Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales científicos e intelectuales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Profesionales científicos e intelectuales' en Estonia.

 • Teadus- ja arendusnõunik. • vähemalt teise astme kõrgharidus, soovitavalt doktorikraad või vähemalt 4-aastane teadustöö kogemus; • vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas; • korrektne, täpne ja iseseisev; • algatusvõimeline ja hea suhtlemisoskusega; • kasuks tuleb eelnev projektijuhtimise... Keskkonnaministeerium.
 • Peaspetsialist (KOV jäätmekorralduse valdkond). • teise astme kõrgharidus keskkonna valdkonnas; • vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkondades; • tunneb hästi tegevusvaldkonna õigusakte; • algatusvõimeline ning hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega, analüüsivõimega, Peaspetsialisti tööks on: • kohalike... Keskkonnaministeerium.
 • Ehitusnõunik. Kandidaat peab olema hea meeskonnatöö oskusega; julge ja positiivse ellusuhtumisega; koostööle ja tulemustele suunatud; iseseisev ja hea analüüsioskusega; hea pingetaluvusega; korrektne, täpne ja põhjalik, Tori valla ehitusvaldkonna koordineerimine vastavalt seadustele ja kehtivatele... Tori Vallavalitsus.
 • Teede- ja ühistranspordinõunik. Kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses töötamise kogemus; valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus, koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine, Teenistuskoha eesmärk on teede, teiste... Vinni Vallavalitsus.
 • Meedik. Eesti kodakondsus; inimeste aitamise tahe; väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus, Abivajajatele telefonitsi esmaabijuhiste andmine kuni kiirabibrigaadi saabumiseni ning päästekorraldaja nõustamine meditsiinialastes küsimustes., Võimalust anda panus turvalisuse kujundamisesse; vastutusrikast... Häirekeskus.
 • Meedik. * Eesti kodakondsus; * inimeste aitamise tahe; * väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus, Abivajajatele telefonitsi esmaabijuhiste andmine kuni kiirabibrigaadi saabumiseni ning päästekorraldaja nõustamine meditsiinialastes küsimustes., * Võimalust anda panus turvalisuse kujundamisesse;... Häirekeskus.
 • Meedik. * Eesti kodakondsus; * inimeste aitamise tahe; * väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus, Abivajajatele telefonitsi esmaabijuhiste andmine kuni kiirabibrigaadi saabumiseni ning päästekorraldaja nõustamine meditsiinialastes küsimustes., * Võimalust anda panus turvalisuse kujundamisesse;... Häirekeskus.
 • Rahandusosakonna peadirektor. Avaliku halduse või majandusalast kõrgharidust; • varasemat töökogemust avalikus sektoris finantsjuhtimise ja strateegilise planeerimise valdkonnas vähemalt 5 aastat; • tegevusvaldkonna õigusaktide ja riigi planeerimisprotsessi head tundmist; • väga head planeerimisoskust, analüütilist... Välisministeerium.
 • Auditi- ja arendusosakonna juhtimissüsteemi analüütik. Eeldused kandideerimiseks: • kõrgharidus, soovitavalt majanduse, õiguse, finants- või haldusjuhtimise erialal; • teadmised avaliku halduse organisatsioonist ja avalikku haldust reguleerivatest õigusaktidest; • teadmised protsessi- ja teenusepõhisest juhtimisest, riskijuhtimisest,... Kaitseministeerium.
 • Turundusspetsialist. - Turundustegevuse koordineerimine ning korraldamine vastavalt ettevõtte strateegiale ja müügi / turundus kontseptsioonile; - Turunduskontseptsiooni arendamine; - Turundusmaterjalide ettevalmistamine ja haldamine; - Tõlgete ja/või trükkimise korraldamine; - Asjaajamise korraldamine.,... Oniar OÜ.
 • Välisõhu osakonna peaspetsialist. • teise astme kõrgharidus soovitavalt keskkonna või tehnikateaduste valdkonnas; • soovitavalt 3-aastane töökogemus välisõhu või keskkonna valdkonnas; • head teadmised keskkonna ja välisõhu valdkonnast ning seadusandlusest; • meeskonnatöö oskus, kohuse- ja distsipliinitunne... Keskkonnaministeerium.
 • Tööklubi juhendaja. Vähenenud töövõimega töötute tööklubi teenuse juhendamine (venekeelne grupp). Tööklubi eesmärk on eelkõige mõtteviiside ja hoiakute muutmine, mis aitaks leida motivatsiooni tööotsinguteks ning ka tööalaste eesmärkide püstitamiseks. Tööklubis suunatakse osalejaid analüüsima... Febrec OÜ.
 • Spetsialist. Täpsus, korrektsus, stressitaluvus, vastutusvõime, suhtlemisoskus, Lahanguspetsialisti tööülesandeks on lahangute ettevalmistamine, kohtuarst-eksperdi assisteerimine lahangul, lahangujärgne korrastus., Võimalust teha alates 1. juunist 2018 vastutusrikast tööd riiklikus ekspertiisiasutuses,... Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.
 • Sisuturundusspetsialist. Oled töö tulemustele orienteeritud; oskad kaasa rääkida ja orienteerud hästi nii tervise- kui finantsteemades; omad sisu kirjutamise oskust ja kogemust; omad varasemat sisuturunduse kogemust (Google, automatiseeritud turundus); oled väga osav sotsiaalmeedia võrgustiku haldamises (FB,... Worldlife Estonia OÜ.
 • Kontroller. Majandus- või finantsalane kõrgharidus (võib olla omandamisel); eeliseks on eelnev kogemus tootmisettevõttes, Igakuise finantsarvestuse ja analüüsi teostamine; müükide analüüs; tootepõhine kuluarvestus; tootmiskulude arvestus, kontroll ning analüüs; toodete omahinna arvestuse teostamine;... Atria Eesti Aktsiaselts.
 • Juhtivspetsialist. Hea kandidaat: on kõrgharidusega; oskab iseseisvalt oma tööd organiseerida ja võtta vastutust; valdab eesti keelt kõrgtasemel ja inglise või vene keelt nii kõnes kui kirjas; on väga hea suhtleja; on hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega; on analüüsi-, algatus ja otsustusvõimeline;... Päästeamet.