Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales científicos e intelectuales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Profesionales científicos e intelectuales' en Estonia.

 • Peaspetsialist (KOV jäätmekorralduse valdkond). • teise astme kõrgharidus keskkonna valdkonnas; • vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkondades; • tunneb hästi tegevusvaldkonna õigusakte; • algatusvõimeline ning hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega, analüüsivõimega, Peaspetsialisti tööks on: • kohalike... Keskkonnaministeerium.
 • Teadus- ja arendusnõunik. • vähemalt teise astme kõrgharidus, soovitavalt doktorikraad või vähemalt 4-aastane teadustöö kogemus; • vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas; • korrektne, täpne ja iseseisev; • algatusvõimeline ja hea suhtlemisoskusega; • kasuks tuleb eelnev projektijuhtimise... Keskkonnaministeerium.
 • Ehitusnõunik. Kandidaat peab olema hea meeskonnatöö oskusega; julge ja positiivse ellusuhtumisega; koostööle ja tulemustele suunatud; iseseisev ja hea analüüsioskusega; hea pingetaluvusega; korrektne, täpne ja põhjalik, Tori valla ehitusvaldkonna koordineerimine vastavalt seadustele ja kehtivatele... Tori Vallavalitsus.
 • Teede- ja ühistranspordinõunik. Kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses töötamise kogemus; valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus, koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine, Teenistuskoha eesmärk on teede, teiste... Vinni Vallavalitsus.
 • Meedik. * Eesti kodakondsus; * inimeste aitamise tahe; * väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus, Abivajajatele telefonitsi esmaabijuhiste andmine kuni kiirabibrigaadi saabumiseni ning päästekorraldaja nõustamine meditsiinialastes küsimustes., * Võimalust anda panus turvalisuse kujundamisesse;... Häirekeskus.
 • Meedik. * Eesti kodakondsus; * inimeste aitamise tahe; * väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus, Abivajajatele telefonitsi esmaabijuhiste andmine kuni kiirabibrigaadi saabumiseni ning päästekorraldaja nõustamine meditsiinialastes küsimustes., * Võimalust anda panus turvalisuse kujundamisesse;... Häirekeskus.
 • Meedik. Eesti kodakondsus; inimeste aitamise tahe; väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus, Abivajajatele telefonitsi esmaabijuhiste andmine kuni kiirabibrigaadi saabumiseni ning päästekorraldaja nõustamine meditsiinialastes küsimustes., Võimalust anda panus turvalisuse kujundamisesse; vastutusrikast... Häirekeskus.
 • Rahandusosakonna peadirektor. Avaliku halduse või majandusalast kõrgharidust; • varasemat töökogemust avalikus sektoris finantsjuhtimise ja strateegilise planeerimise valdkonnas vähemalt 5 aastat; • tegevusvaldkonna õigusaktide ja riigi planeerimisprotsessi head tundmist; • väga head planeerimisoskust, analüütilist... Välisministeerium.
 • Turundusspetsialist. - Turundustegevuse koordineerimine ning korraldamine vastavalt ettevõtte strateegiale ja müügi / turundus kontseptsioonile; - Turunduskontseptsiooni arendamine; - Turundusmaterjalide ettevalmistamine ja haldamine; - Tõlgete ja/või trükkimise korraldamine; - Asjaajamise korraldamine.,... Oniar OÜ.
 • Auditi- ja arendusosakonna juhtimissüsteemi analüütik. Eeldused kandideerimiseks: • kõrgharidus, soovitavalt majanduse, õiguse, finants- või haldusjuhtimise erialal; • teadmised avaliku halduse organisatsioonist ja avalikku haldust reguleerivatest õigusaktidest; • teadmised protsessi- ja teenusepõhisest juhtimisest, riskijuhtimisest,... Kaitseministeerium.
 • Välisõhu osakonna peaspetsialist. • teise astme kõrgharidus soovitavalt keskkonna või tehnikateaduste valdkonnas; • soovitavalt 3-aastane töökogemus välisõhu või keskkonna valdkonnas; • head teadmised keskkonna ja välisõhu valdkonnast ning seadusandlusest; • meeskonnatöö oskus, kohuse- ja distsipliinitunne... Keskkonnaministeerium.
 • Sisuturundusspetsialist. Oled töö tulemustele orienteeritud; oskad kaasa rääkida ja orienteerud hästi nii tervise- kui finantsteemades; omad sisu kirjutamise oskust ja kogemust; omad varasemat sisuturunduse kogemust (Google, automatiseeritud turundus); oled väga osav sotsiaalmeedia võrgustiku haldamises (FB,... Worldlife Estonia OÜ.
 • Spetsialist. Täpsus, korrektsus, stressitaluvus, vastutusvõime, suhtlemisoskus, Lahanguspetsialisti tööülesandeks on lahangute ettevalmistamine, kohtuarst-eksperdi assisteerimine lahangul, lahangujärgne korrastus., Võimalust teha alates 1. juunist 2018 vastutusrikast tööd riiklikus ekspertiisiasutuses,... Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.
 • Tööklubi juhendaja. Vähenenud töövõimega töötute tööklubi teenuse juhendamine (venekeelne grupp). Tööklubi eesmärk on eelkõige mõtteviiside ja hoiakute muutmine, mis aitaks leida motivatsiooni tööotsinguteks ning ka tööalaste eesmärkide püstitamiseks. Tööklubis suunatakse osalejaid analüüsima... Febrec OÜ.
 • Juhtivspetsialist. Hea kandidaat: on kõrgharidusega; oskab iseseisvalt oma tööd organiseerida ja võtta vastutust; valdab eesti keelt kõrgtasemel ja inglise või vene keelt nii kõnes kui kirjas; on väga hea suhtleja; on hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega; on analüüsi-, algatus ja otsustusvõimeline;... Päästeamet.
 • Kontroller. Majandus- või finantsalane kõrgharidus (võib olla omandamisel); eeliseks on eelnev kogemus tootmisettevõttes, Igakuise finantsarvestuse ja analüüsi teostamine; müükide analüüs; tootepõhine kuluarvestus; tootmiskulude arvestus, kontroll ning analüüs; toodete omahinna arvestuse teostamine;... Atria Eesti Aktsiaselts.
 • Konsultant. - Teadmised avalikust haldusest ja kohaliku elu korraldusest (kasuks tuleb avaliku sektori töökogemus); - kohusetunne, täpsus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ning sealhulgas kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine, - Vallavanema nõustamine tema ametikohustuste täitmisel; -... Harku Vallavalitsus.
 • Projektijuht. Kiire õppimise ja info omandamise võime; andmete süstematiseerimine oskus; kõrge stressitaluvus, väga hea suhtlemisoskus; oskus eristada ülesannete prioriteete töötades multitasking töö režiimis, Projektide planeerimine ja juhtimine; projekti ajakava koostamine; vastutamine eelarvelise... Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund.
 • Ehitusnõunik. Kõrgharidus (eelistatult ehitus- või arhitektuurialane); avalikus sektoris töötamise kogemus, erialane väljaõpe ning enesetäiendus; kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus; ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine. Kandideerimisel tuleb kasuks kohalikus... Viljandi Vallavalitsus.
 • Kliima- ja kiirgusosakonna nõunik. Teise astme kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt keskkonnaalane; vähemalt 5-aastane töökogemus erialases tegevusvaldkonnas; tegevusvaldkonna õigusaktide hea tundmine, rahvusvahelise kliimapoliitika aluspõhimõtete tundmine; hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja analüüsioskusega... Keskkonnaministeerium.
 • Turismimajanduse koordinaator. Kõrgharidus, soovitavalt turunduse- või turismialane; juhtimiskogemus turismivaldkonnas vähemalt 3 aastat; head teadmised Eesti turismimajandusest; projektide juhtimise ja kirjutamise kogemus, analüüsivõime; turundustegevuste elluviimise oskused; kogemus turismivõrgustike loomisel; hea... Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus.
 • Finantsanalüütik. Analüütiline ja süsteemne mõtlemine, oskus eristada ja esitada olulisimat; vastutus- ja otsustusvõime, kohusetunne, usaldusväärsus, korrektsus, täpsus ja stressitaluvus. Kasuks tuleb: töökogemus avalikus sektoris, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujunemise põhimõtete... Veeteede Amet.
 • Õendusjuht. Õendusjuhilt eeldame: • õendusalast kõrgharidust; • juhtimisoskust, innovatiivsust; • orienteeritust meeskonnatööle; • organiseerimis- ja analüüsivõimet; • otsustus- ja vastutusvõimet; • võõrkeelte (inglise ja vene) oskust vähemalt suhtlustasandil; • väga head pingetaluvust... Kuressaare Haigla Sihtasutus.
 • Ehitusnõunik. Ehitus- ja keskkonnaalase seadusandluse tundmine, loomingulisus ja innovaatilisus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus avalikus teenistuses ja järelevalvemenetluse läbiviimise kogemus, Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on Mulgi vallas ehitusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve ning... Mulgi Vallavalitsus.