Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,744 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 29

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Ocupaciones elementales: ausus ja kohusetundlikkus; teenindusvalmidus ja sõbralikkus Ootame sind tööle, kui sulle meeldib puhtus ja kord ning oled kohusetundlik oma töös! Pakume osalise koormusega tööd puhastusteenindajale. Töö tegemise asukoht: Harku vald, Tõdva. Tööülesanded: Puhastusteenuse osutamine... Clean Planet OÜ.
 • . Profesionales científicos e intelectuales: Sobid meie meeskonda, kui Sul on: kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt õiguse või avaliku halduse erialal); vähemalt 4-aastane eelnev teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses; põhjalikud teadmised kohalike omavalitsuste... Rahandusministeerium.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Vallavara peaspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Üldplaneeringuspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Directores de políticas y planificación: koostöövalmidus ja väga hea suhtlemisoskus. Kasuks tuleb töökogemus projektide koostamise ja juhtimise osas; arengukavade koostamise kogemus; tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmine maakonna arengu kavandamine ja suunamine (arengustrateegia ja –kavade koostamine koostöös... Sihtasutus Lääne-Eesti Arenduskeskus.
 • . Profesionales del trabajo social: • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Sotsiaaltööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Planeeringuspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Profesionales del trabajo social: Sul on kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse valdkonnas ja vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha töövaldkonnas, Sa suudad oma mõtteid väljendada selgelt ja lihtsalt nii suuliselt kui kirjalikult, oled hea suhtleja, oskad teha koostööd ka pingelistes olukordades.... Sotsiaalkindlustusamet.
 • . Profesionales del trabajo social: Sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöö) ja vähemalt 3 aastane töökogemus sotsiaalvaldkonnas Sul on väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea pingetaluvus ja saad hakkama keerulistes olukordades; oled analüütiline ning suudad ennast väljendada nii suuliselt kui kirjalikult eesti... Sotsiaalkindlustusamet.
 • . Vendedores: Tule meile, kui: • Sulle meeldib klienditeenindus ja müügitöö; • Sul on kõrge pingetaluvus; • oled kohusetundlik; • oled sõbralik ja hea suhtleja; • valdad vabalt eesti keelt; • oskad suhelda vene keeles (soovituslik); • oled valmis töötama graafiku alusel (sh öösel)... Circle K Eesti Aktsiaselts.
 • . Maquinistas de locomotoras: kasuks tuleb raudteealane töökogemus või väljaõpe; kutsetunnistuse puudumisel pakume väljaõpet kohapeal; valmisolek meeskonnatööks, vastunäidustusteta tervislik seisund; vene keele oskus suhtlustasandilvedurijuhi abistamine (jälgib tee vaba olekut, signaale, märke) ja tema korralduste... AS EVR Cargo.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: töökogemus: vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või selle puudumisel kõrghariduse omandamisele järgnenud vähemalt 2-aastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas. Teadmised ja oskused: teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega... Alatskivi Vallavalitsus.
 • . Profesionales del trabajo social: haridustase: erialane ettevalmistus ja kõrgharidus. Teenistuja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele. Teadmised ja oskused: teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega... Alatskivi Vallavalitsus.
 • . Vendedores: Tule meile, kui: • Sulle meeldib klienditeenindus ja müügitöö; • Sul on kõrge pingetaluvus; • oled kohusetundlik; • oled sõbralik ja hea suhtleja; • valdad vabalt eesti keelt; • oskad suhelda vene keeles (soovituslik); • oled valmis töötama graafiku alusel (sh öösel)... Circle K Eesti Aktsiaselts.
 • . Profesionales del trabajo social: • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Sotsiaaltööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio: eeldame tootmistöö kogemust, täpsust ja korrektsust; jooniste lugemise oskust; mööblitootmise tehnoloogia tundmist; suhtlemisoskust. Kasuks tuleb täispuitmööbli valmistamise kogemus Ettevõtte töö korraldamine, toodangu kvaliteetse ja tähtaegse väljastamise tagamiseks. - tootmistegevuse... Valsiniidu aktsiaselts.
 • . Especialistas en métodos pedagógicos: • töökogemus avalikus teenistuses ja/või hariduse alal; • kasuks tuleb juhtimiskogemus; • soovituslikult ühe võõrkeele oskus; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • head teadmised... Võru Vallavalitsus.
 • . Personal de apoyo administrativo: oled täpne, kohusetundlik, hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskusega. Kasuks tuleb hea füüsiline vorm, kuna töös tuleb palju liikuda ning tõsta vahel ka raskusi.enda kandepiirkonna saadetiste, reklaami ja perioodika sorteerimine, komplekteerimine ning klientidele väljastamine.Töö... Aktsiaselts Eesti Post.
 • . Profesionales del trabajo social: • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Sotsiaaltööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Farmacéuticos: hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetunne; pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime; valmisolek meeskonnatööks, avatus uuendusteleretseptide vastuvõtmine ja nende õigsuse kontrollimine ja nõuetekohane vormistamine ning retseptiravimite väljastamine; käsimüügiravimite, droogide,... OÜ Kantremaa Apteek.
 • . Personal de los servicios de protección: eesti keele tase vähemalt B2 tasemel; oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel; on abivalmis ja korrektneMartensi Rimi kaupluses avaliku korra tagamine; varguste ennetamine ja tõkestamine; varaste politseile üleandmine; vajalike dokumentide vormistamine; video ja kassaliini jälgiminetööd... USS Security Eesti AS.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: kasuks tuleb tööstuses töötamise kogemuslantide valmistamisega seotud tööoperatsioonid - koostamine, värvimine, lakkimine, puhastamine, liimimine jm töödtäistööaeg kell 8.00-16.30, tükitöö alusel 3.80 eurot tunnis; stabiilset töösuhet; väljaõpet kohapeal; spordiklubi kasutamise... Rapala Eesti Aktsiaselts.
 • . Profesionales del trabajo social: • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Sotsiaaltööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Directores de recursos humanos: kandidaadilt ootame varasemat töökogemust personalivaldkonnas; sobilik kandidaat on initsiatiivikas, oskab väärtustada meeskonnavaimu ning ületada inimsuhetes ette tulevaid keerulisi olukordi. Väga oluline on optimistlik mõttelaad, valmisolek ettevõtte muudatustega kaasa minnes ka teisi... Sihtasutus Jõhvi Haigla.
 • . Maestros preescolares: pedagoogilised kompetentsid; tahe töötada lastegalasteaiaõpetaja planeerib ja organiseerib tegevusi vastavalt tegevus- ja õppekavale; tagab turvalise ja eakohase laste arengu; teeb koostööd meeskonna ja lasteaia kollektiivigasõbralikku kollektiivi Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni... Krootuse Lasteaed.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: vajalik empaatiavõime, et pühenduda; armastus inimese vastu; töö tegemiseks on hooldajal vajalik füüsilise ja vaimse koormuse talumine; vajalik esitada tervisetõend tervisliku seisundi ja füüsilise ning vaimse sobivuse hindamine hooldaja töölehooldaja töö seisneb abivajaja elu... Osaühing ZUNT.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: töötahe, vastutustundlikkus, täpsus ja koostöövalmidus. Positiivsus ja valmisolek töötada 12-tunnistes vahetustes graafiku alusel: 08.00-20.00 ja 20.00-08.00.nõuetekohane pagaritoodete valmistamine: toorainete ettevalmistamine ja pagaritoodete valmistamine tehnoloogiliste juhendite... AS Eesti Pagar.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: kasuks tuleb tööstuses töötamise kogemus; ajatöö tööoperatsioonid vajavad väga head füüsilist vormi - raskuste tõstmine ja kokkupuude kemikaalidegalantide valmistamisega seotud tööoperatsioonid - koostamine, värvimine, lakkimine, puhastamine, liimimine jm tööd tükitöö alates... Rapala Eesti Aktsiaselts.
 • . Agrónomos y afines: Kutse- või kõrgharidus põllumajanduse/loomakasvatuse alal. Üldteadmised agronoomi tööst, nüüdisaegsest taimekasvatusest ja loomakasvatusest. Pingetaluvus, täpsus, korrektsus ja kohusetunne. Vastutus-, otsustus- ja koostöövõime, analüüsivõime. Enesekehtestamis- ja organiseerimisoskus;... Osaühing Pöide AG.
 • . Personal de apoyo administrativo: korralikus ja töötahe; soovitatav vähemalt minimaalne arvutioskus; tuleb kasuks eesti või inglise keele oskus algtasemel tellimuste väljastamise kontroll; saate- ja transpordilehtede võrdlus; laovarude arvestus; tooraine tellimine ettevõtte dokumendihalduse korraldamine; arvete, transpordisaatelehtede... Beaver Group Osaühing.