Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos' en Estonia.

 • Juhatuse liige. SA Saadjärve juhatuse liige, kelle ülesanne on juhtida Jääaja Keskuse igapäevatööd Tööülesanded: Juhatuse liikme ülesanne on juhtida SA Saadjärve hallatava Jääaja Keskuse igapäevatööd, arendada edasi Jääaja Keskust ning esindada organisatsiooni. Omalt poolt pakume:...
 • Keskkonnaameti peadirektor. Tööülesanded: Keskkonnaameti peadirektor on eestvedaja, kes tagab läbi ameti tööprotsesside ja inimeste juhtimise riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitika elluviimise ning keskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmise kontrollimise. Peadirektori...
 • Tiimitöö juht. Ida-Viru üksused Tööülesanded: Tiimitöö juhina värbad ja juhendad oma töötajaid (tegevusjuhendajad, hooldajad, toitlustusteenindajad), tagad nende igapäevase tööajakorralduse, töövahendid ja efektiivse infovahetuse. Korraldad üksustes muud teenuse osutamiseks vajalikud tegevused...
 • Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler. Tööülesanded: Sotsiaalala asekantsleri peamised väljakutsed on pikaajalise hoolduse reformi väljatöötamine ja elluviimine, tagades sealjuures töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonna kaasatuse; heaolu arengukava eesmärkide täitmise tagamine ning uue laste- ja perede arengukava koostamise...
 • Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Tööülesanded: Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori olulisemaks väljakutseks lähiaastatel on andmekaitse üldmääruse ja direktiivi rakendamise toetamine läbi ettevõtete ja laiema avalikkuse nõustamise ja teavitustegevuse, samuti piiriülene koostöö EL tasandil andmekaitse asutuste...
 • Juhataja. Nõva Rahvaraamatukogu Tööülesanded: Külastajate raamatukogunduslik teenindamine; teavikute kogu ja lugejate andmebaasi korrashoid; raamatukogu eelarve koostamine ja selle täitmise kontrollimine; kaasaegse ja kvaliteetse lugejateeninduse tagamine; näituste korraldamine, ürituste ja...
 • Juhatuse liige. Tööülesanded: Haigla töö kõrge kvaliteedi tagamine, arvestades piirkonna elanike vajadusi; kliiniline koostöö partnerhaiglatega; tugeva meeskonna hoidmine ja tagamine haigla töötajaskonnas; vastastikuse positiivse mõjuvälja tagamine perearstide, kiirabi, patsiendiühendustega; haigla...
 • Rapla Valla Avatud Noortekeskuse juhataja. Tööülesanded: Noortekeskuse juhtimine, noortetubade töö koordineerimine ja töös osalemine. Omalt poolt pakume: • huvitavat ja vastutusrikast tööd • enesearengu võimalusi Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded: • noorsootöö alane kutse- või kõrgharidus (võib...
 • Metsaosakonna juhataja. Tööülesanded: Metsaosakonna juhataja korraldab Eesti metsanduse ja jahinduse poliitika väljatöötamist. Omalt poolt pakume: • Häid võimalusi osaleda rahvusvahelises koostöös; • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid; • paindlikku tööajakorraldust;...
 • Spordi- ja noorsooameti juhataja. Tööülesanded: Tallinna Linnavalitsus võtab teenistusse Spordi- ja noorsooameti juhataja. Tallinna linna teenistuses töötab üle 14 tuhande inimese. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on üks Tallinna linna 23-st ametiasutusest, mille põhiülesandeks on linna sporditegevuse ja noorsootöö...
 • Seltsimaja juhataja. Väike-Maarjas Tööülesanded: Väike-Maarja Seltsimaja tegevuse juhtimine; Väike-Maarja valla kultuuritöös osalemine; vallaelanikele võimaluste pakkumine vaba aja sisustamiseks ja huvitegevuseks, kultuuri- ja meelelahutulike ürituste korraldamine; taidluse ning huvitegevuse korraldamine,...
 • Juhataja. Setomaa Hooldekodu Tööülesanded: Juhataja ülesandeks on Setomaa Hooldekodu tegevuse juhtimine ja arendamine. Omalt poolt pakume: • Võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal • head töökeskkonda • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda • täiendkoolitusi....
 • Juhataja. Põltsamaa Haldus Tööülesanded: Põltsamaa Haldus on tegevust alustav Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille peamiseks ülesandeks on Põltsamaa valla avalike üldkasutatavate territooriumide hooldus- ja heakorratööde, vallavara ja infrastruktuuri rajatiste korrashoiu korraldamine...
 • Juhataja. Värska Kultuurikeskuses Tööülesanded: Juhataja ülesandeks on Värska Kultuurikeskuse tegevuse juhtimine ja arendamine. Kultuurielu korraldamine Setomaa vallas. Omalt poolt pakume: • Võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal • head töökeskkonda • sõbralikku,...
 • Juhataja. Mustvee Spordihoone Tööülesanded: Igapäevane Mustvee Spordihoone juhtimine, teiste Mustvee valla spordihoonete ja -rajatiste haldamise korraldamine, Mustvee valla sporditöö korraldamine ning koordineerimine, spordivaldkonna projektide planeerimine ja elluviimine ning maakonna spordiühendustega...
 • Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja. määramata ajaks Tööülesanded: Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja teenistusülesanneteks on haridus- ja kultuuriosakonna töö juhtimine, vallavalitsuse pädevuses olevate haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi- ning tervisedenduse valdkonna küsimuste lahendamise korraldamine,...