА ПЕЩЕРА община.
 • en Alemania: Die Stadt Vreden stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein: Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter für die Abteilung Finanzen (Vollzeit, unbefristet) Ihre Aufgabenschwerpunkte - Mitwirken bei der Aufstellung des Haushaltsplans (Stadt Vreden) - Mitwirken bei der Ausführung der Haushaltspläne... Stadtverwaltung Vreden.
 • en Hungría: A(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási ügyintéző munkatársat keres gyomaendrőd (gyoma)i munkavégzésre köztisztviselői (ktv.) jogviszony keretében határozatlan időtartamra. A munkáltató által elfogadható iskolai végzettségek: . Munkarend, munkaidő... Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal.
 • en Estonia: oled sobilik kandidaati, kui Sul on vähemalt keskharidus; tunned kohalikku eluolu ja oskad kaasa rääkida arengusuundades; eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase); vene keele oskus suhtlustasemel (B 2 tase); hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetundlikkus; hea arvuti kasutamise oskus... Saue Vallavalitsus.
 • en Estonia: kõrgem haridus (soovitavalt magistrikraad majanduse, avaliku halduse, sotsioloogia või inimgeograafia erialal); inglise keele oskus B1 tasemel; oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme; algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel; proaktiivsus ning tulemustele... Raplamaa Omavalitsuste Liit.
 • en Estonia: •kõrgem haridus; •ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; •oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme; •algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel; •proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad; •oskus töötada nii iseseisvalt kui... Raplamaa Omavalitsuste Liit.
 • en Estonia: • kõrgem haridus; • ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; • oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme; • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel; • proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad; • oskus töötada nii iseseisvalt... Raplamaa Omavalitsuste Liit.
 • en Estonia: • vastavus lastekaitseseaduse nõuetele; • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe meeskonnatööks, otsustusvõime, kõrge pingetaluvus tugispetsialist osutab... Märjamaa Vallavalitsus.
 • en Noruega: Norges Fleridrettsforbund som er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund, organiserer idrettene teppecurling, boccia, petanque, og Friskis&Svettis.Forbundet er inndelt i 3 seksjoner, hvor hver seksjon driver sin idrettslige aktivitet gjennom egne seksjonstyrer. Stillingen knyttes... Norges Fleridrettsforbund.
 • en Eslovenia: REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI IZDAJANJE UPRAVNIH ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG IN PRIPRAVA GRADIV... OBČINA TURNIŠČE.
 • en Reino Unido: Are you looking to work for an established and reputable organisation within the housing sector? As one of our clients preferred suppliers we have an immediate opportunity for an experienced Resident / Tenant Liaison Officer who will be travelling across North Wales to support them on a part-time... Supertemps.
 • en Noruega: Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet... Helse Førde.
 • en Finlandia: TYÖPAIKAN ESITTELY Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijavirasto, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Tärkeä tavoitteemme on Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen.... Liikennevirasto.
 • en Estonia: • keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel); • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; • kohaliku... Rõuge Vallavalitsus.