Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

70 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

Página: 3

  • : Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 470 medarbeidere... Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.
  • : HEMNES KOMMUNE- Skaperglede - mellom smul sjø og evig snøTlf.sentralbord: 75 19 70 00Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KorgenInternett: www.hemnes.kommune.noE-postadresse: postmottak#hemnes.kommune.no.Ledige stillinger - Veiledere ved NAV100% fast - f.o.m. d.d.100% vikariat f.o.m. d.d.... NAV Hemnes.
  • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
  • : Drammen 2036 – større, smartere og sunnere Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende... Drammen kommune.
  • : Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for politikkutforminga på områder som forbrukarinteresser, personar med nedsett funksjonsevne, familie- og samliv, oppvekst- og levekår for barn og unge og likestilling. For meir informasjon, sjå www.regjeringen.no . Jobbnorge ID: 145926... Barne- og likestillingsdepartementet.
  • : Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet har det overordnede ansvaret for kommunens kultur-, idretts- og frivillighetspolitikk. På kulturfeltet innebærer dette bl.a. ansvar for bibliotek, Oslo musikk - og kulturskole, byarkiv, kunst- og kulturtilskudd, kommunens kunstsamlinger,... Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur.