Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Psicólogos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Psicólogos' en Estonia.

  • : Eelistatud on kandidaadid, kellel on läbitud algtasemel vähemalt üks teraapiakoolitus järgnevatest: pereteraapia, kognitiiv-käitumisteraapia, EMDR, MI, Individuaalse psühholoogilise nõustamisteenuse osutamine Eesti Töötukassa klientidele erinevates piirkondades., Võimalust töötada... Osaühing Jako Koolitus.
  • : Kliendi tegevuskava koostamise protsessis osalemine; kliendiga kontakti loomine ja koostööle motiveerimine; kliendi eesmärkide väljaselgitamine ja hindamise läbiviimine; kliendile jõukohaste tegevuste planeerimine ja teostamise jälgimine; tagasiside andmine kliendile. , Ajakohast töökeskkonda;... Teraapiatugi OÜ.
  • : Otsime oma rehabilitatsioonimeeskonda psühholoogi, kellel on soov töötada lastega. Kasuks tuleb valmisolek peretööks. Töötamine töölepingu alusel osalise koormusega., Väga head töökeskkonda. Toredat kollektiivi. Võimalust kaasa lüüa teenuse arendamisel. Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus.
  • : Kliendi tegevuskava koostamise protsessis osalemine; kliendiga kontakti loomine ja koostööle motiveerimine; kliendi eesmärkide väljaselgitamine ja hindamise läbiviimine; kliendile jõukohaste tegevuste planeerimine ja teostamise jälgimine; tagasiside andmine kliendile. , Ajakohast töökeskkonda;... Teraapiatugi OÜ.
  • : See töö sobib Sulle kui: oled positiivse ellusuhtumisega; Sul on erialane kõrgharidus; Sul on suur süda ja tahtmine maailma paremaks muuta; oled entusiastlik ja oskad hästi oma aega planeerida; Sul on meeskonnatöö soov ja -oskused; soovid töötada igati kaasaegses ettevõttes; Sul on... Otepää Rehabilitatsioonikeskus OÜ.
  • : Erialane kõrgharidus (psühholoogia); • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel; • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; • iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime; • üksikjuhtumi lahendamise ja grupitöö... Tartu Vangla.
  • : Ametikoha peamiseks eesmärgiks on kinnipeetavatele isikutele ja kriminaalhooldusalustele psühholoogilise abi osutamine, õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste. Sotsiaalprogrammide läbiviimine kinnipeetavatele ja... Tallinna Vangla.
  • : - Väga hea probleemikäsitlemise- eneseväljendus- ja suhtlemisoskus. - Hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime. - Tolerantsus, empaatilisus, usaldusväärsus ja kohusetundlikkus. - Väga hea enesevalitsemise oskus ning võime töötada ka pingeolukordades. - Laitmatu minevik, VIIENDA... Viru Vangla.