Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

61 ofertas de trabajo de 'Profesionales científicos e intelectuales' en Estonia.

 • : erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas; juhtimiskogemus; kõrge pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime; ühe võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2); põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest... Suure-Jaani Vallavalitsus.
 • : Võta väljakutse vastu ning tule ja anna oma panus Eesti riigi arengusse, kui Sul on magistrikraad (soovitavalt riigiteadustes, majanduses, sotsioloogias või õigusteaduses). Oled kursis avaliku sektori majandustegevuse ja riigi finantsjuhtimise põhimõtetega. Tunned hästi riigieelarve... Rahandusministeerium.
 • : erialane kõrgharidus või vähemalt keskeriharidus ja kultuurivaldkonnas töötamise kogemus, vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus; valmisolek töötada õhtusel ajal ja... Suure-Jaani Vallavalitsus.
 • : hea suhtleja, tahe teha müügitööd. Erinevad keeleoskused tulevad kasuks uute klientide leidmine ja sobivate tutvustusväljundite otsimine. Kliendibaasi täiendamine, aruandlus. Turu-uuringud ja ettevalmistus mitmekesist töökeskkonda; meeldivaid kolleege; palju suhtlemist ja organiseerimist;... ASKjob OÜ.
 • : Sobivalt kandidaadilt eeldame - esmaklassilist suhtlemisoskust; - eesti keele oskust kõrgtasemel (C1); - väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust; - võimet olukordadele kiiresti ja adekvaatselt reageerida. Kasuks tuleb - Eesti õigussüsteemi tundmine: - töökogemus avalike... Tallinna Ringkonnakohus.
 • : sotsiaalnõuniku ametikoha põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu ning valla sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste koordineerimine. Peamised teenistusülesanded: lastekaitsetöö ja... Kanepi Vallavalitsus.
 • : varasem töökogemus lastekaitse valdkonnas; tööks vajalike õigusaktide tundmine; hea pingetaluvus, avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas sotsiaalnõuniku ülesandeks on asendushoolduse ja lastekaitsetöö korraldamine Elva vallasvõimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;... Elva Linnavalitsus.
 • : eeldame eelnevat töökogemust ja/või haridust kommunikatsiooni- või meediaga seotud valdkonnas, teadmisi väliskommunikatsiooni põhimõtetest ja meetoditest, väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust. Türi vallavalitsuse otsuste ja tegevuste kohta teabe edastamine sihtrühmadele... Türi Vallavalitsus.
 • : - kultuuri- ja või noorsootööalane kõrgharidus; - kaheaastane kultuuri- ja/või noorsootöö valdkonna kogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • : - sotsiaaltööalane kõrgharidus; kolmeaastane töökogemus sotsiaalvaldkonnas, kaheaastane juhtimiskogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • : • vastavust “Avaliku teenistuse seaduses“ sätestatud tingimustele; • läbitud bakalaureuseõpet sotsiaalteaduste valdkonnas; • head eesti keele oskust ja inglise keele oskust B1 tasemel; • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust; • korrektsust ja täpsust asjaajamises;... Rapla Vallavalitsus.
 • : - kõrgharidus (kommunikatsiooni või suhtekorralduse alal) või muu kõrgharidus; - vähemalt aastane avalike suhete valdkonnas töötamise kogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • : • vähemalt keskharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • meediasuhtluse toimimise põhimõtete tundmist ja oskust kirjutada meediatekste; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid Meediaspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Kultuuritööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust ametiasutuse või teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada.... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Kultuuritööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust ametiasutuse või teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada.... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele; • eelnevat töökogemust personalijuhtimise valdkonnas; • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust; • korrektsust ja täpsust asjaajamises; • oskust kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme; • head suhtlemisoskust... Rapla Vallavalitsus.
 • : - Väga hea pingetaluvus, probleemikäsitlemise-, eneseväljendus- ja suhtlemisoskus - Tolerantsus, empaatilisus, usaldusväärsus ning kohusetundlikkus - Laitmatu minevikmeditsiiniosakonna õe põhiülesanne on kinnipeetavate ja vahistatute terviseseisundi hindamine, erakorralise ja ambulatoorse... Viru Vangla.
 • : hea suhtleja, tahe teha müügitööd. Erinevad keeleoskused tulevad kasuks.uute klientide leidmine ja sobivate tutvustusväljundite otsimine. Kliendibaasi täiendamine, aruandlus. Turu-uuringud ja ettevalmistus mitmekesist töökeskkonda; meeldivaid kolleege; palju suhtlemist ja organiseerimist;... ASKjob OÜ.
 • : Oled sobiv kandidaat, kui: • omad kõrgharidust kommunikatsiooni või sellele lähedasel erialal; • tunned huvi kultuurivaldkonna vastu; • valdad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt vähemalt suhtlustasandil; • oled väga hea suhtleja ning väärtustad meeskonnatööd. Kasuks... Kultuuriministeerium.
 • : kasuks tuleb SEO teadmine ja igasugune turundusalane teadmine- Reklaamkuulutuste loomine ja haldamine. - Statistikapõhine tulemuslikkuse analüüs ja kampaaniate täiendamine. - Erinevate tööriistade ühendamine lehega. - Jooksvate ülesannete täitmine.- Vajaliku väljaõpet. - Tulemustasu.... Oskar Grupp OÜ.
 • : • kõrgharidus soovitavalt majanduse või avaliku halduse valdkonnas; • põhjalikud teadmised ettevõtlusvaldkonnast ja Euroopa Liidu struktuurifondidest; • eelnev töökogemus ettevõtlusprojektidega või ettevõtjana; • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja/või vene keele oskus... Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus.
 • : • kõrgharidus; • soovitavalt vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus arendus-, rahvatervise või siseturvalisuse valdkonnas; • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega; • väga hea teksti- ja tabelitöötlusprogrammide... Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus.
 • : Kandidaadile esitatavad nõuded: • kõrgharidus või keskeriharidus; • soovitavalt vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus kultuuri valdkonnas; • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja/või vene keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega • väga hea teksti- ja tabelitöötlusprogrammide... Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus.
 • : Liitu meiega, kui Sul on kõrgharidus ja eelnev andmete töötlemise kogemus vähemalt 2 aastat ning tunned, et Excel on Sulle heaks abimeheks ja sõbraks. Eeldame, et Sul on lisaks eelnevale väga head matemaatilised teadmised, naudid kiiret reageerimist nõudvaid ülesandeid, talud hästi... Rahandusministeerium.
 • : • Meditsiiniline kõrg- või keskeriharidus • Arvuti kasutamisoskus • Eesti keele oskus C1 –tasemel • Vene keele oskus suhtlustasandil • Hea suhtlemis– ja koostööoskus • Hea pingetaluvus • Empaatilisus tervishoiuteenuse osutamine lastele ja täiskasvanutele; menüüde koostamine;... Kiviõli linna lasteaed Kannike.
 • : • kõrgharidus; • soovituslikult vähemalt 2-aastane eelnev kogemus töökoha tegevusvaldkonnas või avalikus sektoris; • projektitöö kogemus; • tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus; • eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea inglise keele oskus erialase... Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus.
 • : Sobitud meie meeskonnaga, kui Sul on: • bakalaureuse kraad (soovitavalt majandus-, rahandus või reaalteadused); • eelnev töökogemus vähemalt 1 aasta; • eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) ning inglise keele oskus vähemalt kesktasemel (B2); Lisaks eelnevale on Sinu tugevusteks: •... Rahandusministeerium.
 • : Sa oled sobiv kandidaat kui Sul on majandus- või finantsalane kõrgharidus ning varasem erialane töökogemus (rahvusvahelises ettevõttes töötamise kogemus tuleb kasuks). Oled oma töös kokku puutunud mõne majandustarkvaraga (kogemus tarkvaraga SAP tuleb kasuks) ning Sul on ladus eesti... Osaühing MANPOWER.
 • : Healt kandidaadilt eeldame: • kõrgharidust (magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, doktorikraad annab eelise); • töökogemust vähemalt ühes ametikoha töövaldkonnas, kasuks tuleb rahvusvahelise suhtlemise ning inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, soovituslikult... Riigikantselei.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui sul on magistritasemele vastav haridus ning vähemalt 3-aastane töökogemus antud valdkonnas. Sa julged võtta vastutust ning otsid loovaid lahendusi koostöös meeskonna ja huvigruppidega. Mõjud veenva eestkõnelejana ning suudad viia oma mõtted ja sõnumid... Sotsiaalkindlustusamet.