Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Cuidadores de niños y auxiliares de maestros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Cuidadores de niños y auxiliares de maestros' en Estonia.

 • Lapsehoidja. Lapsehoidja kutsetunnistus. Eripedagoogika või koolieelse pedagoogika või sotsiaaltööalane haridus; töökogemus väikelastega, Lastega tegelemine ja hoolitsemine, eakohane arendamine, turvalisuse jälgimine., Väike kollektiiv, hubane ja kaasaegne töökeskkond. Teiemeie OÜ.
 • Lasteaia õpetaja/ õpetaja abi. Soovituslik lapsehoidja kutsetunnistus, eri- või eelkoolipedagoogiline haridus (võib olla ka omandamisel); vähemalt keskharidus; kasuks tuleb 16h esmaabi koolitus; hea vaimne ja füüsiline tervis; soovi ja oskust töötada meeskonnas; oskust mõista ja suunata laste arendusvajadusi; empaatiavõime;... OÜ Lapserõõm.
 • Lapsehoidja. NB! Kandideerimiseks on vajalik vähemalt keskharidus, lapsehoidja kutsetunnistus või ametlik töökogemus laste kollektiivis, kehtiv esmaabi koolituse tunnistus, tervisetõend, Otsime Kukupai lastehoidu rõõmsameelset ja toimekat lapsehoidjat täistööajaga. Põhiliste tööülesannete... Animari OÜ.
 • Õpetaja assistent. Otsime õpetaja assistente eesti õppekeelega rühmadesse. Õpetaja assisteerimine laste lasteaiapäeva korraldamisel, iseseisev õppetöö läbiviimine, laste vaba tegevuse juhtimine ja toetamine., Sõbralikku ja toetavat kollektiivi., Kandideerimiseks palun esitada CV ja motivatsioonikiri... Tallinna Lasteaed Südameke.
 • Õpetaja abi. Töökas, kohusetundlik, lastesõbralik, meeskonna tööd väärtustav, puhtust armastav ja aega planeerida oskav töötaja, Ruumide koristamine, lastele toidu serveerimine ja nõude pesemine; laste abistamine erinevate tegevuste läbiviimisel., Meeldivat kollektiivi, puhkust suvel, koolitused... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • Kasvataja. Hooliv suhtumine inimestesse; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus, loovus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas või puuetega inimestega. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridust tõendav dokument... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Õpetaja abi. Õpetaja-abi peab olema puhas, aus, kiire, rõõmsameelne, korrektse sõnavaraga, hästi lastega läbi saama, meeskonna liige. Mõistma koostöö tähtsust, Õpetaja abistamine, toidu jagamine, nõudepesu, rühmaruumide koristamine, laste riidesse aitamine, õues käimine, üritustest osalemine... Tallinna Lepistiku Lasteaed.
 • Lasteaiaõpetaja abi. Eelistame kandidaati, kes hindab ja elab kristlike väärtuste järgi; lähtub lapse arengulisest heaolust; tunneb (huvitub) waldorfpedagoogikat; meeldib laulda, mõnda pilli mängida;on liikuv, sportlik ja hea tervisega; omab lastega töös kogemusi; oskab/teeb käsitööd või on valmis seda... MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.
 • Õpetaja abi. Tahe ja oskus töötada õpilastega; soovitavalt eelnev töökogemus lastega; eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt heal kesktasemel , Õpetaja abi abistab igapäevaselt põhikooli astme õpilasi individuaalselt ja/või õppetundides koostöös õpetajaga. , Huvitavat ja mitmekülgset... Tallinna Laagna Gümnaasium.
 • Lapsehoidja/ lapsehoidja abi. Kukupai lastehoid pakub lapsehoiuteenust 1,5 kuni 3 aastastele lastele Tallinnas, Kristiine linnaosas(Välja 16). Otsime oma väikesesse ja sõbralikku kollektiiv toredat lapsehoidjat ja hoidja abi. Lastehoid töötab E-R, 08.00 - 18.00. töö on graafiku alusel, võimalik on kas täis tööaeg... Animari OÜ.
 • Lapsehoidja. Hooliv, abivalmis, emalik, meeldib lastega töö, meeldib hoolitseda laste eest. Meeldib kord ja puhtus. Lapsehoidjal peab olema kehtiv tervisetõend. Lapsehoidjal peab olema läbitud reguleerija ja toiduhügieeni koolitus, Lastega töötamine. Nende eest hoolitsemine, söötmine/sööma õpetamine,... Kaheksajalg OÜ.
 • Lapsehoidja. Hea suhtleja, uuendustele avatud, tähelepanelik, korrektne, vastutustundlik, 1-5 aastaste laste hoidmine ja arendamine, osalemine hoiu majapidamistöödes, lapsevanematega suhtlemine., Kaasaegseid töötingimusi ja toetavat kollektiivi., Kandideerimiseks palume saata vabas vormis e-kiri aadressile... MTÜ Volta Lasteaed.
 • Lasteaiaõpetaja abi. Töötamiseks nõutav tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, Rühmaruumide puhtuse tagamine, enesekontrollinõuete täitmine, päevarežiimist kinnipidamine, õppekasvatustöös abistamine, laste riietumisel ja pesemisel aitamine, laste õuetegevuste ajal abistamine,... Tallinna Lasteaed Pallipõnn.
 • Lapsehoidja/kasvataja. Oled rõõmsameelne, abivalmis, korrektne ja kohusetundlik; Sul on soov töötada väikelastega ning Sul on kehtiv tervisetõend; kasuks tuleb läbitud toiduhügieeni koolitus. Kui Sul puudub pedagoogiline haridus või vastav kvalifikatsioon, kuid Sul on kogemus ja suur soov töötada väikelastega,... Smart Step OÜ.
 • Kasvataja. Hooliv suhtumine inimestesse; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas või puuetega inimestega. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridust tõendav dokument ja kehtiva... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Õpetaja assistent. Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • Lapsehoidja. Vajalik on: 1. Tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta- väljastab perearst. 2. Esmaabi kursus 16t. Ilma lapsehoidja kutsetunnistuseta saavad kuni 2012. aastani lapsehoidjana töötada isikud, kellel on olemas: - Pedagoogiline või sotsiaalne keskeri- või kõrgharidusvõi... Eco Planet Lastehoid OÜ.
 • Lapsehoidja. Julgus ja soov lastega tegeleda, hea suhtlemisoskus, empaatiavõime, rõõmsameelsus, ausus, vastutustunne, täpsus, pingetaluvus; hea meeskonnatöö oskus, Lapsehoidja tööülesanneteks on laste eest hoolitsemine ja tegevuste läbiviimine vastavalt päevakavale, laste vastuvõtmine ja üleandmine,... Corinna OÜ.
 • Lapsehoidja. Julgus ja soov lastega tegeleda, hea suhtlemisoskus, empaatiavõime, rõõmsameelsus, ausus, vastutustunne, täpsus, pingetaluvus; hea meeskonnatöö oskus. Tööle asumiseks on vajalik teha tervisetõend ja 16-tunnine esmaabikoolitus, Lapsehoidja tööülesanneteks on laste eest hoolitsemine... Corinna OÜ.
 • Kasvataja. Väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus, tahet töötada meeskonnas ja oskust töötada dokumentidega , Laste kasvatamine, järelevalve ja majapidamistöödega tegelemine., Mitmekülgset tööd, suurepärast töökeskkonda ja töötajasõbralikku kollektiivi. Vinni Perekodu.
 • Lapsehoidja. Hooliv, abivalmis, emalik, meeldib lastega töö, meeldib hoolitseda laste eest. Meeldib kord ja puhtus. Lapsehoidjal peab olema kehtiv tervisetõend. Lapsehoidjal peab olema läbitud reguleerija ja toiduhügieeni koolitus, Lastega töötamine. Nende eest hoolitsemine, söötmine/sööma õpetamine,... Kaheksajalg OÜ.
 • Tugiisik / lapsehoidja 14-aastasele poisile. Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last. Soovituslikult võiks olla läbitud tugiisiku koolitus või muu kursus erivajadustega lastega töötamiseks, 14-aastane poiss vajab tugiisiku/lapsehoidja abi nii koolis kui... Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus.
 • Õpetaja abi. Vastutustundlik, usaldusväärne ja asjatundlik inimene, Eralasteaed võtab tööle tööka ja aktiivse õpetaja abi, kes armastab lapsi ja on nõus lapsi aitama nende igapäeva tegemistes ja lasteaia ruumide koristamises (vajadusel ka toite valmistama)., Erialast enesetäiendamise võimalust,... Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan.
 • Õpetaja abi. Positiivne ja rõõmsameelne ellusuhtumine. Hea pingetaluvus. Oskus iseseisvalt tegutseda ja mõelda. Armastada lapsi ja oskus suhelda lastevanematega, Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevustes; puhtuse tagamine rühmas; laste toitlustamine; laste õuesoleku ajal laste järelevalve õues.,... Pirita Kose Lasteaed.
 • Assistent. Positiivne ja rõõmsameelne ellusuhtumine. Hea pingetaluvus. Oskus iseseisvalt tegutseda ja mõelda. Armastada lapsi ja oskus suhelda lastevanematega, Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevustes, nende ettevalmistamisel ja läbiviimisel, laste õuesoleku ajal laste järelevalve õues.,... Pirita Kose Lasteaed.