Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,969 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 29

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . AbogadosJurist. Sobival kandidaadil on: õigusalane kõrgharidus; töökogemus õigusvaldkonnas; iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; avaliku sektori tegevust reguleeriva seadusandluse väga hea tundmine; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus.... Luunja Vallavalitsus.
 • . Criadores de ganadoUlukihooldaja. Ootame positiivse ellusuhtumisega head suhtlejat, kes ei karda füüsilist tööd ega pingelisemaid olukordi, Tallinna Loomaaia zoo-osakond otsib ulukihooldajat; väljaõpe kohapeal. Töötaja töö sisuks on loomade hooldamine., Huvitav töö ja stabiilne töötasu. Väljaõpe., CV palun saata... Tallinna Loomaaed.
 • . Otros profesionales de la enseñanzaSoome keele keelekursuste õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime soome keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesMenetleja. Sobival kandidaadil on: varasem töökogemus menetlustoimingute tegemisel; iseseisev mõtlemine, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; vene keele oskus suhtlustasandil; isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalus, Peamisteks tööülesanneteks on... Luunja Vallavalitsus.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosKokk. Kandidaadilt eeldame: - eelnevat töökogemust kokana (kasuks tuleb töökogemus päevatoitlustuses ja/või cateringis) - pingetaluvust ja korrektsust - tahet ja valmisolekut töötada nii meeskonnas kui iseseisvalt - kehtiva tervisetõendi olemasolu - kehtiva toiduhügieenikoolituse tõendi... Foodproff OÜ.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesJärelevalvespetsialist. Järelevalvespetsialisti ametikoha eesmärk on järelevalve teostamine Lüganuse vallas õigusaktide täitmise üle vastavalt seadustele ning valla volikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade üle, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve teostamine. , Huvitavat ja väljakutseid... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Operadores de autoelevadorasTõstukijuht/kaubaaluste sorteerija. Töötahe, hea tervis ja hea füüsiline vorm kuna töö iseloom on füüsilist pingutust nõudev., Kaubaaluste ja puitkonstruktsioonide laadimine ja mahalaadimine, kaubaaluste sorteerimine. , Sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda; transporti tööle/töölt; stabiilset töötasu. Osaühing KA.
 • . Cuidadores de niños y auxiliares de maestrosLapsehoidja. Lapsehoidja kutsetunnistus. Eripedagoogika või koolieelse pedagoogika või sotsiaaltööalane haridus; töökogemus väikelastega, Lastega tegelemine ja hoolitsemine, eakohane arendamine, turvalisuse jälgimine., Väike kollektiiv, hubane ja kaasaegne töökeskkond. Teiemeie OÜ.
 • . Otros profesionales de la enseñanzaRootsi keele õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime rootsi keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • . Ocupaciones elementalesKoka-abi. Kasuks tuleb eelnev töökogemus. Kandidaadilt ootame töötahet, ausust ja kohusetundlikkust. Tööle asumisel peab olemas olema kehtiv tervisetõend, Kulinaariatoodete tootmise abiprotseduuride teostamine, tooraine ettevalmistamine, töökoha korrashoid., Huvitavat tööd, head töökeskkonda... Aktsiaselts Pihlaka.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesSpetsialist (IT). Eeldame: • IT-alast kutse- või kõrgharidust; • Windowsi põhiste operatsioonisüsteemide, haldus- ja turvatarkvara ning MS Office pakettide tundmist; • kogemust tööjaamade ja rakenduste seadistamisel rühmapoliitikate abil; • põhiteadmisi PowerShellist; • varasemat kokkupuudet... Välisministeerium.
 • . Ocupaciones elementalesAbikokk. Töökogemus, läbitud hügieenikoolitus ja tervisetõendi olemasolu, Koka abistamine toitude valmistamisel; klientide teenindamine; töö kassas; tööruumide korrashoid. , Stabiilset tööd, meeldivat kollektiivi., Kandideerimine ja proovipäeva kokkuleppimine tööpäeviti kella 10.00-16.00... ZANA OÜ.
 • . AbogadosJurist-hankespetsialist. Jurist - hankespetsialisti teenistuskoha põhieesmärk on tagada Lüganuse vallavalitsuse tegevuse vastavus õigusaktidele ning vallavolikogu ja –valitsuse liikmete, vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide õigusalane teenindamine, valla riigihangete valdkonda kuuluvate... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoTeetööline. Kasuks tuleb juhiloa (B kategooria) olemasolu ning mehhanismidega töötamise oskus, Teedeehitusobjektidel tee-ehitustööde teostamine. Sillutiskivide ladumine, äärekivide paigaldamine, aluste ehitamine., Põnevat ja vaheldusrikast tööd; eneseteostamise võimalust; konkurentsivõimelist... Meritus Infra OÜ.
 • . Ocupaciones elementalesPuhastusteenindaja, koristaja, toateenija. Optimistlikku ellusuhtumist ja algatusvõimet, valmisolekut meeskonnatööks; kohusetundlikkust, täpsust, ausust ja puhtust; head pingetaluvust ja valmisolekut füüsiliseks tööks; soovi töötada teenindusettevõttes; kasuks tuleb eelnev töökogemus toateenijana, Klientide sõbralik, esinduslik... Saare Hostel OÜ.
 • . AbogadosEuroopa Kohtu kohtujuristi kandidaat. Kõikidelt kandidaatidelt eeldame: • Eesti Vabariigi kodakondsust; • vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi õigusteaduses, sellele vastavat kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2 tähenduses või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni; • suurepäraseid... Välisministeerium.
 • . Electricistas de obras y afinesElektrik. Vajalik töökogemus vähemalt 2 aastat või erialane haridus, vastutusvõime, koostöövalmidus, täpsus ja korrektsus, Katkematu elektrivarustuse, ettevõtte elektriseadmete õige käidu tagamine. Operatiivsete ümberlülituste teostamine elektripaigaldistes. Töökohtade ettevalmistamine... Silpower Aktsiaselts.
 • . CamarerosEttekandja/kelner. Uus kolleeg on avatud ja kliendikeskse suhtumisega, õpihimuline ning hea pingetaluvusega. Iga lisanduv võõrkeel on töös abiks, kasuks tuleb eelnev teeninduskogemus, kuid asjaliku ja teotahtelise hinge jaoks on kõik õpitav., Kui soovid töötada Eesti ühes parimas söögikohas ning anda... Osaühing Pantole.
 • . VendedoresMüügikonsultant-klienditeenindaja. Aktiivne ja positiivne ellusuhtumine; hea läbirääkimis- ja suhtlemisoskus; hea pingetaluvus, korrektne välimus, võime püstitada eesmärke ja neid täita, enesekindlus, iseseisvalt töötamise oskus; kohusetundlikkus ning korrektsus; tulemustele orienteeritus; kasuks tuleb eelnev müügitöö... H&E Maintenance Products OÜ.
 • . Agrónomos y afinesAgronoom. kutse- või kõrgharidus põllumajanduse/loomakasvatuse alal. Üldteadmised agronoomi tööst, nüüdisaegsest taimekasvatusest ja loomakasvatusest. Pingetaluvus, täpsus, korrektsus ja kohusetunne. Vastutus-, otsustus- ja koostöövõime, analüüsivõime. Enesekehtestamis- ja organiseerimisoskus;... osaühing Audla.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosKokk. Kui oled erialase haridusega, tunned armastust toidu valmistamise vastu ning oled täis indu ja tegutsemistahet, siis oled just Sina see keda ootame meie kollektiiviga liituma, Peamisteks tööülesanneteks on professionaalne toidu valmistamine ja väljastamine, ettevalmistuste tegemine ning... Ugandi Toitlustus OÜ.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y afinesFarmijuhataja. Pingetaluvus, täpsus, korrektsus ja kohusetunne. Vastutus-, otsustus- ja koostöövõime, analüüsivõime. Enesekehtestamis- ja organiseerimisoskus. , Farmi igapäevase töö juhtimine ja korraldamine. Karjaaedade ehituse planeerimine ja jälgimine. Loomade märgistamine, grupeerimine, prakeerimine,... osaühing Audla.
 • . Peones de la industria manufactureraPakkija. Hoolas, sõbralik ja kohusetundlik; meeldib meeskonnatöö; vajalik tervisetõendi olemasolu, Toodangu pakkimine; toodangu markeerimine ja markeeringu õigsuse kontroll; töökoha korrashoid., Töökohta rahvusvahelises ettevõttes; väljaõpet ja tööriietust; kaasaegset töökeskkonda; sportimisvõimalusi... VALIO EESTI AKTSIASELTS.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinasBetoonipumba juht. Autojuhi ametikoolituse tunnistus. Mehhaanikaalased teadmised ja oskused ning teadmised betooni valmistamisel kasutatavatest töövõtetest. Kohusetundlikkus, töökus ja valmisolek teha füüsilist tööd, Betoonipumbaga töötamine ja tööks kasutatava mehhanismi jooksev remont ning hooldus.... Aktsiaselts Saare Erek.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercadosKokk. Õpihimu ning hea pingetaluvus. Eelnev töökogemus tuleb kasuks, kuid asjaliku ja teotahtelise hinge jaoks on kõik õpitav., Külalistele unustamatute maitseelamuste pakkumine., Vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, stabiilset töötasu ning ettevõttesiseseid soodustusi - vestlusel... Kolm Kuningat OÜ.
 • . CamarerosKlienditeenindaja. Foodproff OÜ otsib enda juulikuus Mustamäel avatavasse bistroosse rõõmsameelset ja töökat klienditeenindajat, kelle tööülesandeks on toitude väljastamine ja töö kassas. Lisaks õhtuste peolaudade teenindamine. , Rõõmsameelset ja toetavat kollektiivi. Püsivat tööd. Foodproff OÜ.
 • . CamarerosEttekandja/kelner. Uus kolleeg on avatud ja kliendikeskse suhtumisega, õpihimuline ning hea pingetaluvusega. Iga lisanduv võõrkeel on töös abiks, kasuks tuleb eelnev teeninduskogemus, kuid asjaliku ja teotahtelise hinge jaoks on kõik õpitav., Klientide kõrgtasemeline teenindamine, söögikoha korrashoid,... Kolm Kuningat OÜ.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medioAia- ja metsatehnika müüja/tehnik. Hea suhtleja, lahendustele orienteeritud, aus, kohusetundlik, kasuks tuleb tehniline taip ja inglise keele oskus, soov olla oma töös parim - valmidus juurde õppida, Aia-, metsa- ja väiketehnika müük; arvete koostamine ja sisestamine; kauba tellimine; laoseisu jälgimine, inventuur; kliendibaasi... OÜ ÖKOPESA.
 • . Ocupaciones elementalesToateenindaja. Aus, kohusetundlik, nobe ja korrektne oma töös., Tubade ja üldkasutatavate ruumide koristus., Vastutusrikast tööd, ettevõttepoolseid soodustusi, stabiilset töötasu. , Kandideerimiseks ootame sooviavaldust ero#kurgovilla.ee või tuua hotelli kohapeale Papli 13. Osaühing Pantole.
 • . Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticasTeadusnõunik. Oled sobiv kandidaat, kui oled: Oma teadustöös keskendunud riigi rahanduse, riigihalduse või regionaalpoliitika valdkonnale; algatusvõimeline ja iseseisev; oskuslik eesmärkide seadja ja nende tulemuslik täitja; suurepärane suhtleja, kes ei pelga avalikku esinemist; kõrgtasemel eesti... Rahandusministeerium.
Más ofertas: << · 15 · 22 · 25 · 27 · < · 29 · > · 31 · 33 · 37 · 46 · 64 · >>