Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Cuidadores de niños y auxiliares de maestros' en Estonia.

 • : töö toimub 3+4 lihtsustatud õppel olevate õpilaste liitklassis. Loob klassis sõbraliku ja pingevaba psühhokliima, arvestades iga õpilase individuaalsust; abistab õpetajat tunni läbiviimisel ning tunni ettevalmistamisel; tegeleb teiste õpilastega kui õpetaja viib läbi tegevusi alarühmaga;... Kiigemetsa Kool.
 • : peab oskama korrektselt Eesti keelt nii kõnes kui kirjas; võiks olla läbinud lapsehoidja koolituseLastehoid Babywatch võtab tööle graafiku alusel lapsehoidja/õpetaja. Tööülesanded: lastehoius olevate lastega päeva veetmine, nende abistamine, arendamine, hoolitsemine, õpetamine;... Babywatch OÜ.
 • : Let`s Play Perekeskus on kaasaegne laste mängukeskus Tallinna kesklinnas. Let`s Play Perekeskus korraldab oma ruumides Sügiselaagri lastele vanuses 6-10 aastat. Ootame meie meeskonda aktiivseid, loovaid ja kohusetundlikuid inimesi vanuses alates 20 a. laagrikasvataja kohale. Hea võimalus... REA OÜ.
 • : õpetajate abistamine õppevahendite valmistamisel, õpilasrühma saatmisel, abivajavate õpilaste abistamine õppetundides, vahetundides ja pikapäevarühmasmeeldivat, abivalmis ja sõbralikku kollektiiviNB! Sotsiaalsel töökohale kandideerija peab olema Töötukassas töötuna arvel vähemalt... Merivälja Kool.
 • : lasteaed Kelluke ootab enda kollektiivi eesti õppekeelega rühma õpetaja abi; tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, söömisel, jalutuskäikudel, õues olekul jm. tegevuste juures; igapäevaste puhastustööde läbiviimine... Lasteaed Kelluke.
 • : säravaid silmi, positiivset minapilti, olla paindlik. Soovi muutuda ja õppida üheskoos lastega. Head suhtlemisoskust ja iseseisvust. Hea oleks kui omandamas või juba omandanud kõrghariduse sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas ning oleks varasem töökogemus laste ja/või noortega.... Mittetulundusühing Maria ja lapsed.
 • : rõõmsameelsus, avatus ning positiivne ellusuhtumine; puhtuse ja korraarmastus; hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus; soov lastega tegutseda õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöös. puhtuse ja korra tagamine rühmaruumides (koristamine, voodite tegemine jm); laste toitlustamise korraldamine... Merivälja Lasteaed.
 • : meile tööle tulla sooviv isik peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 123 ja Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele. Kasuks tulevad head teadmised pedagoogikast või sotsiaaltööst. Ootame kandidaadilt valmisolekut pühenduda pikaajaliselt, väga head meeskonnatööoskust ja pingetaluvust,... Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus.
 • : eeldame, et kandidaadil on olemas pedagoogiline haridus ja varasem töökogemus. Samuti kogemus või huvi siduda end waldorfpedagoogikaga ning valmisolek sel alal täiendada ja panustada kollegiaalsesse töösse. laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine, turvalisuse tagamineMotivatsioonikiri:... Rosma Haridusselts.
 • : hea suhtlemisoskus, kannatlikkusõpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuses (õpilaste saatmine, õppevahendite korrastamine ja seadmine, vajadusel korrapidamine, õpilase abistamine õpetaja juhendamisel) huvitavat tööd, head töökeskkonda ja väga head kollektiivi Lasnamäe Põhikool.
 • : Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias vastavalt lasteaia õppekavale laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • : kogemus ja teadmised töös puuetega lastega; oled oma loomult pühendunud; hea suhtlemisoskusega; iseseisev; läbitud esmaabi koolitus Lapsehoidja ülesandeks on tagada hoiukodu teenusel olevatele puudega lastele nende eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine, toitlustamine, arendamine,... Tallinna Lastekodu.
 • : me hindame kohusetunnet, koostööd, hoolivust ja seda ootame ka uuelt kolleegilt; tervisetõendigapäevaselt aktiivne osalemine rühmatöös, sealhulgas osalemine õppetegevustes, rühmaruumi üldkoristus, laste toitlustaminemeeldivas töökeskkonnas vaheldusrikast tööd, kaaslasteks meeldivat... Tallinna Päikesejänku Lasteaed.
 • : Taime Lasteaed (4 rühma) võtab septembris 2017 (niipea kui võimalik) tööle õpetaja abi koormusega 1,0 ametikohta. Tegemist on eesti õppekeelega rühmaga. Avaldus palume saata aadressil: taime#la.tln.edu.ee Küsimused võib esitada telefonil 55649313. Taime Lasteaed.
 • : tervisetõendi olemasolu; kohusetundlik, töökas ja lapsesõbralikõpetaja abi tööks on õpetaja abistamine õppe-ja kasvatustöö läbiviimisel, rühmaruumide koristamine, toidu serveerimine ja sööginõude korras hoidmine, voodipesude vahetamine, vajadusel laste abistamine riietumisel... Tallinna Lindakivi Lasteaed.
 • : isikuomadused: puhtusearmastus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus, taktitunne, sõbralikkuskoostöös rühma õpetajatega laste kasvamiseks ja arenemiseks soodsate tingimuste loomine; puhtuse ja korra tagamine ruumides ning laste toitlustamine sõbralikku kollektiivi ja puhkust... Tallinna Läänemere Lasteaed.
 • : meile tööle tulla sooviv isik peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 123 ja Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele. Kasuks tulevad head teadmised pedagoogikast või sotsiaaltööst. Ootame kandidaadilt valmisolekut pühenduda pikaajaliselt, väga head meeskonnatööoskust ja pingetaluvust,... Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus.
 • : edukal kandidaadil on: tahe töötada lastega, omab elementaarseid teadmisi ja oskusi korrast ja puhkusest, väga hea meeskonnatööoskus, avatus uuendustele Võtame tööle 1,0 koormusega õpetaja abi eesti õppekeelega rühma. Tööpäev 08:30-16:30. Avalduse ja CV palume saata aadressil:... Tallinna Muinasjutu Lasteaed.
 • : lasteaed Kelluke ootab enda kollektiivi vene õppekeelega rühma õpetaja abi; tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, söömisel, jalutuskäikudel, õues olekul jm. tegevuste juures; igapäevaste puhastustööde läbiviimine... Lasteaed Kelluke.
 • : kasvataja kvalifikatsiooni nõuetele vastavus sotsiaalhoolekande seaduse § 123 järgi, väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus, tahet töötada meeskonnas ja oskust töötada dokumentidega. laste kasvatamine, järelevalve ja majapidamistöödega tegelemine. Töö graafiku alusel kella 8.00-21.30mitmekülgset... Vinni Perekodu.
 • : ametikohal töötavale isikule esitavad nõuded: vähemalt keskharidus; hea suhtlemisoskus; eesti keele valdamine algtasemel; nimetatud ametikohal töötaja või selle ametikohale kandideeriv isik peab olema alati korrektselt riietatudõpetaja abistamine laste eest hoolitsemiselmeeldiv kollektiiv Tallinna Lasteaed Delfiin.
 • : lasteaed Kelluke ootab enda kollektiivi eesti õppekeelega rühma õpetaja abi; tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, söömisel, jalutuskäikudel, õues olekul jm. tegevuste juures; igapäevaste puhastustööde läbiviimine... Lasteaed Kelluke.
 • : ootame oma kollektiivi sooja südamega ja kohusetundlikku inimest, kellel on soov töötada väikelastegaõpetaja abistamine tegevustes lastega, ruumide igapäevane koristamine, toidu jagamine ja nõude pesemineväikest lasterühma, omanäolist töökeskkonda ajaloolises mõisahoones MITTETULUNDUSÜHING Hellenurme Mõis.
 • : Pedagoogiline koolitus, eelnev töökogemus või lapsehoidja kutse.Õpetaja assistendi töö eesmärgiks on luua lastele soodne õpi- ja kasvukeskkond ning toetada õpetajaid nende tegevustes.Põnevat tööd ja asjalikke kolleege.Kaks töökohta koormusega 0,5 ja 0,7 Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool.