Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Psicólogos' en Estonia.

  • : kandidaadilt ootame vaimustust valitud eriala suhtes, professionaalsust; meeskonnatööhuvi ja -oskust; lastega töötamise soovi ja rõõmu; avatud ja otsivat meelt; innovaatilisust, ettevõtlikkust; väga head suhtlemisoskust; otsustus- ja vastutusvõimetõpilaste psüühika ja käitumuslike... Pärnu Vabakooli Selts.
  • : nõutav erialane kõrgharidus või selle omandamine; kutse- ja ametialane pidev enesetäiendamine; väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus; avatud ja loominguline mõtteviis; tasakaalukus, ausus, usaldusväärsus, täpsus, positiivsus, pingetaluvus.psühholoogi ametikoha... Paide Sotsiaaltöökeskus.
  • : töö on mõeldud Sinule, kui Sa: • omad psühholoogia alast kõrgharidust • oled valmis läbi viima psühholoogilisi nõustamisi • omad vähemalt kahe sotsiaalprogrammi läbiviimise oskust või oled valmis neid omandama • valdad eesti keelt kõrgtasemel • omad suhtlustasemel väga... Tallinna Vangla.
  • : Ootame Sind kandideerima, kui Sul on: täidetud või täitmisel haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuded; visioon kaasavast haridusest tavakoolis ja selle väljakutsetega toimetulemisest; tahe toetada iga õppijat talle võimetekohase arengu saavutamisel; usku õppijakesksesse... Tartu Hansa Kool.
  • : erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni; usaldusväärsust ja algatusvõimet; suhtlemisoskust ja pingetaluvust; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet; rõõmsameelsust ja sõbralikkust õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega eneseteostusvõimalust... Põlva Kool.
  • : nõutav erialane kõrgharidus; teadmised koolipsühholoogia või lastepsühholoogia vallas; kutse- ja ametialane pidev enesetäiendamine; väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus; avatud ja loominguline mõtteviis; väga hea koostöö ja suhtlemisoskus; tasakaalukus, ausus,... Paide Sotsiaaltöökeskus.