Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo de 'Profesionales científicos e intelectuales' en Estonia.

 • : suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus; kohuse- ja vastutustunne; analüüsi- ja probleemilahendamise oskus; kõrge pingetaluvus; ausus ja eetilisus.õendusjuht on osakonna õendus- ja rehabilitatsioonipersonali töö organiseerija, meeskonnatöö eestvedaja ning kompetentside arendaja. erialast... aktsiaselts "Põlva Haigla".
 • : ootame sind oma meeskonda, kui: sul on müügitöökogemus ja kirg teha müügitööd; sul on väga hea argumenteerimis- ja eneseväljendusoskus; oled oma töös korrektne ja iseseisev ning suudad tööd oskuslikult planeerida; oled aktiivne, positiivse ellusuhtumisega ja tuled toime ka pingelistes... AS Eesti Meedia.
 • : Oled oodatud kandideerima kui: • Sul on huvi liikluskorralduse vastu ja soov panustada ohutu ja sujuva liikluskeskkonna arendamisse; • oled valmis töötama tööaja graafiku alusel ka öötundidel ja nädalavahetuseti; • oled kiire kohanemisvõimega ja julged iseseisvalt vastu võtta... Maanteeamet.
 • : kasuks tuleb kooltuste korraldamise ning koolitamise kogemust ning koolitaja kutsetunnistuse olemasolupeamiseks tööülesandeks on täisaksvanud õppiajtele suunatud koolituste sisuline ja tehniline korraldamine ning suhtlemine koolituste tellijate, koolitajate ning õppijatega. Koolituste... osaühing Reiting PR.
 • : • varasem töökogemus koolitus või personalitöö valdkonnas • koolitusturu ja erinevate koolitus- ja arendusmeetodite tundmine • kasuks tulevad teadmised personalivaldkonnast laiemalt (või huvi valdkonna vastu) ja tööseadusandluse tundmine Tulevaselt meeskonnaliikmelt ootame väga... Põllumajandusamet.
 • : otsime oma meeskonda meditsiiniõde, kelle peamisteks tööülesanneteks on patsiendi/ kliendi nõustamine, arsti poolt määratud ravi tagamine, tervisliku seisundi hindamine ja jälgimine, hooldustegevuse jälgimine, dokumentsatsiooni nõuetekohane täitminevastutusrikast tööd, eneseteostusvõimalust... Sihtasutus Hiiu Ravikeskus.
 • : * Ühe võõrkeele (NATO töökeel) oskus kesktasemel koos erialase sõnavara valdamisega * Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja andmekogudega töötamise oskus * Riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu või eeldused selle taotlemiseks * Valmis läbima sõjaväelise... Kaitsevägi.
 • : HireRight is a leading global provider of due diligence services providing background screening of employees and job applicants. We are dedicated to ensuring our clients get the top talent, striving to create an excellent candidate experience to help people get hired. To maintain our position...
 • : Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on vähemalt kutseharidus keskhariduse baasil ja kaheaastane noortega töötamise kogemus • valdad lisaks eesti keelele väga hästi vene ja inglise keelt • oled väga hea suhtlemis- ja esinemisoskusega ning omad kogemusi ettekannete koostamisel, grupitööde... Eesti Töötukassa.
 • : tulevaselt meeskonnaliikmelt ootame: akadeemilist kõrgharidust, soovitavalt rahandus- (finantsjuhtimine, raamatupidamine) või majandusalast; eelnevat kogemust EL territoriaalse koostöö ja sellega seotud programmide järelevalve alal vähemalt 3 aastat ning juhtimisalast (nii inimeste kui... Rahandusministeerium.
 • : * Erialane kõrgharidus (ajakirjanduse, meedia ja kommunikatsiooni, suhtekorralduse või muu sotsiaal- või humanitaarteaduste valdkonnas) * Erialane töökogemus vähemalt 1 aasta * Asutuse tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra hea tundmine * Riigisaladusele juurdepääsuloa... Kaitsevägi.
 • : allohvitseri sõjaväelise väljaõppe aste II; erialane haridus (õendus) ja vastava diplomi või tunnistuse olemasolu; soovituslik eelnev töökogemus õenduse alal vähemalt 1 aasta; nõudmised isikuomadustele: hea suhtlemisoskus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, koostöövõimelisus... Kaitsevägi.
 • : * Kõrgharidus õe erialal * Erialaohvitseri sõjameditsiiniline väljaõpe (KVÜÕA sõjameditsiini kursused) * Arvuti kasutamise oskus (Word; Excel) * Algatusvõime ja kohusetundlikkus * Vähemalt ühe võõrkeele oskus 1.jalaväebrigaadi tagalapataljoni Tapa meditsiinikeskuse teeninduspiirkonnas... Kaitsevägi.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on vähemalt kutseharidus keskhariduse baasil ja kaheaastane noortega töötamise kogemus • valdad suurepäraselt eesti ning suhtlustasandil vene ja soovitavalt inglise keelt • oled väga hea suhtlemis- ja esinemisoskusega ning omad kogemusi ettekannete... Eesti Töötukassa.
 • : hooldekodu klientide tervise jälgimine, terviseprobleemide kindlaks tegemine ning vastavuses kliendi tervisliku seisundiga vajaliku meditsiiniabi organiseerimine; tagada klientidele nende huve ja õigusi arvestav parim võimalik hooldus ja ravi; koostöös kliendi perearstiga õendus-hooldusplaani... Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS.
 • : hea suhtlemisoskus eesti keeles (kõnes ja kirjas); julgus suhelda ettevõtjatega telefonis ning kohtumistel; väga hea argumenteerimis- ja veenmisoskus optimistlik suhtumine müügitöösse; arvuti kasutamise oskusTööülesandeks on reklaami müük Puhkus Eestis ajakirjadesse ning personaalsete... Puhkus Eestis Kirjastus OÜ.
 • : Kandidaadilt eeldame: magistrikraadi või sellega võrdsustatud kõrgharidust ning 3-aastast töökogemust keskkonna- või maksuvaldkonnas; 2-aastast juhtimisalast töökogemust, kasuks tuleb keskkonna, õiguse või maksukontrollialane töökogemus; õigusaktide, parima praktika ja põhimõtete... Keskkonnaamet.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui Sul on: • kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalteadustes) ja vähemalt kolmeaastane nõustamisalane töökogemus • gruppidega töötamise kogemus • eesti keele oskus kõrgtasemel • väga hea vene keele oskus ning inglise keele oskus suhtlustasandil erialase... Eesti Töötukassa.
 • : otsime oma meeskonda meditsiiniõde, kelle peamisteks tööülesanneteks on patsiendi/ kliendi nõustamine, arsti poolt määratud ravi tagamine, tervisliku seisundi hindamine ja jälgimine, hooldustegevuse jälgimine, dokumentsatsiooni nõuetekohane täitminevastutusrikast tööd, eneseteostusvõimalust... Sihtasutus Hiiu Ravikeskus.