en Español in English auf Deutsch en Français ...

39 ofertas de trabajo de 'Cuidadores de niños y auxiliares de maestros' en Estonia.

Página: 2

  • : lasteaed Kelluke ootab enda kollektiivi eesti õppekeelega rühma õpetaja abi; tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, söömisel, jalutuskäikudel, õues olekul jm. tegevuste juures; igapäevaste puhastustööde läbiviimine... Lasteaed Kelluke.
  • : säravaid silmi, positiivset minapilti, olla paindlik. Soovi muutuda ja õppida üheskoos lastega. Head suhtlemisoskust ja iseseisvust. Hea oleks kui omandamas või juba omandanud kõrghariduse sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas ning oleks varasem töökogemus laste ja/või noortega.... Mittetulundusühing Maria ja lapsed.
  • : meile tööle tulla sooviv isik peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 123 ja Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele. Kasuks tulevad head teadmised pedagoogikast või sotsiaaltööst. Ootame kandidaadilt valmisolekut pühenduda pikaajaliselt, väga head meeskonnatööoskust ja pingetaluvust,... Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus.
  • : rõõmsameelsus, avatus ning positiivne ellusuhtumine; puhtuse ja korraarmastus; hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus; soov lastega tegutseda õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöös. puhtuse ja korra tagamine rühmaruumides (koristamine, voodite tegemine jm); laste toitlustamise korraldamine... Merivälja Lasteaed.
  • : eeldame, et kandidaadil on olemas pedagoogiline haridus ja varasem töökogemus. Samuti kogemus või huvi siduda end waldorfpedagoogikaga ning valmisolek sel alal täiendada ja panustada kollegiaalsesse töösse. laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine, turvalisuse tagamineMotivatsioonikiri:... Rosma Haridusselts.
  • : hea suhtlemisoskus, kannatlikkusõpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuses (õpilaste saatmine, õppevahendite korrastamine ja seadmine, vajadusel korrapidamine, õpilase abistamine õpetaja juhendamisel) huvitavat tööd, head töökeskkonda ja väga head kollektiivi Lasnamäe Põhikool.
  • : Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias vastavalt lasteaia õppekavale laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös... Tallinna Lasteaed Karikakar.