Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Profesionales de relaciones públicas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Profesionales de relaciones públicas' en Noruega.

  • Informasjons- og Studiekonsulent. Funkis er et studieforbund med 86 medlemsorganisasjoner. Disse har til sammen over 345.000 medlemmer med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. Vi formidler statlig økonomisk støtte til deres kursvirksomhet. Funkis har også kompetanse innen nettbasert læring og universell utforming,... Studieforbundet Funkis.
  • Content manager. Mediebyrået Ekko Media AS startet opp i 2014 og har på kort tid blitt en av landets største og dyktigste aktører på digitale løsninger og markedsføring for eiendomsbransjen Vil du jobbe med flere av Norges mest kjente utbyggere og eiendomsmeglere? Er du god på kommunikasjon og... Ekko Media AS.
  • Kommunikasjonsmedarbeidar. Framtidsfylket er Sogn og Fjordane si eiga merkevare for karrieremulegheiter i fylket. Kjerneelementa i dette arbeidet er nettportalen Framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser. Selskapet jobbar på eit overordna nivå med marknadsføring av Sogn og Fjordane... Framtidsfylket AS.
  • Kommunikasjonsrådgivar. Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi eig fem helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest i tillegg til Helse Vest IKT AS. Føretaksgruppa... Helse Vest RHF.
  • Kommunikasjonsrådgiver - fast 100 % stilling. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet.  I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år. Barn,... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
  • Kommunikasjonsrådgiver med særlig kompetanse innenfor visuell kommunikasjon. Statens lånekasse for utdanning gir utdanningsstøtte for å gjøre utdanning mulig for alle. Årlig tildeler Lånekassen nær 29 milliarder kroner i stipend og lån. Vi har over én million kunder som enten er i utdanning eller betaler tilbake studielån. Lånekassen har som mål å bli oppfattet... Lånekassen.
  • Kommunikasjon med mening. Astma- Allergiforbundet er en viktig helsepolitisk, medlemsbasert interesseorganisasjon med omlag 12.000 medlemmer og 33 ansatte. Forbundet eier blant annet Geilomo barnesykehus på Geilo og behandlingssenteret Valle Marina på Gran Canaria. Vi drifter og er ansvarlige for det nasjonale pollenvarselet,... Norges Astma- og Allergiforbund.
  • PCS - Project Completion System koordinator. NES Advantage Solutions is part of the NES Global Talent group of companies. We provide Managed Solutions: Managed Service Provider for contingent workforce, Recruitment Process Outsourcing for permanent recruitment, Global Mobility programs and Consultancy services working closely in partnership... NES Advantage.
  • Informasjonsmedarbeider - turistkontor - Værøy kommune. Værøy er den nest ytterste av Lofotkommunene med ca. 750 innbyggere, plassert i havgapet mellom Røst og Moskenes. Øya er et eldorado for deg som er glad i friluftsliv til vanns og til lands, med spektakulære fjell som er forholdsvis enkle å bestige. Her har kunstnere som Theodor Kittelsen... Værøy kommune.
  • Rådgivar/seniorrådgivar - Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Sjøfartsdirektoratet er ein viktig og sentral aktør som skal ivareta og leggje til rette for utvikling av maritim verksemd.  Vi tilbyr konkurransedyktige tenester og er anerkjende for vår kompetanse i den maritime klynga.Vårt overordna mål er å være den føretrekte maritime administrasjonen.Det... Sjøfartsdirektoratet.