Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

119 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

Página: 2

 • Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • Eripedagoog. Tööülesanded: Arenguliste erivajadustega laste õppe- ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile; koostöö lastevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine. Omalt poolt pakume: Rõõmsameelset ja ühtehoidvat kollektiivi. Muud nõuded: Erialane...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja läbiviimine liitrühmas, turvalise ja arendava õpikeskkonna loomine rühmas, aktiivne koostöö kolleegide ja lastevanematega. Omalt poolt pakume: Omanäolist töökeskkonda ajaloolises mõisahoones, toetavaid kolleege,...
 • Lasteaiaõpetaja. lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja Tööülesanded: Laste arengu igakülgne toetamine. Koostöö lapsevanematega ja nende nõustamine. Organisatsiooni meeskonnatöös osalemine. Omalt poolt pakume: Virmalise Lastead on väike kodune lasteaed (meil on kokku neli rühma). Meie...
 • Lasteaiaõpetaja. eestikeelne lasteaiaõpetaja vene õppekeelega rühma Tööülesanded: Lastele õppe- ja kasvatustöö läbi viimine vanusegrupiti. Lapse arengu jälgimine, dokumenteerimine ja analüüs. Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd, mitmekülgseid enesetäiendusvõimalusi, sõbralikku töökollektiivi....
 • Alushariduse pedagoog, lasteaia õpetaja. Tööülesanded: Kavaliteetse alushariduse andmine vastavalt asutuse õppekavale. Omalt poolt pakume: Väärtustame ja toetame pidevat enesearengut ning pakume omalt poolt sõbralikku ja positiivset töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lasteaia pedagoog. eestikeelne lasteaia õpetaja Tööülesanded: Põhitegevused on õppe- ja laste arenguprotsessi planeerimine ja juhtimine; laste rühma juhendamine, nende motivatsiooni toetamine; õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine lapse vanematele/hooldajale; laste kaasamine...
 • Täiskasvanute koolitaja. Lapsehoidja koolitus/ Tallinnas Tööülesanded: Lapsehoidja koolituse läbiviimine täiskasvanutele. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Muud nõuded: Lapsehoidja alusteadmised ja täiskasvanutele õpetamise oskus. Kasvatusteaduste või pedagoogika haridus, sobib ka lastehooldus...
 • Haridus- ja kultuuritöö spetsialist. Tööülesanded: • Valla haridusasutuste ja lastevanemate nõustamine haridus- ja koolikorralduslikes küsimustes; • valla kultuuriasutustega koostöö, nõustamine ja juhendamine; • haridus- ja kultuurialaste projektide läbiviimine ja järelevalve; • haridus- ja kultuuritöö alaste...
 • Muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste läbiviimine, lapse muusikaliste võimete arendamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, sõbralikud ja toetavad töökaaslased. Muud nõuded: Pedagoogiline kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus Kodus töötamise võimalus:...
 • Eesti keele õpetaja täiskasvanutele. Tööülesanded: Eesti keele õpetamine erinevatel tasemetel ja ettevalmistamine täiskasvanuid taseme eksamiks. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Eripedagoog. Tööülesanded: Erimetoodikat kasutades suunata erivajadustega laste arengut. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd; tähtajatut töölepingut; toetavat ja sõbralikku meeskonda; sportimisvõimalusi; 56 kalendripäeva puhkust; erialase täiendamise ja arenemise võimalust,...
 • Eripedagoog. Eripedagoog (või logopeed) Tööülesanded: Töö hariduslike erivajadustega lastega Rapla linna lasteaedades. Omalt poolt pakume: • Brutotöötasu 1150 eurot kalendrikuus (seotud õpetaja töötasuga). • Tööaeg 35 tundi nädalas. • Põhipuhkus 56 kalendripäeva. • Haigestumise...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustöö läbiviimine erivajadustega laste rühmas. Omalt poolt pakume: Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda. Muud nõuded: Valmis töötama erivajadustega lastega Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lasteaia õpetaja. Tööülesanded: Lasteaia rühma õpetaja, lapsed vanuses 3-5 aastat. Töö on 1,0 koormusega. Omalt poolt pakume: Meeldivat sõbralikku töökollektiivi ning puhkust alati suvel! Kindlat töötasu ja motiveerivat tööd lastega! Muud nõuded: Lapsi armastav ja puhtust ning korda hoidev...
 • Sotsiaalpedagoog. Tööülesanded: Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega. Omalt poolt pakume: • Võimalust eneseteostuseks...
 • Kehalise kasvatuse õpetaja. Tööülesanded: Õppetunnid 1.-9.klassis ja liitklassides. Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja juhendamine, ürituste korraldamine, läbiviimine ja osalemine. Omalt poolt pakume: Võimalust osaleda kooli sisestel ja välistel üritustel; eneseteostamise võimalust; arenevas meeskonnas...
 • Abiõpetaja. Tööülesanded: Õpetaja abistamine õppetöös ,õpilastega tegelemine Omalt poolt pakume: Võimalust osaleda kooli sisestel ja välistel üritustel; eneseteostamise võimalust; arenevas meeskonnas töötamist. Muud nõuded: Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Koostöös erinevate rühmade meeskonnaga mängu- ja kasvukeskkonna kujundamine, õppe- ja kasvatustöö planeerimine ning juhendamine; lapse arengu jälgimine; turvalise füüsilise ja vaimse arengukeskkonna tagamine; ürituste korraldamine, läbiviimine ja osalemine. Omalt...
 • Eesti keele õpetaja. keelekümblusrühmas/ kolmandaks eesti keelseks lasteaiaõpetajaks vene õppekeelega rühmas Tööülesanded: Töötaja asub tööle lasteaiaõpetaja ametikohale kolmandaks eesti keelseks lasteaiaõpetajaks. Kutsume Sind, hea õpetaja, kandideerima huvitavas, uues HTM, Haridusamet, Tallinna...
 • Lasteaiaõpetaja. osalemine pilootprojektis „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ Tööülesanded: Lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keeleõppe korraldamine Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, professionaalset arengut Muud nõuded: Nõuded...
 • Kooriõpetaja. Tööülesanded: Kooriõpetaja peamised tööülesanded on järgmised: õppetegevuse korraldamine; koori juhtimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd, head kollektiivi. täiendkoolituse võimalust. Muud nõuded: Erialane kõrgharidus või erialane keskeri haridus, kasuks tuleb töökogemus...
 • Lastehoiu õpetaja. Tööülesanded: Harmoonia lastehoid otsib oma kollektiivi lastehoiu õpetajat, kes on väga hea pingetaluvuse ja hella iseloomuga. Lastehoiu õpetajalt ootame, et ta on lapse arengu toetaja, õpikeskkonna kujundaja, õppekava arendaja, meeskonnatöötaja ja lapsevanema nõustaja. Omalt...
 • Õpetaja. 1,0 või 0,75 ametikohta Tööülesanded: Rühmaõpetaja tööülesanded. Omalt poolt pakume: Eneseteostusevõimalusi igapäevasel laste arengu toetamisel. Soodustame projektides osalemist ja muud erialast enesetäiendamist. Muud nõuded: Kui oled empaatiline, laste ja perede toetamisele...
 • Lasteaia muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste planeerimine ja läbiviimine kahes vanuserühmas; lasteaia pidude, ürituste organiseerimine ja läbiviimine, muusikaringi juhendamine. Omalt poolt pakume: Omanäolist töökeskkonda ajaloolises mõisahoones, toetavaid kolleege, huvitavat ja vaheldusrikast...
 • Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • Informaatikaõpetaja. Tööülesanded: Tundide ettevalmistamine ning läbiviimine põhikoolis, õpilaste õpetamine ja arendamine. Osalemine töökoosolekutel ja õppenõukogudes ning kooli arendustegevuses. Omalt poolt pakume: Osaline tööaeg, 6 õppetundi nädalas. Muud nõuded: Õpetaja kutse, eripedagoogilised...
 • Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • Lasteaiaõpetaja. tasandusrühma õpetaja Tööülesanded: Kandideerimiseks on vajalikud pedagoogilised ja eripedagoogilised kompetentsid. Omalt poolt pakume: puhkust 56 päeva Muud nõuded: Valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; avatus,hoolivus, kohusetundlikkus. Kandidaadilt ootame: head...
 • Põhikooli inglise keele ja eesti keele õpetaja. Tööülesanded: Võtame alates 2018/2019 õppeaastast tööle täis-või poolekohaga inglise keele ja eesti keele õpetaja Omalt poolt pakume: Töötasu vastavalt koormusele; 56 päevast puhkust suveperioodil Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõuetele Kodus töötamise võimalus:...
 • Tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Poiste tehnoloogiaõpetuse õpetaja Tööülesanded: Tundide ettevalmistamine ning läbiviimine põhikoolis, õpilaste õpetamine ja arendamine. Osalemine töökoosolekutel ja õppenõukogudes ning kooli arendustegevuses. Omalt poolt pakume: Osakoormusega tööd, toredat töökollektiivi...
Más resultados: << · 2 · > · >>