Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

37 ofertas de trabajo de 'Cuidadores de niños y auxiliares de maestros' en Estonia.

 • : Tuulte Roosi lasteaed pakub tööd kohusetundlikule, sõbralikule ja rõõmsameelsele õpetajaabile.Õpetajaabi on lasteaiaõpetaja ideede toetaja, vajadusel laste abistaja ja suunaja. Põhiülesandeks on rühmaruumide korrashoidmine (tolmu võtmine, põrandate niiske koristus), voodipesu vahetus... Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed.
 • : positiivse ellusuhtumisega; hea pingetaluvusega; erisustega arvestav; hea suhtlemis-ja koostööoskusegaõpetaja abistamine õppetegevuste ja ürituste läbiviimisel; laste arengu toetamine ja abistamine igapäevategevustes; rühmaruumide korrashoid ja laste toitlustamineinfo lasteaia kohta:... SVERRESSON OÜ.
 • : kasuks tuleb pedagoogiline või sotsiaaltöö alane haridus; kogemus ja teadmised töös laste ja noortega; autojuhtimisoskus ootame oma meeskonda perevanemaid! Kui Sul on võimalik kodust eemal viibida vähemalt 6 ööpäeva järjest ning Sulle meeldib paindlik tööaeg, oled loomult pühendunud,... Tallinna Lastekodu.
 • : oled rõõmsameelne, abivalmis, korrektne ja kohusetundlik; Sul on soov töötada väikelastega ning Sul on kehtiv tervisetõend; kasuks tuleb läbitud toiduhügieeni koolitus. Kui Sul puudub pedagoogiline haridus või vastav kvalifikatsioon, kuid Sul on kogemus töötamisega väikelastega... Smart Step OÜ.
 • : hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, meeskonnatöö tahe ja nõutud dokumentide täitmine.laste järelevalve ja majapidamistöödega tegelemine. Töö graafiku alusel kell 21.30-08.00 (öötöö).mitmekülgset tööd, suurepärast töökeskkonda ja töötajasõbralikku kollektiivi.kandideerimiseks... Vinni Perekodu.
 • : tervisetõendrühmaruumide koristamine, toidu serveerimine, nõudepesu nõudepesumasinas, lastega tegelemine ja õpetajate abistamine õppetegevuste läbiviimisel, õuesoleku ajal ja õppekäikudelsõbralikku meeskonda, meeldivat töökeskkonda ja toredaid 4.a. lapsi Tallinna Lasteaed Mudila.
 • : Hoida puhtust ja korda temale määratud ruumides. Abistada õpetajat õppe-kasvatustöös, tundide läbiviimisel, jalutuskäikudel, hügieeniharjumuste kujundamisel, riietumisel jt. tegevustes. sõbralikku kollektiivi ja puhkust suvelPakume tööd lasehoolduspuhkusel viibiva õpetaja abi asemel. Lasteaed Ojake.
 • : töötamiseks nõutav tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtesRühmaruumide puhtuse tagamine, enesekontrollinõuete täitmine, päevarežiimist kinnipidamine, õppekasvatustöös abistamine, laste riietumisel ja pesemisel aitamine, laste õuetegevuste ajal abistamine,... Tallinna Lasteaed Pallipõnn.
 • : nõutav tervisetõendi olemasolu; kasuks tuleb eesti keele oskus kõrgtasemel, lapsesõbralikkus, koostöövalmidusõpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel, lastega ja õpetajatega koos õues viibimine, rühmaruumide korrasoleku ja puhtuse tagamine, rühma laste toitlustamine, toidunõude... Tallinna Kullatera Lasteaed.
 • : osaleb meeskonnatöös koos õpetajaga; järgib õpetaja soovitusi ja tagab laste süsteemse, järjepideva ja eesmärgistatud arendamise; loob lapsest lähtuva mängulise ning turvalise kasvukeskkonna; suunab, abistab ja õpetab lapsi läbi mängu; osutab abi õppe-ja kasvatustegevustes; abistab... Tartu Lasteaed Hellik.
 • : ootame kandideerima rõõmsaid, avatud, korrektseid, tugeva vastutustundega ja hea pingetaluvusega kasvatajaid kasvataja ülesandeks on laste vaba aja sisustamine (mängud, laulmine, jalutamine jne.), laste hügieeni eest hoolitsemine, koos lastega söögi valmistamine, poes käimine, vajadusel... mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus.
 • : võib olla kõrgharidus sotsiaal või eelkooli pedagoogika erialalTöö alla 3 a. lastega mini-rühmas (kuni 10 last ja kaks lapsehoidjat). Lastehoiuteenuse pakkumine kasutades Maria Montessori metoodikat. Töö Montessori lastekeskuses E-R 16.00-20.00. Ruumi ettevalmistamine/koristamine.Palk... OÜ RIVA KESKUS.
 • : kandidaadilt ootame: head suhtlemisoskust; lapsesõbralikkust ja rõõmsameelsust; ausust ja soovi tegutseda meeskonnas; kandidaat ei tohi olla kriminaalkorras karistatud Põhilised tööülesanded: • laste tervise hoidmine ja tugevdamine koostöös laste ja nende vanematega; • laste abistamine... Tallinna Lasteaed Mooniõied.
 • : suhtleb lastega empaatiliselt ja sõbralikult; teab ja oskab jagada lapse vanusele ettenähtud toidukoguseid; on oma käitumisega lastele eeskujuks; koostöös õpetajaga suunab ja organiseerib laste mängu nii rühmaruumis kui õuealal Tagab rühmaruumide ja inventari puhtuse, toetab lastele... Tallinna Lasteaed Vikerkaar.
 • : • julgus ja soov lastega tegeleda; • hea suhtlemisoskus; • rõõmsameelsus; • ausus; • vastutustundlikkus; • korrektsus • laste eest hoolitsemine ja turvalisuse tagamine; • tegevuste läbiviimine; • lastega õues olemine; • vanematega suhtlemine; • hommikusöögi tegemine,... Mittetulundusühing Väike Päike Lastehoid.
 • : TervisetõendRühmaruumi, garderoobi, tualettruumi koristamine. Lastele toidu serveerimine, toidunõude pesemine nõudepesumasinas. Laste abistamine riietumisel, käte pesemisel jne. Õpetaja abistamine tegevuste ajal. Koos õpetaja ja lastega jalutamas käimine. Lastega mängimineOleme uus,... Tallinna Veerise Lasteaed.
 • : •pedagoogiline/sotsiaaltööalane kõrgharidus või läbitud kursused; •positiivsus, koostöövalmidus ja tasakaalukus; •varasem töökogemus lastega •kasvatustöö õpilaskodus, õpilaste järelvalve ning turvalisuse tagamine, toetamine õppimisel, sotsiaalsete oskuste arendamisel... Anna Haava nimeline Pala Kool.
 • : Tagab kõigi kinnitatud ruumide puhtuse ja õigeaegse koristamise vastavalt päevakavale. Täidab koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava nõudeid. Abistab lasteaia õpetajat laste riietamisel ja lahtiriietamisel ning pesemisel. Abistab õpetajat tegevuste läbiviimisel,... Tallinna Kristiine Lasteaed.
 • : hea suhtlemisoskus; töökogemus klienditeeninduses on nõutudKui Sa armastad väga lapsi ja oskad nendega tegeleda: mängida, voolida, joonistada, jne. Kui Sa oled vastutustundlik ja hea suhtleja; elurõõmus ja liikuv, tahad kinkida lastele rõõmu, siis on see töö just Sulle! Töögraafik... Komplaid OÜ.
 • : meile tööle tulla sooviv isik peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 123 ja Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele. Kasuks tulevad head teadmised pedagoogikast või sotsiaaltööst. Ootame kandidaadilt valmisolekut pühenduda pikaajaliselt, väga head meeskonnatööoskust ja pingetaluvust,... Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus.
 • : oled rõõmsameelne, abivalmis, korrektne ja kohusetundlik; Sul on soov töötada väikelastega ning Sul on kehtiv tervisetõend; kasuks tuleb läbitud toiduhügieeni koolitus. Kui Sul puudub pedagoogiline haridus või vastav kvalifikatsioon, kuid Sul on kogemus töötamisega väikelastega... Smart Step OÜ.
 • : Otsime 6-7a laste rühma rõõmsameelset ja sõbralikku inimest, kelle tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevustes, lastele toidu serveerimine ning rühma- ja üldruumides puhtuse ja korra tagamine. Tööle asumine alates 7. detsember 2017. Sõbralikku, toetavat ja... Tallinna Virmalise Lasteaed.
 • : tahe ja oskus töötada õpilastega; soovitavalt eelnev töökogemus lastega; eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt kesktasemel Abiõpetaja abistab igapäevaselt põhikooli astme õpilasi individuaalselt ja/või õppetundides koostöös õpetajaga. huvitavat ja mitmekülgset tööd,... Tallinna Laagna Gümnaasium.
 • : kasuks tuleb pedagoogiline või sotsiaaltöö alane haridus; kogemus ja teadmised töös laste ja noortega; autojuhtimisoskus; Sulle meeldib paindlik tööaeg, oled loomult pühendunud, koostöövalmis ning oskad ennast kehtestada jõupositsiooni kasutamata, siis tule meie meile tööle asendusperevanem... Tallinna Lastekodu.
 • : nõutav tervisetõendi olemasolu, soovitavalt läbitud toiduhügieeni koolitus; kasuks tuleb eesti keele oskus kõrgtasemel, lapsesõbralikkus, koostöövalmidusTööülesanneteks õpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel, lastega ja õpetajatega koos õues viibimine, rühmaruumide... Tallinna Kullatera Lasteaed.
 • : kasuks tuleb sotsiaaltöö- või pedagoogikaalane haridus, või omandatud kasvataja kutsetunnistus soovitatav toidutegemise kogemus; eesti keele oskus emakeelena või kõrgtasemel. pere-tüüpi lastekodus laste kasvatamise-, arendamise-, nende eest hoolitsemisega, k.a. sellega seotud kodutööd.... Mittetulundusühing AVATUD VÄRAV.
 • : töö toimub 3+4 lihtsustatud õppel olevate õpilaste liitklassis. Loob klassis sõbraliku ja pingevaba psühhokliima, arvestades iga õpilase individuaalsust; abistab õpetajat tunni läbiviimisel ning tunni ettevalmistamisel; tegeleb teiste õpilastega kui õpetaja viib läbi tegevusi alarühmaga;... Kiigemetsa Kool.
 • : peab oskama korrektselt Eesti keelt nii kõnes kui kirjas; võiks olla läbinud lapsehoidja koolituseLastehoid Babywatch võtab tööle graafiku alusel lapsehoidja/õpetaja. Tööülesanded: lastehoius olevate lastega päeva veetmine, nende abistamine, arendamine, hoolitsemine, õpetamine;... Babywatch OÜ.
 • : õpetajate abistamine õppevahendite valmistamisel, õpilasrühma saatmisel, abivajavate õpilaste abistamine õppetundides, vahetundides ja pikapäevarühmasmeeldivat, abivalmis ja sõbralikku kollektiiviNB! Sotsiaalsel töökohale kandideerija peab olema Töötukassas töötuna arvel vähemalt... Merivälja Kool.
 • : Let`s Play Perekeskus on kaasaegne laste mängukeskus Tallinna kesklinnas. Let`s Play Perekeskus korraldab oma ruumides Sügiselaagri lastele vanuses 6-10 aastat. Ootame meie meeskonda aktiivseid, loovaid ja kohusetundlikuid inimesi vanuses alates 20 a. laagrikasvataja kohale. Hea võimalus... REA OÜ.
 • : lasteaed Kelluke ootab enda kollektiivi eesti õppekeelega rühma õpetaja abi; tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, söömisel, jalutuskäikudel, õues olekul jm. tegevuste juures; igapäevaste puhastustööde läbiviimine... Lasteaed Kelluke.
 • : säravaid silmi, positiivset minapilti, olla paindlik. Soovi muutuda ja õppida üheskoos lastega. Head suhtlemisoskust ja iseseisvust. Hea oleks kui omandamas või juba omandanud kõrghariduse sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas ning oleks varasem töökogemus laste ja/või noortega.... Mittetulundusühing Maria ja lapsed.