en Español in English auf Deutsch en Français ...

142 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en instituciones' en Noruega.

Página: 4

 • : Rælingen kommune har ca 17 500 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. Enhet for tilrettelagte tjenester disponerer ca 87 årsverk... Rælingen kommune.
 • : RESSURSSENTERET FOR BARN OG UNGE Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider (hvilende nattevakt) (arkivsaksnr. 17/1673)Ledig stilling som helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider i fast 75 % stilling (hvilende nattevakt). Vi søker nye dyktige medarbeidere til vår avlastningsbolig, på Kirkevoll... RE KOMMUNE.
 • : Rundt 20 minutter sør for Oslofinner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo iAkershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100ansatte. Vi har gode bo-... Ski kommune.
 • : Porsanger kommune har ca 4 000 innbyggere og ligger midt i Finnmark. Kommunen er trespråklig med norsk, samisk og kvensk. Sentrum er Lakselv, som med sine 2 600 innbyggere er kommunens største tettsted og administrasjonssted. Les mer om kommunen på  www.porsanger.no Jobbnorge ID: 141223... Porsanger kommune.
 • : Porsanger kommune har ca 4 000 innbyggere og ligger midt i Finnmark. Kommunen er trespråklig med norsk, samisk og kvensk. Sentrum er Lakselv, som med sine 2 600 innbyggere er kommunens største tettsted og administrasjonssted. Les mer om kommunen på  www.porsanger.no Jobbnorge ID: 141218... Porsanger kommune.
 • : Rundt 20 minutter sør for Oslofinner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo iAkershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100ansatte. Vi har gode bo-... Ski kommune.
 • : Connexa Barnevern AS er et privat firma som på oppdrag for statlig og kommunalt barnevern tilbyr plass i fosterhjem og beredskapshjem til barn og ungdom. Plasseringene kan var i alt fra noen dager til flere år.   Vi har i dag ca. 60 fosterhjem og beredskapshjem som er tilknyttet vår virksomhet,... Connexa Barnevern AS.
 • : Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.Skedsmo kommunes viktigste oppgave er... Gjoleidveien A og B.
 • : Nær byen, nær naturen. Osterøy, ei av dei største innlandsøyene i Nord-Europa, eit levande lokalsamfunn med allsidig næringsliv, godt utbygd servicetilbod og vakkert landskap. Folketalet aukar og har passert 8 000 innbyggjarar. Bru-/ferjesamband til nabokommunen, Bergen.Bu- og avlastingstenesta... Osterøy kommune.
 • : Stiftelsen Holmenkollen dagsenter og boliger er en privat stiftelse der virksomheten er fordelt i tre dagsenteravdelinger, en avlastningsbolig, en barnebolig og et bofellesskap. Setravei Bofelleskap startet opp i nye lokaler i april 2016 som ny avdeling med fire leiligheter for mennesker... Holmenkollen dagsenter og boliger.
 • : Sak.17/1078 Det er ledige fleire helgestillingar frå snarast. Stillingane har for tida base i gruppe 1, avdeling Mikkjelsflaten i sone Øystese, som er ei gruppe med heimebasert omsorg. Arbeidet innber arbeidsoppgåver i omsorgsbustad med heildøgnsomsorg og i private heimar. Dette er stillingar... Kvam Kommune.
 • : Fruktkommunen Sauherad har ca. 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er godt utbygd skole- og barnehagetilbud, med videregående skole og høyskole i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområder med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et... Furumoen Bofelleskap.
 • : Fruktkommunen Sauherad har ca. 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er godt utbygd skole- og barnehagetilbud, med videregående skole og høyskole i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområder med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et... Furumoen omsorgsboliger.
 • : Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune. Skedsmo kommunes viktigste oppgave er... Skedsmo kommune.
 • : Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner - både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap... Bærum kommune.
 • : Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner - både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap... Bærum kommune.
 • : Inderøy kommune er en spennende arbeidsplass med mange muligheter. Kommunen er en stor organisasjon under stadig utvikling. Vi er rundt 600 medarbeidere i forskjellige profesjoner og roller som utfører varierte og meningsfylte oppgaver for kommunens befolkning Id.nr. 567/17.   Bistand... Inderøy kommune.
 • : Det er ledig 25 % fast stilling i botiltak psykisk helse fra 1.10.2017.Arbeidet er i turnus med vakter på natt hver 3. helg. Det er mulighet for ekstravakter i tillegg.Det er ønskelig med hjelpepleier eller helsefagarbeider, men andre med relevant utdanning og praksis kan søke. Personlig... Nes kommune.
 • : Centric Care er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov... Centric Care.
 • : Her betyr du mer! Finnmarkssykehuset har sykehus i Kirkenes og Hammerfest, og behandling innen psykisk helsevern og rus, inkludert samisk nasjonalt kompetansetjeneste (SANKS). Vi har et solid akuttmedisinsk fagmiljø. Mange av oss reiser for å behandle pasientene nær der de bor. Vi søker... Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF.
 • : Omsorg Sør er en enhet med ca. 200 ansatte som gir pleie og omsorgs tjenester til innbyggere i et geografisk område fra Grønnebakken / Langnes i nord til fylkesgrensen ved Sandtorg i sør. Enheten er inndelt i 4 avdelinger:1)Hjemmetjenesten sør 1 -ordinær hjemmetjeneste til hjemmeboende,2)Hjemmetjenesten... Harstad kommune.
 • : Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.   ... Bergen kommune.
 • : Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere... Oppegård kommune.
 • : Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere... Oppegård kommune.
 • : Enhet for helseI avdeling for funksjonshemmede er det ledig stillinger for vernepleiere og helsefagarbeidere fra 05.09.17. Stillingene er i turnus med arbeid hver 3 helg.Faste stillinger:- Vernepleier inntil 40 % stilling fra 05.09.17.- Helsefagarbeidere cirka 50 % stilling(er), primært 3... Sirdal kommune.
 • : Fruktkommunen Sauherad har ca. 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er godt utbygd skole- og barnehagetilbud, med videregående skole og høyskole i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområder med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et... Sauherad kommune.
 • : Ansatte i helse- og omsorg i Kongsberg kommune har fokus på målrettet kvalitets- og kompetanseutviklingsarbeid som skal fremme livskvalitet og egen mestring hos mottakere av helse- og omsorgstjenester. Vi har ulike nivå på tjenestetilbudet som tilpasses ut fra reelt hjelpebehov. Tjenestetilbudet... Kongsberg kommune.
 • : Ansvarsområde: Omsorg og pleie av beboere på skjermede bogrupper på langtidsavdeling A5 ved Ullerud helsebygg. Elektronisk dokumentasjon av helsehjelp inngår i arbeidsoppgavene, samt primæransvar. Det må påregnes veiledningsansvar for lærlinger, praksiskandidater og helsefagelever.... Frogn Kommune.
 • : Ansvarsområde: Omsorg og pleie av beboere på skjermede bogrupper på langtidsavdeling A5 ved Ullerud helsebygg. Arbeidstid: 80% stilling i 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg - vikariat fram til og med 31.12.17 med mulighet for forlengelse. Arbeidssted: Avdeling A5 Kvalifikasjonskrav:... Frogn kommune.
 • : Røyken kommune er en av kommunene i Norge som vokser raskest. Kommunen har 22.000 innbyggere og ca. 1500 ansatte. Røyken ligger sentralt plassert med flott kystlinje langs Oslofjorden og Drammensfjorden. Nabokommunene er Asker, Lier og Hurum. Det går tog og hurtigbåt til Oslo, og buss mot... Røyken kommune.
 • : Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.   ... Bergen kommune.
 • : Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.   ... Bergen kommune.