Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

110 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

Página: 4

 • Õpetaja. Soov ja oskus töötada meeskonnas, töötada noortega; soov ja oskus kasutada õppetöö läbiviimiseks kaasaegseid ja infotehnoloogilisi õppevahendeid., Võhma Kool pakub tööd informaatika ja ettevõtlusõppe õpetajale (0,26 ametikohta). Õpetaja vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib... Võhma Kool.
 • Matemaatikaõpetaja. Soov ja oskus töötada meeskonnas, töötada noortega; soov ja oskus kasutada õppetöö läbiviimiseks kaasaegseid ja infotehnoloogilisi õppevahendeid, Võhma Kool pakub tööd matemaatikaõpetajale (1,0 ametikohta). Õpetaja vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib läbi ja planeerib iga... Võhma Kool.
 • Matemaatikaõpetaja. Matemaatika õpetamine põhikooli 7.–9. klassis ja/või gümnaasiumis; matemaatika e-õppe materjalide väljatöötamine; kooli ühisüritustel ja arendusseminaridel osalemine; projektitöös osalemine , Võimalust osaleda erinevatel koolitustel; inspireerivat, meeldivat ja tänapäevast... Paide Täiskasvanute Keskkool.
 • Gümnaasiumi kunstiõpetaja. Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded : pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus, Kunstiõpetuse õpetaja koostab vastavalt... Sillamäe Gümnaasium.
 • Ajalooõpetaja. Loovus, positiivne ellusuhtumine, kohusetundlikkus, hea pingetaluvus. Kasuks tuleb valmisolek mitmekülgseks meeskonnatööks , Ootame oma kooli alates 21.08.2018 ajalooõpetajat., Meeldivat ja arenevat töökeskkonda ning sõbralikku kollektiivi., Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus,... Rapla Ühisgümnaasium.
 • Puidutöö õpetaja. initsiatiivikas, loov, pedagoogilise kutsumusega ning valmis end waldorfpedagoogikas täiendama, puidutöö tunnid, eneseteostuse võimalust, kollegiaalset koostööd ning süvenemisvõimalust waldorfpedagoogikasse, CV, haridusttõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri saata 11. juuniks... Rosma Haridusselts.
 • Kehalise kasvatuse õpetaja. Õpilaste õpetamine ja kasvatamine oma õppeaine kaudu. Õppima õpetamine. Õppimise ja õpetamise organiseerimine ja planeerimine vastavalt õpilaste võimetele, arvestades õpilaste vajadusi. Õppematerjalide koostamine vastavalt õppekavas olevatele teemadele, õpilastele tagasiside andmine... Hummuli Põhikool.
 • Ühiskonna ja ajalooõpetaja. Õpetamine ja kasvatamine oma õppeaine kaudu. Õppimise ja õpetamise organiseerimine ja planeerimine vastavalt õpilaste võimetele, arvestades õpilaste vajadusi. Õppematerjalide koostamine vastavalt õppekavas olevatele teemadele, õpilastele tagasiside andmine ja õppetöö tulemuste... Hummuli Põhikool.
 • Kehalise kasvatuse õpetaja. initsiatiivikas, loov, pedagoogilise kutsumusega ning valmis end waldorfpedagoogikas täiendama, kehalise kasvatuse tunnid, eneseteostuse võimalust, kollegiaalset koostööd ning süvenemisvõimalust waldorfpedagoogikasse, CV, haridusttõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri saata 11.... Rosma Haridusselts.
 • Füüsikaõpetaja. Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; väga hea pingetaluvus- ja suhtlemisoskus; sõbralikkus ja rõõmsameelsus; usaldusväärsus ja algatusvõime; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime; avatus uuendustele; hea arvutikasutamise oskus; soov panustada kooli arengusse,... Valga Põhikool.
 • Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; väga hea pingetaluvus- ja suhtlemisoskus; sõbralikkus ja rõõmsameelsus; usaldusväärsus ja algatusvõime; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime; avatus uuendustele; hea arvutikasutamise oskus; soov panustada kooli arengusse,... Valga Põhikool.
 • Inimeseõpetuseõpetaja. Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; väga hea pingetaluvus- ja suhtlemisoskus; sõbralikkus ja rõõmsameelsus; usaldusväärsus ja algatusvõime; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime; avatus uuendustele; hea arvutikasutamise oskus; soov panustada kooli arengusse,... Valga Põhikool.
 • Matemaatikaõpetaja. Kvalifikatsiooninõuetele vastavad kutsestandardis kirjeldatud pedagoogilised kompetentsid, Kontakttunnid, tundide ettevalmistamine, koostöö, kirjalike tööde parandamine, soovi korral klassijuhatamine jms., Omalt poolt pakume rõõmsameelset töökollektiivi, avatud ning paindlikku töökeskkonda,... Suure-Jaani Kool.
 • Keevituse lektor. Keevitaja sertifikaadid, töökogemus, oskus teadmisi edasi anda., Koolituse käigus anda õppijatele keevitaja tööalased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, tagamaks kompetentsus töötamiseks keevitajana (metallide ühendamine lahtivõetamatuks liiteks – keeviseks ehk keevisõmbluseks),... Gelmett Consult Osaühing.
Más resultados: << · 2 · < · 4