Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

 • Helgestillinger - Bo og Aktivitet Nord: Tastarustå bofellesskap (7). Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Fra januar 2017 ble botilbud til mennesker... Stavanger kommune.
 • På utkikk etter helgejobb? - Bergen kommune. Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder.... Bergen kommune.
 • Rekrutteringsstillinger ved Storhaugen helsehus. Enheten Storhaugen helsehus drifter kommunens korttids døgnplasser, kommunale legetjenester, fysio- og ergoterapitjenester til voksne, miljø- og dagtilbud, samt seniorsenter. Enheten drifter tilbud i flere lokaliteter. Døgntilbudene er lokalisert i nye og moderne lokaler på Storhaugen.... Kristiansund kommune.
 • Vernepleier/sykepleier, miljøarbeider, student/pleiemedarbeider - Miljøtjenesten. Sola er en mellomstor kommune med rundt 26.000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Vi jobber kontinuerlig... Sola kommune, Miljøtjenesten.
 • Rekrutteringsstilling for sykepleierstudent, KTA (2018/154). Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.... Rana kommune Omsorgsavdelingen.
 • Vi søkere flere gode miljøarbeidere til Gartnerløkka Dagsenter - Porsgrunn kommune. Porsgrunn kommune er en god kommune å bo og jobbe i, synes vi. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling. Kommunen vår er passe stor til at akkurat du har påvirkningskraft, samtidig som du lærer mye nytt. Vi har ca. 36.000 innbyggere og er ca.... Porsgrunn kommune.
 • Vi har behov for tilkallingsvikarer - Bo- og avlastningstjenesten - Sørum kommune. Sørum kommune er en mellomstor kommune i sterk vekst. Kommunen ligger midt i hjertet av Romerike, fire mil nord for Oslo. Sørum kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. Sammen med Fet og Skedsmo er vi i gang med å bygge... Sørum kommune.
 • Tannhelsesekretær - Årstad tannklinikk. Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga... Hordaland fylkeskommune.
 • Tannhelsesekretær (vikariat). Jobbnorge ID: 152621 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi , er det ledige vikariat som tannhelsesekretærar i ulike stillingsbrøkar.   Dei som vert tilsette må rekne med å  gjere teneste ved ulike fagseksjonar/einingar etter instituttets behov. Instituttet... Universitetet i Bergen.
 • Assistent, helsefagarbeider, sykepleierstudent, sykepleier - Seksjon sengepost 2 - assistent. Sykehuset Telemark HF  (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.Sykehuset har om lag 3... Sykehuset Telemark HF.
 • Ferievikar 2018 - Sjukepleiar/ 3. års sjukepleiestudent - Ålesund / Molde / Volda sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF. Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal.  Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har omlag... Helse Møre og Romsdal HF.
 • Besøksheim 18/1439. Barneverntenesta Vil du bli besøksheim for barn og unge med ulike utfordringar? Etat for helse og velferd  i Klepp kommune ønske å kome i kontakt med inkluderande familiar som har tid og rom for å opne heimen sin for barn og ungdom 0-18 år som treng litt ekstra oppfølging. De må... Klepp Kommune.
 • Tannhelsesekretær. Koselig tannklinikk sentralt på Torshov i Oslo. Vi er tre allmenn tannleger og to sekretærer. Klinikken har eksistert i nåværende form i 40 år. Vi søker etter faglig interessert, serviceinnstilt og hyggelig tannhelsesekretær, til 80% fast stilling ved vår trivelige tannklinikk... Tannlegene i Torshovgata.
 • Helgestilling 6x13 % v/Bispegra- og Ringåsen avlastning - Barn- og unge med funksjonshemming. Vi tror på muligheter Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad... Kristiansand kommune.
 • Privat helsefirma trenger sommervikarer til vår avdeling for hjemmesykepleie og praktisk bistand. Sonar Bemanning er et bemannings- og rekrutteringsbyrå beliggende på Helsfyr i Oslo. Sonar ble opprettet i 2005 og består i dag av 14 dedikerte bemannings- og rekrutterings-spesialister med mange års erfaring i å finne riktig kandidat til jobben. Vi i Sonar har vi som mål å levere på... Prima Omsorg AS.
 • Steriltekniker/helsefagarbeider. Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. 2. mai 2018 overføres spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle... Sykehuset Østfold HF.
 • Portør/servicemedarbeidar - Service seksjon Haugesund. I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar. For å bli betre kjend... Helse Fonna.
 • Helgestilling for vernepleiarstudent. Hå kommune sitt administrasjonssenter ligg på Varhaug, ca. 40 minutt med tog frå Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggjarar, velfungerande skuledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbod og gode levekår. I tillegg til eit rikt og variert kultur- og idrettstilbod finn ein flotte tur-... Hå kommune.
 • Sykepleiestudenter til avtale på helg og ferie - Kardiologisk og medisinsk avdeling. Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no... Helse Stavanger HF.
 • Assistent - innkallingsvikar - Belset omsorgsbolig. Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap... Bærum kommune.
 • Tannhelsesekretær 100% stilling. Hyggelig, liten tannklinikk rett ved stortinget Vår dyktige tannhelseseretær går av med pensjon etter 25 år på klinikken. Vi søker en ny for å erstatte henne. Arbeidsoppgaver er å administere timeboken, betjene telefonen, mail, ivareta pasienter, ansvar for sterilisering/ rengjøring... Lille Grensen Tannklinikk.