Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6,925 ofertas de trabajo encontradas en Noruega:

Página: 65

Ver las ofertas de trabajo en Noruega agrupadas por profesión:

 

. vendedor/vendedoraEKSTRAHJELP. Vi søker EKSTRAHJELP i butikk, helger, ferier og sesong. Opptil 50% stilling, noen ganger mer. Søkere med butikk/salgserfaring foretrekkes. Lønn etter avtale. Vi søker også etter en altmulig person til montering av hytteutstyr, solcelle anlegg, div vaktmestertjenester mm. Stillingene kan ...

. peluquero/peluqueraEr du vår neste Frisør?. Ibsen Frisør holder til i andre etasje på Amfi Senteret i Moss sentrum. Vi har en stor kundekrets. Er du vå neste Frisør? Du er faglært, entusiastisk, har godt humør, er pålitelig og serviceinnstilt. Da hører vi fra deg! Ta kontakt med Unni G. Flakstad på tlf: 976 88 415 / 69 25 1...

. camarero/camareraStavanger - To ledige stillinger: Servitører / Waiters. SERVITØRER Vi søker etter servitør for vår restaurant. 80% stilling & 50% stilling ledig Vi ser etter Dyktige servitør avløsere som kan jobbe i helger / ukedager : Kveldstid Arbeidsoppgaver Kan arbeide som selvstendig servitør Servering Gjesteoppfølging Tilste at matkval...

. director del departamento de investigación y desarrollo/directora del departamento de investigación y desarrolloVeileder flyktning NAV Tysvær. 100% fast stilling som veileder for personer med innvandringsbakgrunn. Har du et brennende engasjement for inkludering av flyktninger, og har du lyst til å jobbe med mennesker i et flerkulturelt miljø? Er du løsningsorientert med evner til å se menneskers ressurser og muligheter? Da kan...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSpesialsjukepleiar/sjukepleiar. Me søker Spesialsjukepleiar eller sjukepleiar til 20% helgestilling ved Etne og Vindafjord legevakt. Stillinga er eit vikariat frå 01.06.22-15.08.23. Hovudarbeidsoppgåver Jobbe i team med lege på vakt Prioritera rett pasient til rett tid/ta anamnese og vurdera tiltak Ivareta pas...

. técnico de servicio posventa/técnica de servicio posventaServicetekniker. Veco International AS er et selskap innen trykkluft, ventilasjon, og kjøleteknikk. Veco har 5 ansatte og behøver nå å styrke opp selskapet med flere medarbeidere. Vi ønsker å utvide vår virksomhet på Fiane med følgende stilling. SERVICETEKNIKER Vår nye tekniker bør ha:   God tek...

. director de programación artística o cultural/directora de programación artística o culturalLeiar for kommunikasjon og service. Me søker Leiar for kommunikasjon og service i 100% fast stilling. Stillinga er ledig frå 16.05.22. Tiltreding snarast. Hovudarbeidsoppgåver - Ansvarleg for utadretta kommunikasjon i samarbeid med leiinga. - Overordna ansvar for kommunen sin arkivteneste og systemansvar for saks/arkivsystemet (W...

. director de empresa/directora de empresaDaglig leder. RKK Salten er i en spennende utviklingsfase og som leder skal du ta kontoret et steg videre både digitalt og inn i en ny styringsform. Kunne du tenke deg å lede vårt kontor og være en pådriver i et spennende interkommunalt samarbeid innenfor kompetanseutvikling i Salten? Vi søker ny dagli...

. director de empresa/directora de empresaDagleg leiar. Vår daglege leiar har søkt nye utfordringar, og vi søkjer difor etter DAGLEG LEIAR Vi søkjer etter ein dagleg leiar som evnar å skape gode relasjoner både internt og eksternt. Vår nye daglege leiar er ein god lagleiar som evnar å skape entusiasme og resultat både i Lerum Frakt AS og hj...

. empleado de oficina/empleada de oficinaEngasjert kontormedarbeider med gode norsk og data kunnskaper. Ansvarsområder Du vil arbeide tett med både prosjektledere og daglig leder. Basert på kompetanse og erfaring vil arbeidsoppgaver fordeles og delegeres på en fornuftig måte. Noen typiske arbeidsoppgaver du vil kunne ta del i, eller ta ansvar for, vil være: · Rekrutteringsprosesser og onb...

. auxiliar de enfermeríaHelsefagarbeider. Lerkendal bo- og aktivitetstilbud har ledig to faste 100 prosent stillinger for helsefagarbeider, med oppstart i mai. Stillingen innebærer arbeid hver tredje helg. Lerkendal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester til voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger et tilrettelagt b...

. asesor académico/asesora académicaHelgestilling. Ved Heimdal hjemmetjeneste er det ledig en fast helgestilling med stillingsprosent på 19 prosent. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver tredje helg. Heimdal hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område. Vi er inndelt i tre arbeidslag ut fra geografi, og...

Helgestillinger. Bergheim hjemmetjeneste har ledige to faste 20 prosent helgestillinger. Helgestillingen vil bestå av en fast turnus med arbeid hver andre eller hver tredje helg. Det er også viktig for oss at du er fleksibel og har mulighet til å jobbe som tilkallingsvikar. Utover helgestillingen kan det ...

. analista de negociosFagansvarleg kundesystem bedrift. Fagansvarleg kundesystem bedrift Har du lyst til å vere med på å utvikle Sparebanken Sogn og Fjordane sine sjølvbetjente banktenester for bedrifter? Vi styrker satsinga vår på området og søker etter fagansvarleg kundesystem bedrift. Som fagansvarleg kundesystem bedrift vil du få ansv...

. trabajador social/trabajadora socialMiljøterapeut. Lerkendal bo- og aktivitetstilbud har ledig to faste 100 prosent stillinger for miljøterapeuter med oppstart så snart som mulig. Lerkendal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester til voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger et tilrettelagt bo- eller aktivitetstilbud. V...

. médico generalista/médica generalistaFastlegehjemmel/0-hjemmel Tillertorget legesenter. Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette 0-hjemmel ved Tillertorget legesenter fra...

Helsefagarbeider natt. Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter har ledig en fast 100 prosent stilling for helsefagarbeider på natt i vårt flotte team på Dragvoll og Charlottenlund. Stillingen er turnusbasert med per tiden på natt med arbeid tredje hver helg. Hvis lavere nattstilling ønskes oppgis dett...

Avtalehjemmel fysioterapeut. Trondheim kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 100 prosent driftstilskudd og praksisen er lokalisert ved Midtbyen Fysioterapi, St Olavs gt. 2, 7012 Trondheim. Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313.  ...

Driftskoordinator. Ved Heimdal hjemmetjeneste er det for perioden 1. august 2022 - 30. juni 2023 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som driftskoordinator. Arbeidstid på dagtid, mandag til fredag.  Heimdal hjemmetjeneste er en av 13 enheter som yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk omr...

. Maestros de enseñanza primariaLærere. Ved Stavset skole er det fra 1. august 2022 ledig to faste 100 prosent stillinger som kontaktlærer. Er du en brennende engasjert lærer som ønsker å være med på å skape en aktiv, motiverende, lekende, kreativ og lærende skolehverdag for våre elever? Da bør du søke deg til Stavset skole!  S...

. Técnicos de la webVi søker fagarbeider i parkavdelingen. Det er ledig en 100 % stilling som fagarbeider i parkavdelingen. Stillingen tilhører teknisk drift som består av 77,5 årsverk. Teknisk drift har ansvar for de tradisjonelle viktige tekniske samfunnsoppgaver som vannforsyning, avløpsanlegg, kommunale veger, parker og grøntanlegg. Teknisk drif...

. Profesionales de enfermeríaSykepleier. Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge søker etter sykepleiere for arbeid med kronisk somatisk syke barn, per tiden i avdeling Helseteamet for barn og unge. Vi har med snarlig tiltredelse ledig tre faste stillinger i 80 prosent for sykepleiere. Arbeidstid er per tiden på natt. Alle s...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónVedlikeholder Elektro. Vil du være med å drifte våre kraftverk på Dokka? Vedlikeholder Elektro For å styrke vår vedlikeholdsavdeling i Lillehammer og Dokka søker vi nå etter engasjert, dyktig, og fleksibel medarbeider til Dokkaverkene. Vi er en positiv gjeng på 15 kompetente og løsningsorienterte medarbeid...

. contableRegnskapsfører/Autorisert regnskapsfører, Ringebu. Er du engasjert, strukturert og har erfaring innen økonomi? Da kan du bli vår nye kollega! Vi ser gjerne at du har regnskapsbakgrunn, men annen relevant erfaring kan kompensere for utdanning og nødvendig opplæring vil bli gitt. Personlige egenskaper vil bli vektlagt og arbeidsoppgaver uto...

. director de empresa/directora de empresaDaglig leder for Vesterålen Vekst AS. Daglig leder vil ha det administrative, faglige og økonomiske ansvaret for bedriften, herunder organisering, personale, utvikling og drift. Daglig leder rapporterer direkte til styret. Vi søker en person som har: · relevant høyere utdanning · god økonomiforståelse · ledererfaring og rele...

. Médicos generalesFastlege ved legekontoret i                                     Vestfossen. Fastlegehjemmel med listestørrelse 900 pasienter blir ledig for overtakelse 25.06.2022, eller så fort som mulig. Legekontoret i Vestfossen er et hyggelig, veldrevet 2-legekontor beliggende sentralt i Vestfossen og nært til jernbanestasjonen. Kontoret bruker CGM Allmenn journalsystem, har EK...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoLærarstillingar i Vik kommune. Me har ledig 2 x 100 % lærarstillingar, vikariat, i Vik kommune for skuleåret 2022/23. Utlysinga omfattar stillingar i grunnskulane og vaksenopplæringa. Eventuelt andre ledige stillingar i skulane i Vik kommune. Kvalifikasjonskrav Høgskuleutdanning som almennlærar /grunnskulelærar/faglærar. Per...

. empleado de oficina/empleada de oficinaLønnskonsulent. Me har ledig 100% fast stilling som konsulent innan lønns- og personalarbeid. Stillinga er ledig etter nærare avtale. Arbeidsoppgåver Til stillinga ligg følgjande ansvar: " Lønsarbeid som føring av fast og variabel løn, sjukelønsrefusjonar og registrering til pensjonsordningar. " Del...

. jefe de departamento/jefa de departamentoTenesteleiar kommunaltekniske tenester. Me har ledig 100 % fast stilling som tenesteleiar kommunalteknisk drift frå snarast. Arbeidsoppgåver Ansvar for planlegging og utføring av dagleg drift innan bygg, VA, kommunale vegar og parkar. Personalansvar Økonomi- og budsjettansvar Kvalifikasjonskrav Fag...

. FisioterapeutasSommervikariat fysioterapeut. Ved Søbstad helsehus, på Rehabiliteringsavdelingen, er det for perioden 20. juni 2022 - 14. august 2022 ledig ett sommervikariat i 100 prosent stilling for fysioterapeut. Søbstad helsehus har fire avdelinger som tilbyr tjenester knyttet til rehabilitering, korttidsplasser og langtidsplasser og...

Más ofertas: << · 33 · 49 · 57 · 61 · 63 · < · 65 · > · 67 · 70 · 75 · 85 · 106 · 148 · >>