Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Profesionales de relaciones públicas' en Noruega.

  • : Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 470 medarbeidere... Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.
  • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
  • : Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø. Jobbnorge ID: 142552 En av våre dyktige... Meteorologisk institutt.
  • : Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø. Jobbnorge ID: 142556 Meteorologisk... Meteorologisk institutt.
  • : Politiets utlendingsenhet (PU) er et særorgan underlagt Politidirektoratet og har i dag ca. 850 ansatte. PU registrerer og identifiserer asylsøkere. I tillegg er det enhetens oppgave å uttransportere asylsøkere som har fått avslag på søknadene og andre som ikke har lovlig opphold i Norge.... Politiets utlendingsenhet.
  • : Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens... Norges Bank.
  • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Enhet for lederstøtte bistår UiO-ledelsen i det strategiske... Universitetet i Oslo.
  • : The U.S. Embassy seeks Outreach and Speaker Program Coordinator We are looking for a self-motivated relationship builder to serve as the Embassy's Speaker and Outreach Coordinator. Each year, the U.S. Embassy welcomes a handful of U.S. experts on strategic topics, and the Speaker and Outreach... U.S. Embassy.
  • : Åpen - kompetent - modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
  • :   Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Organisasjonen har 15 fagansatte og ledes av et styre. Vi har rundt 1.000 presseoppslag i året. Vil du utgjøre en forskjell for dyrene? Har du erfaring fra journalistikk?... DYREVERNALLIANSEN.