Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Agentes de empleo y contratistas de mano de obra' en Estonia.

  • : Oled oma töös kiire, talud hästi rutiini ning Sa oskad edukalt lahendada keerulisi olukordi. Eriti rõõmustame kui omad nõustamise kogemust sotsiaal-, hariduse või karjäärivaldkonnas, Nõustada tööd otsivaid inimesi, motiveerida ja juhendada neid tööotsingutel ning vahendada tööpakkumisi.... Eesti Töötukassa.
  • : Oled oma töös kiire, talud hästi rutiini ning Sa oskad edukalt lahendada keerulisi olukordi. Eriti rõõmustame kui omad nõustamise kogemust sotsiaal-, hariduse või karjäärivaldkonnas ning Sul on B-kat. juhiload, Nõustada tööd otsivaid inimesi, motiveerida ja juhendada neid tööotsingutel... Eesti Töötukassa.
  • : Kandidaadilt ootame täpsust, tähtaegadest kinnipidamist, operatiivset mõtlemisvõimet, tulemusele orienteeritust, professionaalset keelekasutust, positiivsust, Personali värbamine ja sellega seotud statistiliste aruannete koostamine, personalialaste dokumentide vormistamine ja kannete haldamine,... ODIL Eesti OÜ.
  • : - Personalialaste korralduste ja käskkirjade ettevalmistamine, vormistamine ja asjaosalistele avalikustamine; - peab töötajate andmebaasi, koostab statistilisi aruandeid; dokumentide täitmine ja hoidmine; - dokumentide säilitamine vastavalt ettenähtud asjaajamiskorrale; - allasutuste... STUWE Service OÜ.
  • : • keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel); • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; • perekonnaseisuametniku tunnistus; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude... Rõuge Vallavalitsus.