Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

64 ofertas de trabajo de 'Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio' en Estonia.

 • Pindmontaaži tehnik. Tööülesanded: Pindmontaaži liini hooldustööde teostamine. SMA pooltoodete parandustööd tehniline abi pindmontaaži tootmisliinil. Ladumis- ja AOI programmide tegemine ning liini seadistamine. Omalt poolt pakume: - konkurentsivõimelist töötasu. - kaasaegset ja arenevat töökeskkonda....
 • Ehitusjärelvalve vanemspetsialist. Tööülesanded: • Korraliste ehitustööde järelevalve teostamine (hooned, teed, parklad, pargid, mänguväljakud, prügimajad, jne) lähtuvalt Tallinna linna ehitusmäärusest ja ehitusseadusest. Kontrolli teostamine lähtuvalt projektdokumentatsioonist, detailplaneeringust ja projekteerimistingimustest....
 • Rehvide monteerija. Lagedil Tööülesanded: Veoautorehvide monteerimine rehvikeskuses (sisetöö). Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist motiveerivat palka ja püsivat töökohta uues valmivas teeninduskeskuses; väljaõpe kohapeal. Muud nõuded: Isikliku auto olemasolu tööle sõiduks, kuna meie...
 • Mehhatroonik. Tööülesanded: Tootmisseadmete igapäevane hooldus; riistvara ja tarkvara hooldus, rikkeotsing ja rikete kõrvaldamine; tehnoloogiliste seadmete montaaž ja demontaaž; töötajate nõustamine seadmete tööga seotus küsimustes. Omalt poolt pakume: Mitmekülgset tööd arenevas ja kaasaegses...
 • Vahetuse meister. tootmisosakonna koosseisus Tööülesanded: Vahetuse meister organiseerib vahetuse igapäevatööd ning tagab oma meeskonnas tulemuste saavutamiseks vajalikud töötingimused ja –õhkkonna. Teeb tihedat koostööd teiste tootmisüksuste ning osakondadega. Lahendab tekkivad tootmistõrked...
 • Linnamajanduse peaspetsialist. Tööülesanded: Linnamajanduse peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on: • teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine; • linna tänavavõrgu teede planeerimine ja projekteerimine lähtuvalt linna arengukavast; • teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade...
 • Tehnik. Tööülesanded: * Tootmisseadmete hooldus- ja remonditööd * Rikete likvideerimine ja ennetamine * Uute seadmete paigaldus ja häälestamine. Omalt poolt pakume: * Võimalust oma valdkonda järjepidevalt arendada * Konkurentsivõimelist töötasu * Kaasaegseid töötingimusi sõbralikus...
 • Tööstusseadmete tehnik-mehaanik. Tööülesanded: Ettevõttes kasutatavate masinate hooldamine ning remont. Omalt poolt pakume: Täielikku väljaõpet töökohal; meeldivat töökeskkonda; stabiilset tööd. Muud nõuded: Tööülesannete edukaks täitmiseks on vaja head tehnilist taiplikust ja kohusetundlikust. Kasuks...
 • autoelektrik-mehaanik. matkasuvilate hooldus, remont ja lisavarustuse paigaldamine Tööülesanded: Seoses töömahu kasvuga otsime oma kollektiivi kohusetundlikku ja töökat inimest töökotta. Igapäevaseks tööülesandeks on matkasuvilate hooldus, remont ja lisavarustuse paigaldamine. Paigaldame aknaid,...
 • Farmijuhataja. Tööülesanded: Kordineerida arenevas 1200 pealises veisefarmis tööd. Soovitav loomakasvatuse haridusega, energiline, hea organiseerimis- ja koostööoskusega. Sulle meeldib leida lahendusi ka pingelistele olukordadele. Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu, elurõõmsaid...
 • Tehnik. mehhatroonik Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on tootmistehnika ja –liinide installatsioon, seadistamine, hooldamine ja igapäevane töökorras hoidmine. Omalt poolt pakume: • Sooja, puhast ja valget töökeskkonda 2016.aastal valminud tootmishoones • Võimalust kasutada...
 • Projekteerija. Hüdrotehnikainsener Tööülesanded: Projekteerimisosakonna tegevusaladeks on kuivenduse projekteerimine (sh välitööd ja projektide kooskõlastamine); vesiehitiste (kraavid, tiigid, järved, veehoidlad, paisud) projekteerimine; väikesadamate projekteerimine; vertikaalplaneeringud (parklad,...
 • Ehituse objektijuht, töödejuhataja. Tööülesanded: Objektijuhi põhilisteks tööülesanneteks on eelkõige: • ehitustööde korraldamine ja juhtimine ehitusobjektil • tööde teostamine vastavalt etteantud tähtaegadele ja graafikule • tööde õige tehnoloogia ja nõuetekohase kvaliteedi tagamine • materjalide ja...
 • Ehituse objektijuht, töödejuhataja. Tööülesanded: Objektijuhi põhilisteks tööülesanneteks on eelkõige: • ehitustööde korraldamine ja juhtimine ehitusobjektil; • tööde teostamine vastavalt etteantud tähtaegadele ja graafikule; • tööde õige tehnoloogia ja nõuetekohase kvaliteedi tagamine; • materjalide...
 • Tehnik-hooldusspetsialist. Tööülesanded: Erinevad hooldus-ja remonditööd; elektri- ja nõrkvoolusüsteemide kontroll ning vajadusel remont, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide kontroll ning vajadusel pisiremont. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd, toetavat meeskonda ja pikaaegset töösuhet,...
 • Peamehaaniku asetäitja. Tööülesanded: Seadmete remondi- ja hooldustabeli väljatöötamine; seadmete, sildkraanade hooldus- ja remondiplaani täitmise tagamine; tulemuste fikseerimine vastavas registris; seadmete hoolduseeskirjade väljatöötamine. Omalt poolt pakume: Püsivad tööd. Muud nõuded: Konstrueerimisalased...
 • Balloonide gaasiga täitja. Tööülesanded: Balloonide täitmine vedelgaasiga, ladustamine, pesemine. Omalt poolt pakume: Stabiilsed tööd. Muud nõuded: Füüsiline vastupidavus, töö välitingimustes Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Autotehnik. Tööülesanded: autode ja busside hooldus ja remont Omalt poolt pakume: korralikku töötasu hea töö eest; arenguvõimalusi; head seltskonda; huvitavat ja vastutusrikast tööd; kaasaegset töökeskkonda; stabiilset tööd Muud nõuded: Töö eripära arvestavate teadmiste ja oskuste...
 • Tööstusseadmete tehnik-mehaanik. Tööülesanded: Ettevõttes kasutatavate masinate hooldamine ning remont. Omalt poolt pakume: Täielikku väljaõpet töökohal; meeldivat töökeskkonda; stabiilset tööd. Muud nõuded: Tööülesannete edukaks täitmiseks on vaja head tehnilist taiplikust ja kohusetundlikust. Kasuks...
 • Automehaanik. Tööülesanded: Sõidukite diagnosteerimine; remonditööde teostamine; vajadusel korrosioonitõrje teostus. Omalt poolt pakume: Stabiilset, vaheldusrikast ja huvitavat tööd arenevas ettevõttes; sõbralikku kollektiivi. Muud nõuded: Erialased teadmised; eelnev töökogemus autoremondilukksepana/mehaanikuna;...
 • Ehitusjärelevalve vaneminspektor. Tööülesanded: Valla territooriumil ehitusjärelevalve teostamine: ehitusjärelevalvealaste ettekirjutuste ja väärtegude menetlemine; isikute nõustamine ehitusjärelevalvealastes küsimustes. Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist palka; ametialase täiendkoolituse võimalust; toetavat...
 • Eelarvestaja. Tööülesanded: Pakkumismaterjalide komplekteerimine; mahtude arvutamine; arvuti kasutamine (AutoCad, MS Office); töödele hinna arvutamine vastavalt materjali maksumusele ja tööde ajakulu; meeskonna abistamine erinevates jooksvates küsimustes; suhtlus, infovahetus tarnijatega ja tellijatega....
 • Meister. turbiinide osakond Tööülesanded: Tagada osakonna töö toimimine kindlaks määratud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate alusel. Kindlustada tööviljakuse tõus ja töörütm, vähendada tööjõu ja tootmiskulusid. Oma tegevuse raames jälgida ja säilitada ohutuid töötingimusi...
 • Ehitusspetsialist. Tööülesanded: Tootmishoonete üldehitus. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda; korralikke töövahendeid; tööd kiiresti arenevas, stabiilses ja toetavas ettevõttes; eneseteostuse võimalust; motiveerivat ja konkurentsivõimelist töötasu. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Joonestaja. Geodeetilised joonised Tööülesanded: Tööülesanneteks on välitöös saadud andmete vormistamine teostusjoonisteks (trassid, teed, hooned), maa-ala plaanideks, mahuarvutuste tegemine. Omalt poolt pakume: Võimalust areneda koos ettevõttega. Tööd on võimalik korraldada kaugtööna....
 • Objektijuht. Katuste ehitus Tööülesanded: Katuseobjektide juhtimine; suhtlemine tellijatega; töökvaliteedi kontrollimine ja tähtaegadest kinni pidamine; materjalide tellimine. Omalt poolt pakume: Kindlat sissetulekut; aastaringset tööd; konkurentsivõimelist palka; tööautot. Muud nõuded:...
 • Vahetusevanem. Tööülesanded: Vahetusevanema igapäevatööks on puidutöötlemise pinkide (nelikanthöövel, sõrmjätkuliin jms.) seadistamine, terade ettevalmistamine vastavalt tootmisplaanile; tootmisplaani järgimine, toodangu kvaliteedi jälgimine ja tagamine; vajadusel operaatori asendamine. Omalt...
 • Objektijuht-meister. Tööülesanded: Teehooldetööde ja väiksematel tee-ehitusobjektidel tööde korraldamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset aastaringset vaheldusrikast tööd; mitmekülgseid õppimis- ja arenguvõimalusi; tegusat ja kokkuhoidvat meeskonda, kus Sul on oluline roll; ettevõtte poolt toetatud...
 • Ehituse objektijuht, töödejuhataja. Tööülesanded: Ehitusobjekti tööde juhtimine, ehitustööliste koordineerimine, ehituse käigu nõuetekohane dokumenteerimine, töökvaliteedi kontrollimine ja tähtaegadest kinni pidamine. Omalt poolt pakume: Kindlat sissetulekut, isiklikku arengu- ja karjäärivõimalust. Muud nõuded:...
 • Meister. katlaseadmete osakond Tööülesanded: Tagada osakonna töö toimimine kindlaks määratud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate alusel. Kindlustada tööviljakuse tõus ja töörütm, vähendada tööjõu ja tootmiskulusid. Oma tegevuse raames jälgida ja säilitada ohutuid töötingimusi...
 • eelarvestaja. Tööülesanded: - ehitustööde ja moodulmajade eelarvete, hinnapakkumiste koostamine - materjalide ja alltöövõtu hinnapakkumiste küsimine - projektide analüüs Omalt poolt pakume: - vastutusrikast ja huvitavat tööd arenevas ettevõttes - konkurentsivõimelist töötasu - kaasaegseid...
 • Teedeehituse objektijuht. Tööülesanded: Tööde korraldamine ja juhtimine teedeehitusobjektidel. Omalt poolt pakume: Tänapäeva nõuetele vastavat töökeskkonda ja töötulemustele vastavat töötasu. Muud nõuded: Teede ehituse alane kõrgem haridus; erialane töökogemus; oskus lugeda ja aru saada projektdokumentatsioonist...
Más resultados: 1 · > · >>