en Español in English auf Deutsch en Français ...

99 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

Página: 3

 • : Fylkesmannen er staten sin representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningsliner frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunal og sentral mynde, med høve til å spele inn viktige saker frå kommunesektoren til... Fylkesmannen i Hordaland.
 • : Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur... Folkehelseinstituttet.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Servicesenter for økonomi er en nyetablert seksjon i Økonomiavdelingen som skal sørge for god kommunikasjonsflyt... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 470 medarbeidere... Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.
 • : Regjeringen oppnevnte 15. september 2017 et offentlig utvalg som skal utrede regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet (IKT-sikkerhetsutvalget). Det er ledig ett engasjement som sekretær for utvalget. Engasjementet har varighet til 1. desember 2018. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.... Justis- og beredskapsdepartementet.
 • : Lofoten er et fantastisk skue - med sin storslåtte og varierte natur. Vinterstid kan du oppleve naturkreftene i en intens storm med voldsomme bølger. I neste nu er det stille, og nordlyset folder segut over nattehimmelen og skaper ren magi. Sommertid kan du vandre langs sandstrender, nyte... Vestvågøy kommune.
 • : Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet. Jobbnorge ID: 143159 Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo... Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • : FET KOMMUNE- Sammen skaper vi trivsel og utviklingFet kommune ligger sentralt på Romerike ved Glomma med ca. 11.000 innbyggere. Vi er en allsidig landkommune med god forbindelse til Lillestrøm og Oslo.OrdførerkontoretBeskrivelse av stillingVed ordførerkontoret i Fet kommune er det ledig... Fet kommune.
 • : Arbeidstilsynet – for eit godt arbeidsliv! Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakarar i Noreg skal ha eit trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at  arbeidsgjevarane følgjer arbeidsmiljølova, og vi gjev rettleiing til leiarar og tilsette om korleis dei kan bidra til eit godt... Arbeidstilsynet.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø,... Nord universitet.
 • : VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD STATSADVOKATEMBETER Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og et nasjonalt statsadvokatembete og Økokrim. Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter er et av de 10 regionale embetene i den høyere påtalemyndighet... Den høyere påtalemyndighet.
 • : Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv.Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell... Fræna kommune.
 • : Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Bergen Brannvesen er kommunens brann- og redningskorps med ca. 300 ansatte. Brannvesenet består av:... Bergen kommune.
 • : Vil du vere med å utvikle Nordfjord som ein sterk og attraktiv region? Nordfjordrådet har ledig 100% stilling som dagleg leiar frå 1.januar 2018. Nordfjordrådet er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Vågsøy, Eid, Selje, Hornindal, Stryn og Gloppen. Regionrådet skal vere ein... Nordfjordrådet.
 • : Employment Opportunities, Embassy of the Republic of Korea in Norway   1. Job Description - Research on political and economic issues, foreign policies and etc. - Analyze and report on relevant statements, briefings, and publications - Provide administrative support and other related... Embassy of the Republic of Korea.
 • : Valle kommune ligg i hjarta av Setesdal, kun 2 timars biltur frå kysten. Kommunen har 2 grender, Valle og Rysstad og har flott natur med mange moglegheiter for ulike aktivitetar, og eit rikt kultur og fritidstilbod. Kommunen har om lag 1250 innbyggjarar. Besøk gjerne heimesida vår: http://www.valle.kommune.no/Vår... NAV Valle.
 • : Nesodden kommune ligger vakkert og landlig til med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden. En attraktiv bokommune med god og rask kommunikasjon til Oslo og Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og et godt skole- og barnehagetilbud.Vi... Nesodden kommune.
 • : Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variertstudietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter.... Kongsberg kommune.
 • : Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Vi har 11 000 boliger og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med ca. en million kvadratmeter er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Oslos befolkning vokser raskt, og Boligbygg... Oslo kommune, Boligbygg Oslo KF.
 • : Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere... Oppegård kommune.
 • : Byrådsavdelingfor næring og eierskap har det overordnete ansvar for kommunens nærings- ogeierskapspolitikk, herunder utøvelse av kommunens eierfunksjon i aksjeselskaper,overordnet ansvar for kommunale foretak og etater innen eiendomsforvaltning ognæring. Avdelingen er organisert i to seksjoner... Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring.
 • : En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og felleskapets interesser. Forsvarets FIF-administrasjon (FFA) er organisert under Forsvarets fellestjenester og har som... Forsvaret.
 • : Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 110 dommere-/ dommerfullmektiger og 110 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i fine lokaler i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 8 rettsavdelinger, en strafferettsavdeling og en administrasjonsavdeling.... Oslo tingrett.
 • : Legemiddelverket skal sørge for at alle i Norge får rask tilgang til effektive og sikre legemidler. Vi jobber for at alle skal ha lik tilgang til behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Vi skal også legge til rette for forskning og innovasjon på legemiddelområdet.... Statens legemiddelverk.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Fusa - midt i blinken!  Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi har ca 3 800 innbyggjarar, god barnehagedekning og skuletilbod som omfattar vidaregåande skule. Frå naturen si side ligg alt til rette for å leva... Fusa kommune.
 • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
 • : Hurum kommune - flott beliggende mellom Drammens- og Oslofjorden og med 9.300 innbyggere - har kommuneadministrasjon i Sætre. Hurum kommune har som arbeidsplass høye forventninger til innsats til sine medarbeidere. Vi vil ha mennesker med ambisjoner - både på egne og Hurumsamfunnets vegne.... Hurum kommune.
 • : Vil du være med og forme morgendagens velferdssamfunn? Arbeid er viktig. Visjonen er et anstendig arbeidsliv tilgjengelig for alle som kan arbeide. Arbeids- og sosialdepartementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet og et omfattende regelverk som har avgjørende betydning for... Arbeids- og sosialdepartementet.
 • : Statpeds fagavdelinger dekker tjenester innen seks fagområder:døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, ervervet hjerneskade, hørsel,sammensatte lærevansker, språk/tale og syn. Statped, avdeling for sammensattelærevansker (SLV), har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne... Statped sørøst.
 • : Bygge- og eiendomstjenestenProsjektutviklerSeksjon eiendom søker en utviklingsorientert, målrettet og strukturert prosjktutvikler i fast 100 % stilling.Sentrale arbeidsoppgaver er prosjektutvikling med fokus på konsept og gjennomføringsmodell, prosessledelse og ansvar for utforming av rom-... Sør-Trøndelag Fylkeskommune.