Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo de 'Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio' en Estonia.

Tehnik. Tööülesanded: Tootmisseadmete häireteta töö tagamine. Seadmete paigaldus, hooldus ja remont tehases. Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu; huvitavat ja mitmekesist tööd; enesetäiendusvõimalusi ja täiendõpet; ettevõttesiseseid soodustusi, kohapealne soodne soe söök, tööriided ja -jal...

Insener - elektromehaanik. põhi- ja abitootmise elektriseadmete hooldus ja remont Tööülesanded: • Elektromehaaniliste seadmete ja elektrotehnika katkematu ja tehniliselt laitmatu töö ning töökindla töö tagamine; • Tööstuslike elektriseadmete hoolduse, jooksva ja plaanilise ennetava hoolduse vahetu teostamine (MOULDING PRESS...

Veepuhastusseadmete hooldaja abiline, laotöötaja. Osalise tööajaga töö, täielik väljaõpe kohapeal Tööülesanded: - Abitööd veepuhastusseadmete hooldamisel ja remontimisel (paakide pesu, juhtpaneelide puhastamine, filtermeediumi vahetus)
 - Laos kauba pakendamine, klientidele üleandmine, kauba vastuvõtmine transpordifirmadelt
 - Kauba toimetami...

Kondiitritsehhi meister. Pihlaka kondiitritsehhis Tööülesanded: Tootmise korraldamine ja juhtimine kondiitritsehhis. Meister tagab tootmise sujuva toimimise, vajaliku hulga kvaliteetse toodangu nõuetekohane valmimise, pakendamise ja ladustamise. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd, kindla...

Remondimeister. tahkesoojuskandja seadme remont Tööülesanded: Meie tegusasse ja ambitsioonikasse meeskonda on oodatud tööle tahkesoojuskandja seadme remondimeister, kelle põhifunktsiooniks on seadme hooldus- ja remonttööde planeerimine ja juhtimine, et tagada häireteta tootmine; tööde teostamise tähtaegade...

Remondimeister. remont-mehhaanika jaoskonda Tööülesanded: Meie ambitsioonikasse ja tegusasse meeskonda on oodatud remont-mehhaanika jaoskonna remondimeister, kelle põhiülesandeks on ettevõtte allüksuste tehnoloogiliste seadmete hooldus- ja remonttööde planeerimine ja juhtimine. Erinevate torustike, metallko...

Puitmajade ehituse projektijuht. Tööülesanded: Puitelementmajade ehitusprojektide juhtimine: - Sa vastutad paigalduse- ja ehitusprotsessi eest ning koordineerid materjalide ja kaupade ostu ja nende komplekteerimise, tootmise ja logistika protsesse koos valdkonnajuhtidega. Sa analüüsid protsesside toimimist ja jälgid kulus...

Puitelementmajade projekteerija. Tööülesanded: Seoses tootmismahu suurenemisega, otsime oma meeskonda juurde puitelementmajade projekteerijat. Sinu ülesandeks on puitelementmajade ehitusprojektide koostamine ja tootmisjooniste tegemine majatehasele. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada enam kui 25.aastat puitelementmaju projek...

Puitelementmajade konstruktor-insener. Tööülesanded: Seoses töömahu suurenemisega otsime enda meeskonda puitelementmajade tootmisjooniste teostajaid majatehasele. Meie projekteerijate ehitusprojektide alusel on vaja koostada tootmisjoonised majaelementidele (siseseinad, välisseinad, katuslaed, katuseelemendid jne). Omalt poolt...

Stantsimisosakonna meister. Tööülesanded: Stantsimisosakonna töö organiseerimine ja juhtimine; jooniste analüüs; materjalide tellimine; tööde jaotus ja planeerimine; tootmisprotsessi jälgimine; toodete kvaliteedi kontroll, probleemide lahendamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja pingelist tööd, tänapäevast töökeskkonda,...

Meister. Viljandi tootmisosakonna meister Tööülesanded: - tootmisprotsessi planeerimine ja korraldamine; - töötajate toetamine tootmisprotsessis; - töö käigus tekkivate tehnoloogiliste küsimuste lahendamine; - osakonna majandustulemuste eest vastutamine; - valmistoodangu kontrollimine ja pakendam...

Tootmismeister. Tööülesanded: • igapäevane tootmise operatiivne ja efektiivne korraldamine, • vastavalt planeerimisele töökäskude koostamine, • tööjõu planeerimine, töötajate juhendamine, • tootmises jooksvate probleemide lahedamine, • aruandlus oma vastutusalas. Omalt poolt pakume: Huvitavad ja vaheldus...

Hooldusjuht. Tööülesanded: Hooldusjuhi peamiseks fookuseks on tehnikavaldkonna hoolduse ja korrashoiu terviklik juhtimine, tootmise tõrgeteta toimimise tagamine ning ettevõtte tehnikavaldkonna süsteemide korrashoid. Hooldusjuht vastutab ka ettevõtte hooldusvaldkonna arengustrateegia väljatöötamise ning enne...

Tootmise meister, töödejuhataja. puidutsehhis Tööülesanded: Akende, uste ja treppide igapäevase tootmise korraldamine - tööprotsessi juhtimine väikefirmas. Uute töötajate väljaõpetamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd ja eneseteostamise võimalust. Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, organiseerimisvõime ja pingetaluvus...

Ehitusprojekteerija. Tööülesanded: Soome elektrisaunade projekteerimine (ehitusalane, kanalisatsioonisüsteemid jne); eelarvestus ja osalemine materjalide hankimises; ehitiste kontroll ja järelvalve. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd arenevas ettevõttes. Muud nõuded: Erialane haridus ja töökogemus; pädevust t...

Kontrollmõõteriistade ja automaatika seadmete tehnik. Tööülesanded: - mõõteriistade ja juhtseadmete hooldus ja tõrkeotsing, nende reguleerimine, remont ja seadistamine - kontroll tehnilise seisukorra üle, tagades mõõteriistade ja seadmete ning side katkematu töö ja nõuetekohase toimimise - tööde teostamine vastavalt olemasolevale hoolduse ajak...

Päikesepaneelide paigaldaja. Tööülesanded: Päikesepaneelide paigaldusega seotud tööd üle Eesti. Omalt poolt pakume: Eneseteostust ja arenemisvõimalusi; Motiveerivat töötasu; Professionaalset ja sõbraliku kollektiivi; Häid töötingimusi, ametiautot ja tööks vajalikke vahendeid; Väljaõpet erinevates ja arenevates teh...

Mõõtetehnik. AS Metrosert Tallinna labori meeskonnaga on oodatud liituma massi valdkonna mõõtetehnik. Tööülesanded: AS Metrosert Tallinna labori meeskonnaga on oodatud liituma massi ja mahu valdkonna mõõtetehnik, kelle põhikohustuseks on mõõtmistega seotud mõõtevahendite kalibreerimine ja taatlemine,...

Projekteerija. Projektipõhine töökoht projekteerijale Tööülesanded: Puidust saunamajade, laste mängumajade ja kümblustünne tootev ettevõte pakub projektipõhist tööd projekteerijale. Vajalik insenertehniline mõtteviis ja mudelprojekteerimise ning koostejooniste valmistamise kogemus. Omalt poolt pakume:...

Tootmishaldur. Tööülesanded: Rõivatoodete tootmise ettevalmistus toodete tootmisdokumentatsiooni koostamine ja materjalide tellimine materjalide kuluarvestus ja vastuvõtt lattu põhi- ja abimaterjalide ladude haldamine ja laoseisu arvestus materjalide füüsiline komplekteerimine laos Omalt poolt pakume: kaasaeg...

Joonestaja. täistööaeg Tööülesanded: Töö kirjeldus: Tugevvoolu põhiprojekti põhjal koostada tööjoonis Tööjooniste kooskõlastamine Muudatuste haldamine ning info edastamine objektijuhile Tööprojektist teostusjooniste vormistamine Omalt poolt pakume: Omapoolset pidevat tuge võimalike raskuste ja jooks...

Remondimeister. Tööülesanded: Meie ambitsioonikasse ja tegusasse meeskonda on oodatud remont-mehhaanika jaoskonna remondimeister, kelle põhiülesandeks on ettevõtte allüksuste tehnoloogiliste seadmete hooldus- ja remonttööde planeerimine ja juhtimine. Erinevate torustike, metallkonstruktsioonide remont, valmista...

Tootmismeister. Tööülesanded: Tööde korraldamine trükiosakonnas (umbes 15 töötajat). Töökorralduste jagamine ning kvaliteedi kontrollimine. Tootmiseks vajalike materjalide planeerimine ja tellimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta, kaasaegseid töö- ja olmetingimusi, väljaõpet. Muud nõuded: Pa...

Objektijuht. Projektipõhine töökoht - Valga ujula Tööülesanded: Sinu peamisteks ülesanneteks on projektidokumentatsiooniga töötamine, ehitustegevuse korraldamine tööplatsil, alltöövõtjate tegevuse juhendamine, ehitustööde ajagraafiku jälgimine ning lepingute täitmise tagamine. Töötervishoiu ja -ohutuse nõuete ...

Platsimeister. Tööülesanded: Platsitöötajate töö korraldamine; uute töötajate koolitamine; koormate üle arvestuse pidamine; aruandlus. Omalt poolt pakume: Väljaõpet töökohal; tööd väikses kollektiivis; lõunat tööandja poolt. Kodus töötamise võimalus: Ei

Mehaanik. Tööülesanded: Pea- ja abimehhanismide, erineva otstarbega laevaseadmete (pumbad, külmikud jne) ja tekimehhanismide remont; Paigalduste kasutuselevõtu, hoolduse ja diagnostika teostamine. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume mugavaid töötingimusi, stabiilset ja õigeaegset töötasu. Muud ...

Kondiitrisehhi meister. Pihlaka kondiitritsehhis Tööülesanded: Tootmise korraldamine ja juhtimine kondiitritsehhis. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd, kindlat töökohta arenevas ettevõttes, konkurentsivõimelist töötasu Muud nõuded: Tootmise sujuv toimimine, vajaliku hulga kvaliteetse ...

Tootmise meister, töödejuhataja. Maalribrigaadis Tööülesanded: Teadma liivapritsi tehnoloogiat. Teadma metallkonstruktsioonide värvimise tehnoloogiat. Omalt poolt pakume: Meie firma pakub: Vajadusel kõikide mugavustega elamispind. Abi välismaalastele dokumentide vormistamisel. Tööriided. Muud nõuded: Juhtimisoskused. Kodus ...

Locksmith mechanic. locksmith, mechanic, ship mechanic Work tasks: Performance of works in accordance with the approved schedules of maintenance and scheduled preventive maintenance To ensure uninterrupted and technically correct and reliable operation of the company's equipment, maintenance in working condition...