en Español in English auf Deutsch en Français ...

37 ofertas de trabajo de 'Oficinistas generales' en Noruega.

Página: 2

  • : Ved Gol kyrkjekontor er det totalt 9 tilsette (prest, menighetspedagog, organist, diakon, diakonmedarbeider, kyrkjetenarar, sekretær og kyrkjeverje). Fleire av stillingane er deltidsstillingar. Arbeidsoppgåver: Kontakt med publikum Post/arkivteneste Fakturahandsaming Førebu... Gol Kyrkjelege Fellesråd.
  • : Compass Group er en verdensledende leverandør av måltidsrelaterte - og andre supporttjenester med 500 000 ansatte rundt om i verden. I Norge drives virksomheten under varemerket ESS, Eurest,Eurest Services og Medirest. Kundene er representert både fra offentlig og privat sektor.Eurest Services... Compass Group Eurest Services.
  • : Bane NOR   er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.  Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging,... Bane NOR SF.
  • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
  • : Helt nord i Norge, vest i Finnmark, ligger en liten kommune med fantastiske naturopplevelser lett tilgjengelig gjennom hele året - topptur med eller uten ski, fiske i sjø og vann. Kjenn energien fra midnattssolen, eller la deg bergta av nordlyset en stille vinternatt!   Kvalsund er en kyst-... Kvalsund kommune.